Arvo-osakkeet

Aspo kasvaa yritysostoin – tytäryhtiö Telko vahvistaa asemiaan Euroopassa

Monialayhtiö Aspo hakee kasvua yritysostoin. Sen tytäryhtiö vahvistaa asemiaan Euroopassa tuoreen yrityskaupan myötä.

Aspon osakekurssi on tippunut rajusti vuoden 2021 huippulukemista, jolloin osake kävi hetkellisesti yli 12 eurossa. Kuva: Koyfin.

Aspo julkisti uudistetun strategiansa loppuvuonna 2021. Sen mukaisesti yhtiö pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa. 

Tällä viikolla Aspon tytäryhtiö Telko julkisti tiedot tärkeästä yrityskaupasta. Yhti laajentaa voiteluaineliiketoimintaansa Länsi-Eurooppaan yritysostolla Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa.

Yritysosto vahvistaa Telkon roolia eurooppalaisilla voiteluainemarkkinoilla ja tekee Telkosta yhden suurimmista teollisten voiteluaineiden jakelijoista Euroopassa.

Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Yhtiö tarjoaa raaka-aineita, teknistä osaamista ja tukea eri toimialoille. Vuonna 2023 yhtiöllä oli toimintaa Suomessa, Baltian maissa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa.

Yritysosto kattaa Petrus S.A:n teollisten voiteluaineiden liiketoiminnot Länsi-Euroopassa, sisältäen osakkeet yrityksistä Optimol Tribotechnik SA, Optimol Netherlands BV, Optimol France SAS ja Greenfluid SAS.

Kauppa avaa uusia markkinoita

Kauppa avaa Telkolle uusia markkinoita ja mahdollistaa alustan tulevalle kasvulle alueella. Ostetut yritykset ovat korkealaatuisten teollisuusvoiteluaineiden, metallintyöstönesteiden ja muiden yleisten teollisuusvoiteluaineiden johtavia jakelijoita Ranskassa ja Benelux-maissa.

“Olemme innoissamme tästä merkittävästä edistysaskeleesta yritysostovetoisen kasvustrategiamme toteutuksessa. Yrityskauppa vahvistaa voiteluaineliiketoiminnan painoarvoa Telkon portfoliossa ja avaa meille uusia markkinoita Ranskassa ja Benelux-maissa, luoden alustan tulevalle kasvulle Länsi-Euroopassa”, sanoo Telkon toimitusjohtaja Mikko Pasanen.

Telkon voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto oli 50,5 miljoonaa euroa vuonna 2023. Ostettujen liiketoimintojen kauppahinta oli 12,6 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Ostettujen liiketoimintojen yritysarvo on puolestaan 13,7 miljoonaa euroa.

Ostettujen yhtiöiden vuosittainen liikevaihto on yhteensä 18 miljoonaa euroa ja niiden vuositason liikevoitto on 2,2 miljoonaa euroa.

Ostettujen liiketoimintojen 13,7 miljoonan euron yritysarvo tarkoittaa 6,2x EV/EBIT-arvostusta. Kauppahinta ei arvostuskertoimen valossa vaikuta hintavalta.

“Tämä yritysosto on tärkeä virstanpylväs Telkon compounder-strategian toteutuksessa, keskittyen korkean lisäarvon tuotteisiin ja kasvuun Länsi-Euroopassa. Aspo tavoitteena on kehittää Telkosta johtava erikoistuotteiden jakelija Euroopassa”, sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Telko pyrkii kiihdyttämään kasvuaan yritysostoin saavuttaakseen strategiset tavoitteensa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan ja sillä on potentiaalisia yritysostoja työn alla sekä vahva usko kykyyn vauhdittaa yritysostojen toteutumista. Telko pyrkii myös vahvistamaan markkinaosuuttaan nykyisillä markkinoilla orgaanisen kasvun kautta.

Telkon jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi vuonna 2023 pääasiassa yritysostojen myötä, mutta kannattavuus heikkeni markkinahintojen laskun seurauksena. Telko pystyi parantamaan kustannustehokkuuttaan ja sopeuttamaan kustannuksiaan, mikä lievensi markkinaolosuhteiden vaikutusta tulokseen.

