Oma talous

Useat kotitaloudet vaurastuvat ja ovat vähemmän velkaisia – köyhiä silti tuhansia

Kokonaisuutena suomalaiset kotitaloudet ovat entistä vauraampia.

palkka raha varallisuus talous

Tilastokeskus julkaisi uusimmat tiedot kotitalouksien rahoitusvarojen ja velkojen kehityksestä.

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 9,0 miljardia euroa vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä. Kotitalouksien velat puolestaan kasvoivat 5,0 miljardia euroa.

Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat 4,1 miljardilla eurolla. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta.

Kotitalouksien lainavelat pysyivät lähes samana kuin edeltävänä neljänneksenä ja olivat 173,3 miljardia euroa vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä. Kotitalouksien velkaantumisaste laski 1,7 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä vajaaseen 125 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kuva: Tilastokeskus, rahoitustilinpito.

Vuoden 2023 neljännen neljänneksen aikana kotitaloudet vähensivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 0,2 miljardilla eurolla. Siirtokelpoiset talletukset jatkoivat laskua kun kotitaloudet vähensivät niitä nettomääräisesti 4,0 miljardilla eurolla.

Vastaavasti positiivinen trendi jatkui muissa talletuksissa, jotka kasvoivat nettomääräisesti 2,7 miljardilla eurolla. Vaikka sijoitukset rahoitusvaroihin pysyivät edellisen neljänneksen tasolla, sijoituskanta kasvoi positiivisten hallussapitomuutosten myötä 4,8 miljardilla eurolla 311 miljardiin euroon.

Kolikolla on kuitenkin toinenkin puolensa.

Vaikka kotitalouksien nettorahoitusvarat kokonaisuutena ovatkin kasvaneet, on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä Suomessa peräti 873 000 henkilöä eli 15,9 prosenttia kotitalousväestöstä vuonna 2022. Määrä tosin pieneni hieman edellisvuodesta, jolloin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli noin 894 000 henkilöä.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta.

Vuosiin 2018–2020 verrattuna köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrä oli yhä suurempi. Jakson alussa vuonna 2018 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 803 000 henkilöä, 14,8 prosenttia kotitalousväestöstä.

Köyhyys tai syrjäytymisriski oli yleisintä 18–29-vuotiaila ja 85-vuotiailla tai sitä vanhemmilla henkilöillä. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli kotitalouden elinvaiheen mukaan suhteellisesti eniten yhden henkilön muodostamissa kotitalouksissa, 32,4 prosenttia henkilöistä vuonna 2022.

Kommentoi
Ylös
>