Markkinakommentit

Helsingin pörssi laskutrendissä, jatkuuko suunta?

Helsingin pörssin arvostustaso on jo houkuttelevan alhainen.

Helsingin pörssin hintaindeksi on laskenut vuoden alusta noin neljä prosenttia. Tammikuun lopulla indeksi nousi yli 10 200 pisteen, mutta on sen jälkeen laskenut alle 9800 pisteeseen.

Helsingin pörssi-indeksi on laskutrendissä, mikä indikoi heikon kehityksen jatkuvan, arvioi tekniseen analyysiin erikoistunut Investtech aamukatsauksessaan. Indeksi on laskenut läpi tuplahuippukuvion tukitason 9843. Investechin mukaan tason läpäisy antaa myyntisignaalin ja indikoi laskun jatkuvan 9442 tasolle tai pidemmälle.

Indeksi on rikkoutunut alas tukitason läpi noin 9850 pisteen kohdalla ja Investtechin mukaan on näin ollen signalisoitu edelleen tapahtuvaa laskua.

RSI-indeksi poikkeaa positiivisesti kurssista, mikä indikoi mahdollista reaktiota ylöspäin. Investtechin mukaan RSI-käyrä näyttää nousevaa trendiä, mikä on aikainen signaali mahdollisesta ylöspäin tapahtuvasta trendin rikkoutumisesta.

Investtech pitää indeksiä kokonaisuutena teknisesti negatiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Jos teknisen analyysin perusteella Helsingin pörssi ei näytä otolliselta sijoituskohteelta, antavat arvostuskertoimet hieman toisenlaisen kuvan Helsingin pörssin tuottopotentiaalista.

Helsingin pörssin vaisun kehityksen vuoksi osakkeiden arvostuskertoimet eivät päätä huimaa.

Prophius Partnersin salkunhoitaja Mika Heikkilä arvioi, että korkeista arvostuksista tai ylisuurista odotuksista ei Helsingin pörssiä voi syyttää.

”Meillä tämän vuoden P/E-odotus on 13,9 ja osinkotuotto 4,7 prosenttia indeksitasolla. Huomautan, että monet indeksitasolla keskeisessä roolissa olevat yhtiöt, kuten metsäyhtiöt, ovat edelleen tuloskunnoltaan nihkeinä, joten sikäli tuo arvostus houkuttelee sitäkin enemmän”, Heikkilä toteaa.

SEB-pankin mukaan pitkän tähtäimen mediaani P/E-kerroin ennustetuilla tuloksilla laskettuna on Helsingin pörssissä noin 15x, mikä näkyy alla olevassa kuvaajassa.

Arvostuskertoimien perusteella sijoituspäätöksiä tekevän sijoittajan kannattaa kuitenkin muistaa, että lyhyellä tähtäimellä arvostuskertoimet ennustavat varsin huonosti tulevaa tuottoa. Arvostuskertoimet saattavat pysyä pitkäänkin alle pitkän aikavälin keskimääräisen tason. Ennustekyky toimii paremmin pitemmän aikavälin tuottojen ennustamisessa.

Aktian allokaatiojohtaja Tommi Tähtinen arvioi pankin tuoreimmassa markkinakatsauksessa, että talouslukujen perusteella globaalissa taloudessa näyttää menevän odotettua paremmin.

”Talousdata on yllättänyt viime aikoina positiivisesti laajalla rintamalla. Yritysten tulevaisuudennäkymiä luotaavat ostopäällikköindeksit näyttävät pohjanneen ja osoittavat varovaista käännettä kohti parempaa”, Tähtinen toteaa.

Tähtisen mukaan talouskasvunäkymien parantumisen myötä syklisten osakemarkkinoiden, kuten Suomen, Euroopan ja pienyhtiöiden painon lisääminen alkaa vähitellen houkuttaa.

”Haluamme kuitenkin nähdä vielä lisää evidenssiä siitä, että käänne parempaan on todella tapahtumassa, ennen kuin olemme valmiita lisäämään riskiä”, allokaatiojohtaja toteaa.

Osakeallokaatiossa Aktia on tällä hetkellä alipainossa Yhdysvalloissa, mutta ylipainossa Pohjoismaissa sekä Euroopassa ja Japanissa. Pohjoismaiden sisällä Aktia ylipainottaa Suomea.

1 kommentti
  • Ilmastokultti sanoo:

    2022 Helsingin pörssin arvostustaso houkuttelevan alhainen, 2023 Helsingin pörssin arvostustaso houkuttelevan alhainen, 2024 Helsingin pörssin arvostustaso houkuttelevan alhainen. Milloin houkuttelevuus loppuu ? Vielä vähän alas niin joku analyytikko oivaltaa, että itse asiassa vieläkin kallista ????

  • Ylös
    >