Sijoittaminen

Bill Gatesin avaimet menestykseen: Tavoitteiden asettaminen elämässä ja taloudessa

Maailman seitsemänneksi rikkain henkilö Bill Gates jakaa mielellään neuvoja, joita seuraamalla kuka tahansa voi menestyä taloudellisesti.

Bill Gates

Bill Gates, Microsoftin perustaja, miljardööri ja yksi maailman anteliaimmista hyväntekijöistä on kohdannut elämänsä aikana taloudellisia vaikeuksia ja selättänyt ne. 

Gates on antanut meille lukemattomia oppitunteja talouden hallinnasta ja menestymisestä. Hänen kokemuksensa ja viisautensa voivat toimia inspiraationa ja ohjenuorana kaikille, jotka pyrkivät parantamaan taloudellista tilannettaan ja saavuttamaan menestystä. 

Sijoittamalla koulutukseen, tasapainottamalla optimismia ja pessimismiä, olemalla kärsivällinen ja toimimalla rohkeasti, vertaamalla hintoja, oppimalla epäonnistumisista, asettamalla selkeitä tavoitteita ja kuuntelemalla palautetta kuka tahansa voi seurata Gatesin jalanjälkiä ja saavuttaa menestystä taloudellisessa elämässä.

Forbesin reaaliaikaisen miljardöörilistan mukaan Gates on maailman seitsemänneksi rikkain henkilö 126,5 miljardin dollarin nettovarallisuudellaan. Tämä 68-vuotias Harvardin yliopiston opinnot keskeyttänyt miljardööri on menestynyt hyvin ja on aina valmis antamaan neuvoja sijoittamisesta ja taloudellisesta vauraudesta kiinnostuneille.

Koulutukseen sijoittaminen on avainasemassa

Riippumatta iästä, tulotasosta tai muusta näkökulmasta, koulutuksen saavuttaminen kaikissa muodoissaan voi tehdä elämästä todella nautittavan. Itse asiassa monet menestyneet yrittäjät ja sijoittajat puhuvat koulutuksen tärkeydestä. 

Mark Cuban, Warren Buffett ja monet muut näkyvät henkilöt puhuvat paljon siitä, kuinka tärkeää on kouluttaa itseään ja jatkaa luonnollisen uteliaisuuden ruokkimista jopa aikuisiässä. Bill Gates ei ole poikkeus ja hänet voidaan usein nähdä puhumassa halustaan oppia uusia asioita. 

Koulutuksen priorisointi ei ole pelkästään vinkki parempaan taloudelliseen tasapainoon. Oppiminen on osa ihmisen kokemusta elämässä huolimatta siitä, mihin alaan tai osa-alueeseen oppiminen liittyy.

On kuitenkin mainittava, että vaikka muodollinen koulutus korkeakouluympäristössä voi helposti toimia tämän oppimistilaisuuden tarjoajana, Gates lopetti koulunkäynniin Harvardin yliopistossa kolmannen vuoden aikana keskittääkseen kaiken huomionsa Microsoftiin.

“Sijoita kuin optimisti, mutta säästä kuin pessimisti”

Ensivilkaisulla Bill Gatesin sijoituslähestymistapa saattaa tuntua vaikealta sisäistää. Microsoftin perustaja kertoo tasapainottavansa optimismia ja pessimismiä.

Kun on kyse tulevaisuuden sijoittamisesta, hän on täysin sitoutunut markkinoiden kykyyn kasvaa ja tuottaa merkityksellisiä tuottoja pitkällä aikavälillä. Gates on kuitenkin myös tunnetusti ovela näkemyksessään lyhyellä aikavälillä. 

Microsoftin alkuvaiheissa Gates piti välttämättömänä säilyttää vuoden operatiiviset kulut käteisvaroina. Sen sijaan, että hän olisi valinnut täyden hyökkäyksen yrityksen perustamiseen ja kasvuun, Gates oli pessimistinen Microsoftin lyhyen aikavälin elinkelpoisuudesta, vaikka hän uskoi kaikin sydämin, että yritys lopulta menestyy.

Hän oli huolissaan ihmisistä, jotka työskentelivät hänen kanssaan näinä yrityksen varhaisina päivinä. Gates ymmärsi, että Microsoftille työskentelevät ihmiset luottivat yritykseltä saamaansa palkkaan.

Hän otti kollegoidensa sitoutumisen yritykseen ja heidän taloudellisen turvallisuutensa vakavasti ja päätti säilyttää riittävän työpääoman sivussa jatkaakseen palkkojen rahoittamista, vaikka voitot eivät voineet jokaisella hetkellä tukea sitä. 

Yksittäiset kuluttajat voivat ottaa tämän esimerkin käyttöön ja soveltaa sitä omaa taloutta varten säästämisessä. On tärkeää uskoa omaan kykyyn olla tarvitsematta säästöjä vaikeana aikana, mutta varmistaa, että säästöt ovat kuitenkin pehmittämässä pankkitiliä pahan päivän varalta.

