Investors Housen IR-sivut

Investors Housen omistama vuokravälitysketju kovassa kasvussa

Franchise -pohjaisen OVV-ketjun vuoden avaus on vahva haastavassa vuokramarkkinoiden tilanteessa.

Investors House -konserniin kuuluva OVV-vuokravälitysketju vuokrasi tammikuussa 444 asuntoa. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 32 prosenttia.

Investors Housen käsityksen mukaan asuntojen vuokrausmarkkina ei ole kasvanut juurikaan. Pikemminkin markkinalle on ominaista vuokrauksen haastavuus, kun asuntojen tarjonta on kasvanut. Tätä taustaa vastaan franchise -pohjaisen OVV-ketjun vuoden avaus on vahva.

’’Kasvu lähtee ihmisistä ja ketjun kilpailuetu perustu yrittäjyyteen. Jokainen toimisto on markkinan läpikotaisin tunteman yrittäjän omistama ja johtama’’, sano ketjun hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen.

OVV Asuntopalvelut tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua vuokravälityksestä vuokranvalvontaan. Palveluun kuuluvat myös isännöintipalvelut sijoitustaloyhtiöihin sekä taloushallinto. Nämä palvelut tuottaa Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy:n Helsingin yksikkö. OVV:n asiakkaita ovat yksittäiset asunnonomistajat, mutta myös yhteisöt kuten säätiöt ja rahastot.

OVV Asuntopalvelun juuret ovat opiskelijoiden vuokravälityksessä. OVV-ketjun yrittäjät vuokraavat asuntoja ja toimitiloja myös työssäkäyville, yksinasujille, perheille ja yrityksille.

OVV Asuntopalveluiden asiakkaina on noin 10 000 yksityistä asuntosijoittajaa, yritystä ja yhteisöä.

Investors Housen tilikauden tulos koheni 3,2 miljoonasta 3,5 miljoonaan euroon vuonna 2023. Keskeisin elementti tulosparannuksessa oli onnistunut Kukkula-hankkeen edistäminen osakkuusyhtiöiden kautta.

Tuloskehitys perustuu yhtiön mukaan pitkälti tehtyihin strategisiin valintoihin. Nollakorkokauden lopulla 2020-21 Investors House myi valtaosan kiinteistöistään. Varoilla yhtiö lyhensi lainoja. Vuonna 2023 yhtiö käynnisti kasvuinvestoinnit osakkuusyhtiöiden Apitare ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys osalta.

Korkojen noustessa yhtiö on edelleen lyhentänyt käteisvaroilla lainojaan.

Investors Housen tavoitteena on kannattavalla toiminnalla tulla kiinteistö- ja rakennusalan ensimmäiseksi osinkoaristokraatiksi Suomessa. Tämä tarkoittaisi 10 vuoden ajan kasvavia osakekohtaisia osinkoja.

Tuloskehityksen myötä hallituksen osinkoesitys huhtikuussa kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle on 0,33 euroa osakkeelta. Esitys on toteutuessaan yhdeksättä vuotta kasvava osakekohtainen osinko.

Kommentoi
Ylös
>