Markkinakommentit

Lisää merkkejä USA:n inflaatiopaineiden hellittämisestä

USA:n työmarkkinoilla palkkojen nousu on hidastumassa. Se antaa toivoa korkojen laskusta.

Jerome Powell Fed pääjohtaja
Jerome Powell, Fedin pääjohtaja.

Perjantaina julkaistiin Yhdysvaltojen työmarkkinaraportti, joka osoitti työssäkäyvien määrän kasvaneen helmikuussa selvästi nopeammin kuin odotettiin. Kasvu oli 275 000 uutta työpaikkaa, kun ekonomistien konsensusodotus oli 200 000 työpaikan lisäys.

Nordean analyytikko Rono Nihtinen ja vanhempi analyytikko Juho Kostiainen muistuttavat kuitenkin pankin aamukatsauksessa, että toisaalta kahden edelliskuukauden yllättävän korkeita lukuja tarkistettiin alaspäin, ja esimerkiksi tammikuun luku 353 000 vaihtui huomattavasti matalampaan 229 000:een.

”Työllisyyden kasvu näyttää edelleen kiihtyneen viime kuukausina, mutta ei yhtä paljon kuin vielä ennen lukujen päivittämistä näytti”, Nihtinen ja Koistiainen toteavat.

Sijoittajat ovat seuranneet tarkasti USA:n inflaation kehitystä. Se kiinnostaa markkinoita siksi, että inflaatiokehitys antaa merkkejä siitä, miten maan keskuspankki Fed tulee rahapolitiikan suuntaa virittämään. Inflaation lasku antaisi tilaa korkojen laskulle, mitä sijoittajat luonnollisesti toivovat.

Työmarkkinaraportti antoikin inflaation kannalta toivoa. Nihtisen ja Koistiaisen mukaan raportti nimittäin paljasti myös, että palkkainflaatio on hidastumaan päin.

”Keskituntiansiot nousivat helmikuussa vain 0,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta (konsensus 0,3 prosenttia, edellinen 0,6 prosenttia). Työttömyysaste pysyy matalana mutta nousi 3,9 prosenttiin, korkeimmilleen sitten tammikuun 2022 (konsensus 3,7 prosenttia, edellinen 3,7 prosenttia).

Nordean analyytikoiden mukaan useimmat markkinakommentaattorit tulkitsivat Yhdysvaltojen työmarkkinaraportin odotuksiin nähden pehmeäksi, vaikka työllisten lisäys helmikuussa yllättikin ylöspäin.

”Edelliskuukausien lukemien tarkistaminen alaspäin ja palkkojen nousun hidastuminen pienentävät todennäköisyyttä, että kuuma työmarkkina kääntäisi inflaation uuteen nousuun, ja vahvistaa odotuksia Fedin kesäkuun koronlaskusta. Korkojen lasku jäi kuitenkin pieneksi, sillä raportti jätti tulkinnanvaraa.”

Osakemarkkinoilla Yhdysvaltojen osakeindeksit laskivat lievästi perjantaina.

”Osakkeiden lasku kuvastaa kesäkuun koronlaskuun kohdistuvaa epävarmuutta, sillä työmarkkinan pysyessä kuumana Fedillä ei ole kiire rahapolitiikkansa löysäämisessä”, Nihtinen ja Koistiainen arvioivat.

Fedin puheenjohtaja Jerome Powell sanoi viime viikolla, että vaikka olisi todennäköisesti asianmukaista leikata korkoja jossain vaiheessa tänä vuonna, hän ja hänen kollegansa eivät ole vielä valmiita.

Tämä johtuu siitä, että Fed haluaa vakuuttavia merkkejä siitä, että inflaatio lähestyy kahden prosentin tavoitetta, joka perustuu keskuspankin tärkeimpänä inflaatiomittarina pitämään erilliseen henkilökohtaisten kulutusmenojen hintaindeksiin (PCE). Kuluttajahintaindeksin lisäksi hallituksen torstaina julkistama tuottajahintaindeksi auttaa antamaan tietoa PCE-indeksistä, joka julkaistaan Yhdysvaltain keskuspankin 19.-20. maaliskuuta pidettävän keskuspankin kokouksen jälkeen.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan koronvaihtosopimukset ennakoivat tällä hetkellä noin 98 korkopisteen eli vajaan yhden prosenttiyksikön leikkauksia vuoden 2024 loppuun mennessä, kun ne viime kuussa olivat alle 75 korkopistettä.

Helmikuun lopulla saavutetun 4,47 prosentin huippulukeman jälkeen Fedin politiikkaan herkästi reagoivien kaksivuotisten valtionlainojen tuotot ovat laskeneet noin 25 korkopistettä. Kymmenvuotiset lainojen tuotot ovat myös laskeneet viime kuun huippulukemista.

Kommentoi
Ylös
>