Yritysuutiset

Finnair haluaa irti ”senttiosakkeista” käänteisellä splitillä

Finnairin yhtiökokous on päättänyt osakkeiden yhdistämisestä. Yhtiö haluaa päästä irti senttiosakkeen maineesta.

Finnairin osakekurssin kehitys vuonna 2024. Kuva: Koyfin.

Finnairin osake on valunut vain 0,03 euron hintaiseksi. Taustalla on yhtiön heikko talouskehitys sekä jättimäinen osakeanti.

Finnairin hallitus päätti viime lokakuussa suuresta, noin 570 miljoonan euron merkintäoikeusannista, jonka se toteutti marraskuussa. Osakeannissa lentoyhtiö tarjosi nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäetuoikeuksien nojalla yli 19 miljardia osaketta merkittäväksi ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella.

Osakeannilla yhtiö haluaa vahvistaa tasettaan ja rahoitusasemaansa. Tähän Finnair pyrkii, jotta se pystyisi paremmin hallitsemaan rahoitusvelkojaan, joita on kertynyt viime vuosina merkittävästi lisää ennennäkemättömien toimintaympäristön muutosten seurauksena.

Yhtiö päätti maanantaina 18. maaliskuuta pidetyssä yhtiökokouksessa toteuttaa niin sanotun käänteisen splitin eli yhtiön osakkeiden yhdistämisen.

Miksi Finnair toteuttaa käänteisen splitin?

Käytännössä Finnairin osakkeiden lukumäärä tulee vähenemään. Yhdistymiseen liittyy myös suunnattu osakeanti ja osakkeiden lunastaminen. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen 20. maaliskuuta.

Pörssiyhtiön käyttävät osakkeiden yhdistämistä tyypillisesti tilanteessa, jossa yhtiön osakekurssi on laskenut hyvin alhaiseksi ja osakkeen arvoa voi olla hankala hahmottaa. Jotkin tahot saattavat myös hylkiä näitä niin kutsuttuja ”senttiosakkeita”. Juuri tällainen saattaa olla tilanne Finnairin kohdalla, kun osake hinnoitellaan hyvin alas.

Kuitenkin lähtökohtaisesti sekä osakkeiden jakautuminen (split) tai yhdistäminen eivät vaikuta osakkeiden kokonaisarvoon, sillä toimenpiteissä vain osakkeiden määrä kasvaa tai vähenee vastaavasti.

Finnair katsoo kuitenkin yhdistämisen hyödyntävän osakkeenomistajia.

Yhtiön mukaan osakkeiden yhdistämisen tavoitteena on osakkeiden kaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen parantaminen. Järjestely ei kuitenkaan vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Käänteinen split käytännössä

Järjestely toteutetaan luovuttamalla vastikkeetta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja lunastamalla vastikkeetta yhtiön osakkeita siten, että osakkeiden yhdistämisen jälkeen jokaista yhtiön nykyistä 100 osaketta vastaisi yksi yhtiön osake.

Osakkeiden yhdistämiseksi tehtävää osakkeiden lunastamista ei olisi mahdollista toteuttaa riittävän suurella lunastussuhteella ilman samassa yhteydessä toteutettavaa vastikkeetonta osakeantia. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakeannille ja osakkeiden lunastamiselle on siksi yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi yhtiö luovuttaa osana osakkeiden yhdistämistä suunnatulla osakeannilla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita vastikkeetta siten, että jokaisen arvo-osuustilin, jolla säilytetään Finnairin osakkeita, sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään yhdistämispäivänä jaollinen 100:lla.

Osakeannissa luovutettavien omien osakkeiden enimmäismääräksi päätettiin 15 miljoonaa osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Samanaikaisesti osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajan arvo-osuustililtä yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy kertomalla kullakin arvo-osuustilillä olevien osakkeiden lukumäärä kertoimella 99/100. Jokaista 100 yhtiön osaketta kohden lunastetaan siten 99 yhtiön osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä seikoista.

Osakkeiden yhdistämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä eivätkä ne kasvata yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrää.

Ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta

Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin arviolta 21. maaliskuuta mennessä. Kaupankäynnin yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä arvioidaan alkavan Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-tunnuksella samana päivänä arviolta 21. maaliskuuta.

Osakkeiden yhdistämisen täytäntöönpano on ehdollinen sille, että kaikkien arvo-osuustilien sisältämien yhtiön osakkeiden lukumäärästä voidaan tehdä yhdistämispäivänä jaollinen 100:lla edellä kuvatun järjestelyn yhteydessä luovutettavien omien osakkeiden enimmäismäärän puitteissa.

Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Tarvittaessa yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi osakkeiden yhdistämisen yhteydessä.

Kommentoi
Ylös
>