Kärsivällisyys ja rohkea toiminta ovat saman kolikon kaksi puolta

Bill Gates yhdistää optimismin järkevään ripaukseen pessimististä suunnittelua, mutta hän myös kannustaa sijoittajia ja liike-elämän johtajia yhdistämään päättäväisen rohkean toiminnan huomattavaan annokseen kärsivällisyyttä. 

”Yliarvioimme aina niitä muutoksia, jotka tapahtuvat seuraavan kahden vuoden aikana, ja aliarvioimme niitä muutoksia, jotka tapahtuvat seuraavien kymmenen vuoden aikana. Älä anna itsesi nukahtaa toimettomuuteen,” Gates kirjoitti vuonna 1995 julkaistussa kirjassaan The Road Ahead.

Menestyvät henkilöt ovat niitä, jotka ovat kärsivällisiä ja pysyvät mukana kaikissa turhauttavissa hetkissä matkan varrella. Sijoittamisen osalta sijoittajan on pystyttävä vastustamaan asioiden muuttamista heti, kun osakkeet pysähtyvät tai varat eivät tuota haluttua tuottoa ja nähdä mahdollisuudet pitkällä tähtäimellä.

Aika on niin arvokas voimavara etenkin eläkkeen suunnittelussa, että säästäjien tulisi aloittaa mahdollisimman varhain hyödyntääkseen pitkää ja menestyksekästä sijoitusaikaa. Gates tietää tällaisen pitkäaikaisen ajattelun arvon, mutta hän myös muistaa, että päättäväinen toiminta lyhyellä aikavälillä voi olla hyödyllistä.

Hintojen vertaileminen on aina kannattavaa

Hintojen vertaileminen on olennainen askel kaikessa, olipa kyseessä uuden tuotteen ostaminen itselle tai sijoittaminen johonkin taloudelliseen omaisuuteen. 

Bill Gates ymmärtää vertailun ja tutkimuksen merkityksen, ja hän korostaa tämän strategian tärkeyttä paitsi taloudellisena työkaluna myös yleisenä elämänvaiheena. 

Kun esimerkiksi investoit uusiin kenkiin tai puhelimeen, haluat tutkia paitsi saman tuotteen tarjoavia kauppoja myös vaihtoehtoja tuotteelle. 

Virheistä on mahdollisuus oppia

Bill Gates on suuri itsetutkiskelun kannattaja. Menestyvät yrittäjät ja sijoittajat antavat kaikkensa välttääkseen virheitä aina, kun mahdollista, mutta virheen tehdessään he etsivät tapoja sisäistää nämä virheet ja käyttää niitä hyödykseen.

Virhe on mahdollisuus oppia ja kasvaa. Virheet aiheuttavat vaikeuksia ja sydänsuruja, mutta ne voivat olla valtavia oppimismahdollisuuksia, jotka auttavat sinua kehittämään uusia ajattelutapoja minimoidaksesi tulevat ongelmat. 

”Kuuntele asiakkaitasi ja ota heidän huonot uutisensa tilaisuutena muuttaa epäonnistumiset konkreettisiksi parannuksiksi, joita he haluavat,” hän kirjoitti vuoden 1999 kirjassaan Business @ the Speed of Thought.

Suoraan sanottuna virheestä oppiminen mahdollistaa saman valinnan välttämisen tulevaisuudessa. Analyyttiset ihmiset pystyvät jopa saamaan lisäarvoa virheistään, myös yrittämisessä ja sijoittamisessa. 

Selkeät ja mitattavat tavoitteet

Bill Gates on ollut suurena osana tekniikan kehityksen edistymistä. Mutta Gates ei ole yksinomaan keskittynyt tietotekniikan läpimurtoihin ja innovaatioihin, jotka ovat ajaneet muutosta tietokoneiden ja muiden teollisten teknologioiden alalla. Gates on kiinnostunut enemmänkin tavoitteiden asettamista ja mittaustehtäviä ympäröivistä ajattelutavoista. 

Hän on sitä mieltä, että teollinen edistys ei ole peräisin vain älykkäiden ja innovatiivisten yksilöiden käsistä. Sen sijaan kehityksen taustalla on ollut edistyksellinen tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen. Tavoitteiden selkeys ja lopputulos ovat hallinneet teknologian kehityksen päiviä, minkä takia Gates on tehnyt tavoitteen hallinnasta säännöllisen prioriteetin liiketoiminnassa ja sijoituksissa.

Selkeiden, saavutettavien ja mitattavien tavoitteiden asettaminen auttaa kehittämään sellaisia taloudellisia ja henkilökohtaisia ​​tuloksia, joita toivotaan saavutettavan.

Esimerkiksi luottokorttivelkaa maksettaessa ei ole hyödyllistä tarkastella koko kakkua ja teoretisoida, kuinka käsitellä sitä. Sen sijaan kannattaa luoda kakkupalan kokoisia välietappeja, joita voidaan mitata tehokkaasti. Näin on helpompaa nähdä oma edistyminen ja päästä systemaattisesti liikkumaan kohti omaa tavoitetta.

