Oma talous

Korkeakoulutus ei enää suojaa työttömyydeltä

Yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys on YTK:n jäsenistössä korkeammalla kuin koronavuonna 2021, kertovat työttömyyskassan tilastot.  

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2024 helmikuussa 11 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli vuoden 2024 helmikuussa 34 000 enemmän vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. ⁠20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 77,8 prosenttia. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 7,7 prosenttia.

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyysaste oli helmikuussa 8,3 prosenttia. Suomen suurimman kassan jäsenten työttömyys pysyi lähes samalla tasolla kuin tammikuussa, jolloin se oli 8,5 prosenttia. 

Työttömyys on tällä hetkellä noin 20 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Helmikuussa 2023 YTK:n jäsenten työttömyys oli 6,9 prosenttia.

Miesten työttömyys YTK:n jäsenistössä oli helmikuussa 9,4 prosenttia ja naisten puolestaan 6,7 prosenttia. Miesten työttömyys oli siis jopa 40 prosenttia naisten työttömyyttä suurempi. 

“Miesten naisia korkeampaa työttömyyttä selittää etenkin rakennusalan poikkeuksellisen hankala tilanne, mutta myös yleisesti huono taloussuhdanne. Monet naisvaltaiset alat, kuten sosiaali- ja terveysala, eivät ole yhtä suhdanneherkkiä”, YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo.  

Perinteisesti Suomessa on koettu, että mitä korkeampi on henkilön koulutus, sitä pienempi on työttömyysriski. Kuitenkin korkeakoulutettujen työttömyys on nyt YTK:n tilastojen mukaan pompannut selvästi viime vuodesta.

Yliopistotaustaisten työttömyys oli helmikuussa 7,0 prosenttia, kun viime vuonna samaan aikaan se oli 4,9 prosenttia. Kasvua on tullut yli kaksi prosenttiyksikköä, mikä on suhteellisesti suuri nousu. 

”Työttömyyden kasvu haastaa nyt korkeasti koulutetut alle 50-vuotiaat, jotka ennen koronaa olivat paremmin suojassa työttömyydeltä”, Auli Hänninen kertoo.

YTK Työttömyyskassalle saapui helmikuun aikana yhteensä 62 231 hakemusta. Tammikuussa hakemuksia saapui 71 329, joten hakemusmäärä laski tammikuusta selvästi. 

Hakemusmäärän lasku johtuu siitä, että uusia työttömyysjaksoja ja lomautuksia alkoi helmikuussa vähemmän kuin tammikuussa. Jatkohakemuksissa vastaavaa eroa ei ollut.  

Työttömyysasteen viimeaikainen nousu on johtunut YTK:n hakemusdatan perusteella etenkin lomautettujen määrän kasvusta. Luvuissa on pientä epätarkkuutta, sillä kaikkia helmikuussa saapuneita hakemuksia ei olla vielä ehditty käsittelemään suuren hakemusmäärän vuoksi.  

“On mielenkiintoista nähdä, lähteekö työttömyys laskuun, jos lomautetut pääsevät takaisin töihin”, Auli Hänninen pohtii.    

Kommentoi
Ylös
>