Markkinakommentit

Keskuspankki vetää jenkkipörssejä yhä uusiin ennätyksiin

USA:n keskuspankki on ollut kuskin paikalla osakemarkkinoilla. Sitä se on edelleen.

USA:n S&P 500 ja Nasdaq -osakeindeksien kehitys 10 vuoden aikana.

Jo pitkään amerikkalaiset osakepörssit ovat olleet menestystarina. Finanssikriisin pohjilta nousua on jarruttanut vain koronakriisi, joka käänsi indeksien kehityksen laskuun väliaikaisesti.

Koronakriisin jälkeen jenkkipörssit ovat kuitenkin nousseet jyrkällä kulmakertoimella. Dow Jones Industrial Average, S&P 500 ja teknologiapainotteinen Nasdaq ovat kaikki saavuttaneet nyt uuden kaikkien aikojen ennätyksensä.

Keskeiset alat, kuten rahoitusala, teollisuus sekä öljy- ja kaasuala, ovat kehittyneet vahvasti ja johtivat markkinoiden nousua.

Jenkkipörssien nousu on nyt myös aiempaa laaja-alaisempaa.

Sijoittajat ovat tänä vuonna myös kohdistaneet mielenkiintonsa myös muualle kuin jättimäisiin kasvu- ja teknologiaosakkeisiin, jotka ovat vauhdittaneet Yhdysvaltain osakemarkkinoiden nousua viime vuoden aikana.

Vaikka niin sanotun mahtiseitsikon yhtiöiden markkina-arvojen nousut ovat olleet markkinoiden tärkeimpiä yksittäisiä vetureita vuonna 2024, myös rahoitus-, teollisuus- ja energiasektorit ylittävät S&P 500 -indeksin 9,7 prosentin keskimääräisen vuosivoiton. Tämä on lievittänyt huolta siitä, että markkinat olisivat yhä enemmän sidoksissa pienen osakeryhmän menestykseen.

Laaja-alaisempi nousuralli poikkeaa viime vuodesta, jolloin epävarmuus talousnäkymistä sai sijoittajat etsimään suojaa mahtiseitsikosta. Ainoastaan megacap-yhtiöiden toimialat – teknologia, viestintäpalvelut ja harkinnanvaraiset kulutushyödykkeet – tuottivat paremmin kuin S&P 500 -indeksi, joka vahvistui viime vuonna 24 prosenttia.

Tänä vuonna Yhdysvalloissa rahoitusala on noussut 10,1 prosenttia, teollisuus 9,9 prosenttia ja energia-ala on noussut 10,3 prosenttia. Mahtiseitsikko on vastannut 40 prosentista S&P 500:n noususta tänä vuonna. Viime vuonna näiden teknojättien osuus oli yli 60 prosenttia.

Keskuspankki Fed antaa tukea markkinoille

Positiivista markkinailmapiiriä tukee Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve, joka kertoi maaliskuun kokouksensa jälkeen sitoumuksestaan vähintään kolmeen koronlaskuun tänä vuonna.

Keskimäärin keskuspankkiirit odottavat niin sanotun dot plot -ennusteen mukaan kolmea 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua tänä vuonna. Dot Plot on keskuspankin vuodesta 2011 lähtien julkaisema kaavio, joka kuvaa keskuspankkijohtajien odotuksia siitä, mihin suuntaan korkotasot voisivat kehittyä tulevaisuudessa.

Enemmistö Fedin keskuspankkiireista odottaa kolmea koronlaskua tänä vuonna.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell korosti puheessaan talouden jatkuvaa vahvuutta ja ennakoi tulevaisuutta ”pehmeän laskun” suuntaan, mikä vahvisti entisestään sijoittajien luottamusta Yhdysvaltojen talouteen.

Keskuspankin sitoutuminen kolmeen koronleikkaukseen osoittaa vankkaa luottamusta Yhdysvaltojen talouden kestävyyteen, arvioi finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Antonio Ernesto sijoittajakirjeessään.

Jerome Powell Fed keskuspankki
USA:n keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell.

Erneston mukaan keskuspankki on ollut keskeinen jenkkimarkkinoiden nousun sateentekijä.

”Yhdysvaltain keskuspankin päättäväinen asenne on ollut ratkaiseva tässä nopeassa nousussa, sillä se on antanut selkeän signaalin sitoutumisestaan vakauteen ja talouden elvyttämiseen. Tämä toimenpide on herättänyt markkinoilla uutta riskinottohalukkuutta, ruokkinut sijoittajien optimismia ja antanut lupaavan kuvan tulevasta talouskasvusta.”

Markkinoiden luottamuksen ilmapiiri

Markkina-analyytikon mukaan tämä optimismi kehittyy haasteiden ja riskien, kuten inflaatioon liittyvän jatkuvan epävarmuuden ja elvytyspolitiikan mahdollisten sivuvaikutusten yhteydessä. Lisäksi markkinoiden volatiliteetti on edelleen mahdollista, kun sijoittajat arvioivat jatkuvasti uusia taloustietoja ja geopoliittisia tapahtumia.

Yhdysvaltain keskuspankin ennakoiva asenne ja Yhdysvaltojen talouden vankka kestävyys ovat nostaneet osakeindeksit ennätystasolle, Ernesto toteaa.

”Tämä virstanpylväs kuvastaa rahoitusmarkkinoiden luottamuksen uusiutumisen ilmapiiriä ja rohkaisevia näkymiä talouskasvun jatkumisesta. Näiden saavutusten juhlimisen keskellä on kuitenkin viisasta pitää varovaisesti silmällä mahdollisia haasteita, joita talouden horisontissa saattaa ilmetä”, analyytikko neuvoo.

USA:n osakemarkkinoilla pienyhtiöiden kehitys on kuitenkin edelleen ollut vaisua. Pienempiin yrityksiin keskittyvä Russell 2000 on noussut vuoden alusta vain 2,9 prosenttia.

Osa sijoittajista uskoo, että pienyhtiöt voisivat saada vauhtia Fedin koronlaskunäkymistä.

”Kun Fed alkaa laskea korkoja, se luo likviditeettiä ja helpottaa rahoitusta. Mitkä hyötyvät tästä eniten? Ei suuryhtiöiden osakkeet, joilla on esteetön pääsy pääomaan riippumatta siitä, millaiset korot ovat, vaan oikeastaan pienemmät, vähemmän tunnetut nimet”, Cresset Capitalin sijoitusjohtaja Jack Ablin kertoo Reutersille.

Kommentoi
Ylös
>