Telko sai onnistuneesti päätökseen vetäytymisensä Venäjältä ja Valko-Venäjältä ja pystyi jatkamaan liiketoimintaansa ja toimintojaan Ukrainassa.

Kauppa tukee Aspon strategiaa

Nordean analyytikko Pasi Väisänen arvioi, että kauppa avaa Aspolle uusia markkinoita Ranskassa ja Benelux-maissa.

Väisäsen mukana yrityskauppa se on linjassa Aspon strategian kanssa, jonka mukaan yhtiö pyrkii kasvamaan yritysostojen kautta Telko-segmentillä. Konsernin vuotuinen liikevoitto kasvaa kuusi prosenttia tämän yritysoston ansiosta.

Telko-segmentti harkitsee myös pienempiä lisäostoja. Konsernin varustamopalveluiden tarjoaja ESL Shipping on myös myymässä kaksi Supramax-alusta, mutta näiden myyntien aikataulu on ollut epävarma.

”Mahdolliset myyntirahat voitaisiin käyttää uusiin aluksiin. Kaiken kaikkiaan vuosi 2023 oli kuiva-alusten irtolastialalla heikko vuosi, mutta kuiva-alusten riski- ja tuottotasapaino näyttää positiivisemmalta vuodelle 2024. Jatkuva Q1 2024 voi kuitenkin edelleen olla Aspolle vaikea vaikeiden talviolosuhteiden ja ESL Shippingin lakkojen vuoksi”, Väisänen toteaa.

Nordea ennustaa Aspon jatkuvien toimintojen liikevaihdon nousevan tänä vuonna 560 miljoonaan euroon viime vuoden 536 miljoonasta eurosta. Oikaistun liikevoiton pankki odottaa nousevan 35 miljoonaan euroon viime vuoden 27 miljoonasta eurosta.

Nordean tämän vuoden 0,58 euron oikaistun osakekohtaisen tuloksen ennusteella Aspon P/E-kerroin on 9,9x.

Kauppahinta alhaisempi kuin toimialalla yleensä

Evli arvioi aamukatsauksessaan, että Telkon yritysosto on siis voiteluaineliiketoiminnan näkökulmasta merkittävän kokoinen, joskaan ei vielä kovin suuri Telkon koko liiketoiminnan viime vuoden 211 miljoonan euron liikevaihtoon suhteutettuna.

Ostettujen liiketoimintojen kannattavuus on kuitenkin korkea.

”Ostetut liiketoiminnot olivat kuitenkin erittäin kannattavia, sillä ne tekivät viime vuonna 2,2 miljoonan euron oikaistun liikevoiton. 12,2 prosentin liikevoittomarginaali oli siis yli kaksinkertainen suhteessa meidän tämän vuoden Telkon ennusteeseemme. Tähän nähden kauppahinta oli mielestämme jopa yllättävän matala”, Evli toteaa.

Ostettujen liiketoimintojen yritysarvo suhteessa liikevaihtoon eli EV/S -arvostuskerroin, on hieman alle 0,8x, joka on itsessään Evlin mielestä hieman korkeahko suhteessa Telkon neljän edellisen yritysoston keskimääräiseen 0,5x EV/S -kertoimeen nähden.

Kuitenkin pankin mukaan 6,2x EV/EBIT -arvostuskerrointa voi jo pitää varsin matalana, kun sitä verrataan Telkon toimialan kauppoihin.

”Tätä EV/EBIT -tasoa voi verrata esimerkiksi Telkon aiemman Eltrex-kaupan 6,3x arvostukseen, joka oli myös suhteellisen kannattavuutensa osalta yhtä korkea ja näin myös sen EV/S -arvostus oli 0,8x. Mergermarketin tietojen perusteella monet Telkon toimialan yrityskaupat on historiallisesti arvostettu noin 11-12x EV/EBIT, joten nyt tiedotettua yritysostoa ei ole hinnalla pilattu. Myöskin monet Telkon listatut verrokit ovat olleet usein, ja tälläkin hetkellä, arvostettu yli 12x EV/EBIT”, Evli toteaa.

Evli näkee Telkon yritysostolla olevan erittäin hyvät edellytykset arvonluontiin.

Artikkelia täydennetty Evlin arvioilla yrityskaupan hinnasta 11.3.2024 klo 10.20.

Kommentoi
Ylös
>