Palautteen etsiminen ja sen kuunteleminen

Olipa kyse sitten sijoittamisesta, velkojen maksamisesta, yrityksen aloittamisesta tai jostain muusta, palautteen etsiminen ja sen kuunteleminen on oleellinen osa menestymistä.

Ystävät, perheenjäsenet ja kollegat voivat olla erityisen arvokkaita tässä suhteessa. Bill Gates on jopa puhunut paljon hänen vanhempiensa tuesta, kun hän teki elämää muuttavan päätöksen jättää korkeakoulu taakseen. He olivat hänen puolellaan jo ennen tätä askelta, kun hänen kiinnostuksensa tietokoneisiin kasvoi enemmän kuin harrastuksena.

Gates ehdottaa, että asiantuntijoiden kuunteleminen omalla alalla on yksi arvokkaimmista voimavaroista. Nykyään verkosta on mahdollista löytää loputtomasti tietoa ja lähes kuka tahansa voi jakaa asiantuntemustaan ​​lähes millä tahansa alalla. 

Esimerkiksi talouteen liittyvien podcastien kuunetleeminen, YouTube-videoiden katselu urheilutaitojen hienosäätämiseksi tai artikkeleiden lukeminen unelmiesi työpaikkaan liittyvästä teollisuudesta voi olla voimakas oppimiskokemus.

Sijoitussalkun hajauttaminen turvaa sijoituksia

Gates vietti koko työuransa keskittymällä Microsoftin rakentamiseen voimaksi, jollainen se on tänään. Kun hän lopulta vetäytyi yrityksestä vuonna 2020, hän oli myynyt niin paljon yrityksen osakkeita, että hän omisti vain noin yhden prosentin sen kokonaisosakemäärästä.

Vuosien varrella Gates ei ole vain lahjoittanut Microsoftin osakkeita hyväntekeväisyysjärjestölleen, vaan hän on myös myynyt omaisuutta monipuolistaakseen salkkuaan paremman pitkän aikavälin vakauden saavuttamiseksi. 

Monipuolinen salkku antaa luonnollisen suojan markkinoiden laskusuhdanteissa.

Salkun monipuolisuus voidaan saavuttaa monilla eri tavoilla: pelkistetysti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että omistat useita omaisuuseriä, etkä sijoita kaikkia sijoitusvarojasi yhteen yritykseen tai yhteen markkinasektoriin. Esimerkiksi kiinteistöt, kulta ja jopa harvinaiset hyödykkeet, kuten taideteokset, vanhat valuutat tai keräilykortit, voivat löytää paikkansa hyvin hajautetussa sijoitussalkussa.

Varallisuuden kasvattamiseksi sijoittaminen tulee aloittaa aikaisin

Parhaan sijoitustuloksen saamiseksi sijoittaminen tulee aloittaa mahdollisimman aikaisin. Tämä ei ole pelkästään hyvä neuvo eläkesäästäjille, vaan myös yleistä sijoitussäästäjille. 

Koron korko on erinomainen voimavara ja se voi toimia voimakkaasti sijoittajien eduksi. 

”Jos synnyit köyhänä, se ei ole sinun vikasi. Mutta jos kuolit köyhänä, se on sinun vikasi,” Gates sanoi taannoin

Kuka tahansa voi perustaa kasvavan säästötilin, olipa sitten tarkoituksena säästää eläkettä varten tai kasvattaa sijoitustiliä. Varallisuuden kasvattaminen vaatii kurinalaisuutta ja aikaa. Mitä pidempään annat rahasi työskennellä puolestasi, sitä enemmän se kasvaa.

Gates osui naulan kantaan väitteellään. Kukaan ei valitse niitä olosuhteita, joissa he syntyvät, mutta järkevissä rajoissa jokainen voi vaikuttaa elämänsä suuntaan suuremmassa tai pienemmässä määrin. 

Menestys on huono opettaja

Gates muistuttaa myös, että menestys voi olla erittäin ongelmallinen opettaja. Hän huomauttaa, että menestyksestä oppiminen voi aiheuttaa sen, että virheistä oppiminen unohdetaan.

Menestys on kaksiteräinen miekka, jonka hedelmät voivat olla runsaat, mutta saavutusten kasaantuminen voi aiheuttaa sokeaa mukavuutta.

Osakemarkkinoiden romahdukset tapahtuvat usein pitkän ja äärimmäisen kasvun jakson jälkeen. Sijoittajien ja yrittäjien täytyykin pystyä mukautumaan nopeasti alati vaihtuviin ja muuttuviin tilanteisiin pystyäkseen menestymään vaikeista hetkistä huolimatta.

Gatesin opetukset ja vinkit voivat auttaa ketä tahansa löytämään tien menestykseen. Tie ei kuitenkaan ole helppo saati tasainen, vaan on tärkeää pysyä kärsivällisenä ja oppia virheistään.

Kommentoi
Ylös
>