Sijoitusuutiset

Pienyhtiöiden First North on viime vuosien suuri pettymys

Kahden yhtiön heikolla kurssikehityksellä on iso merkitys First Northin kannalta.

Kuva: Hannu Angervuo.

First North Finland on Nasdaq OMX Helsingin ylläpitämä vaihtoehtoinen markkinapaikka, joka on tarkoitettu pienemmille yrityksille. Markkinapaikalla noteerataan 50 yhtiön osakkeet. Tällä vaihtoehtoisella markkinapaikalla osakekauppaa voi käydä säännellyn markkinan tapaan, mutta sen listautumisvaatimukset ovat kevyemmät kuin Helsingin pörssin päälistan yhtiöillä.

First North -indeksillä ei ole mennyt tänä vuonna kovin vahvasti.

”Helmikuun viimeisenä päivän First North Suomi markkinapaikan yhteenlaskettu markkina-arvo oli 4,3 miljardia euroa, kun se oli tammikuun lopussa 5,0 miljardia euroa”, kertoo varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo sijoittajakirjeessään.

Angervuo laskee, että First North Suomi markkinapaikan indeksi on laskenut kuluvan vuoden alusta 12,6 prosenttia, kun Helsingin pörssin OMXHCAP-portfolioindeksin arvo on laskenut vain 1,5 prosenttia.

Myös pitemmällä aikavälillä Firsth North -indeksi on tuottanut pettymyksen. Vuoden 2021 alusta indeksi on laskenut yli 40 prosenttia ja selvästi jyrkemmin kuin OMXHCAP-portfolioindeksi.

First North Suomi markkinapaikan indeksissä ei ole painorajoitusta, ja siksi Kempowerin lähes 34 prosentin lasku ja Faron Pharmaceuticalsin 55 prosentin lasku alkuvuoden aikana romahdutti myös indeksin kehityksen. Angervuon mukaan Kempowerin markkina-arvo helmikuun lopussa oli noin 30 prosenttia koko markkinapaikan markkina-arvosta.

Vuoden 2024 alusta tarkasteltuna First North Suomi markkinapaikan yhtiöistä 15 eli vajaa kolmasosan osakekurssi on noussut ja 34 yhtiön eli 68 prosentin yhtiöistä osakekurssi on laskenut.

Angervuo listaa kovimmat markkinapaikan nousijat alkuvuonna, jotka ovat olleet: Nanoform Finland (89,9 prosenttia), Efecte (81,1 prosenttia), josta oli tehty ostotarjous, Alexandria Group (49 prosenttia), Springvest (25,1 prosenttia), Viafin (21,3 prosenttia) ja Lemonsoft (15,9 prosenttia). Suurimmat kurssilaskut alkuvuoden aikana ovat kirjanneet: Faron (-50,0 prosenttia), Rush Factory (-49,1 prosenttia), Pallas Air (-45,1 prosenttia), Modulight (-33,1 prosenttia) ja Kempower (-28,9 prosenttia).

First North Suomi markkinapaikan osakevaihto helmikuussa oli 131 miljoonaa euroa, kun tammikuussa se oli 115 miljoonaa euroa ja vuosi sitten helmikuussa 108,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 helmikuun keskimääräinen päivävaihto oli 6,2 miljoonaa euroa, kun se tammikuussa oli 5,2 miljoonaa euroa.

Angervuon mukaan helmikuussa Kempowerin osakevaihto oli 88 miljoonaa euroa ja osuus koko markkinapaikan vaihdosta oli peräti kaksikolmasosaa. Kempower hallitsee markkinapaikan vaihtoa siis melko suvereenisti.

Kuva: Hannu Angervuo.
Kommentoi
Ylös
>