Sijoitusideat

Nämä kotimaiset pörssiyhtiöt nousivat OP:n analyytikoiden suosikeiksi

Pankin päivitetyltä listalta löytyy maltillisen arvostustason hyviä osingonmaksajia.

OP päivittää viikoittain asiantuntijoidensa näkemykset houkuttelevimmista kotimaisista ja ulkomaisista osakkeista sekä ETF:stä. 19. helmikuuta pankki päivitti listansa ja se on koko lailla muuttunut siitä, mitä se oli esimerkiksi viime syksynä.

Tuoreella listalla kotimaiset pörssisuosikit ovat Anora, Kojamo, Metsä Board, Nordea ja Valmet. Yhtiöt edustavat eri toimialoja, mutta niille kaikille on yhteistä kohtuullinen arvostustaso ja korkea osinkotuotto. Yhtiöistä vain konepajayhtiö Valmet on selkeästi kasvuyhtiö.

Anora

Anora on viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa. Yhtiö syntyi suomalaisen Altian ja norjalaisen Arcusin yhdistymisellä syyskuussa 2021.

Yhtiön kasvustrategia perustuu kolmeen strategiseen ydinpilariin. Ruotsin, Norjan ja Suomen monopolimarkkinoilla Anora pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin. Yhtiö haluaa saavuttaa kasvua eri kuluttajatilanteissa ja myyntikanavissa ja näin vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden johtavana viinejä ja väkeviä alkoholijuomia tarjoavana yhtiönä.

Vuosi 2023 oli yhtiölle raskas ja se joutui julkistamaan kaksi tulosvaroitusta. Keskeiset syyt haasteisiin ovat olleet oWine-segmentin aiemmin ennustettua heikompi kannattavuus sekä matalampi monopolimyynti neljännellä vuosineljänneksellä. Myös Ruotsin ja Norjan kruunujen valuuttakurssimuutoksilla oli merkittävä vaikutus Anoran ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen erityisesti Wine-segmentissä.

Yhtiön osakkeesta on sulanut vuodessa lähes viidennes.

OP:n mukaan Anoralla on kuitenkin vahvat tulosnäkymät tälle vuodelle. Yhtiö on markkinajohtaja viineissä ja väkevissä alkoholijuomissa ja markkina on defensiivinen. Yhtiöllä on toimialan tulevaisuuden vuoksi vahva kassavirta, minkä vuoksi se pystyy jakamaan merkittävän osan tuloksestaan osinkoina ulos omistajille.

Yhtiön näkymät ovat parantumassa loppuvuotta kohden, OP uskoo. Lisäksi yhtiön arvostus on matala, analyytikoiden kuluvan vuoden konsensusennusteilla P/E-kerroin on 11,3x ja tasepohjainen P/B-kerroin vain 0,79x.

Kojamo

Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö asuntosijoitusyhtiö Kojamon asunto-omaisuuden käyvän arvon alaskirjaukset veivät tuloksen pakkaselle kolmannella vuosineljänneksellä, mutta tulosraportti oli silti torjuntavoitto vaikeassa suhdannetilanteessa painiskelevalla kiinteistösektorilla toimivalta yritykseltä, ja tulosraportti saikin silti osakkeen nousuun.

Syynä oli muun muassa se, että, että asuntosijoitusyhtiöille tärkeä FFO-mittari eli kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta laski vain 0,4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 48,5 miljoonaa euroa. FFO oli odotuksia parempi, sillä analyytikoiden konsensusodotus kassavirtatunnusluvulle oli 44,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiön liikevaihto – eli käytännössä vuokraustoiminnan tuotto – kasvoi 5,7 prosenttia viime vuodesta ja oli 111,5 miljoonaa euroa.

OP:n mukaan Kojamo hyötyy keskipitkällä aikavälillä vuokramarkkinoiden ylitarjonnan purkautumisesta, kun rakentaminen on pysähdyksissä. Pankki ennustaakin Kojamon vuokrausasteeseen nousua, mikä kääntää tuloksen maltilliseen nousuun.

Markkinoilla uskotaan korkojen laskuun. Jos korot laskevat, ovat laadukkaan yhtiön osakkeiden arvostuskertoimet alhaalla. Kuluvan vuoden konsensusennusteilla on yhtiön P/E-kerroin 16x ja tasepohjainen P/B-kerroin vain 0,68x.

Metsä Board

Metsäyhtiö Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin ja se on ensikuitukartonkien johtava valmistaja Euroopassa ja sen strategiana on kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistaa sen teollisia toimintoja.

Ensikuitukartonkeja käytetään pääosin kuluttajatuotepakkauksissa sekä vähittäiskaupan eri pakkausratkaisuissa. Näiden tuotteiden kysyntä on vakaata suhdannetilanteesta riippumatta. Päätuotteita ovat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit.

Loka-joulukuussa yhtiön liikevaihto laski 423 miljoonaan euroon edellisvuoden 600 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liiketulos jäi vaivaiseen 0,7 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 101 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoista liiketulosta heikensi erityisesti markkinasellujen alentunut hintataso. Lisäksi tulosta rasittivat taivekartonkien alhaisemmat toimitusmäärät sekä kartonkien hieman heikentynyt keskihinta.

Yhtiö odottaa kuitenkin vertailukelpoisen liiketuloksen olevan kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä parempi kuin loka–joulukuussa 2023.

OP:n mukaan tuotantokapasiteetin kasvulla on oleellinen merkitys kuluvan vuoden tuloskehitykseen. Husumin ja Kemin tehtaiden uusi tuotantokapasiteetti on nyt käytössä. Lisäksi kuluvana vuonna Kemin uuden biotuotetehtaan volyymeja nostava vaikutus toteutuu täysimääräisesti, pankki arvioi.

Metsä Boardin houkuttelevuutta sijoituksena lisää keskimäärin viiden prosentin osinkotuotto. Myös arvostuskertoimet ovat kurssilaskun seurauksena laskeneet. Osake on tullut vuodessa alas 19 prosenttia.

Nordea

Pankin liikevoitto laski viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukauden 1,6 miljardista eurosta 1,4 miljardiin euroon. Osakekohtainen tulos laski 0,35 eurosta 0,31 euroon alaskirjausten ja käypään arvoon arvostettavien erien heikentyneen nettotuloksen seurauksena.

Tuloskehitys jäi alle analyytikoiden konsensusodotusten, joiden mukaan liikevoiton odotus oli 1,6 miljardia euroa ja oikaistu osakekohtainen tulos 0,36 euroa.

Nordea kuitenkin nosti näkymiään ensi vuodelle, mutta piti tämän vuoden näkymät entisellään. Pankin liiketoiminta pysyy erittäin kannattavana, mikäli se pysyy tavoitteissaan.

Nordea odottaa kuluvan vuoden oman pääoman tuoton olevan yli 15 prosenttia, mikä oli Nordean arvio aiemminkin. Yhtiön mukaan tavoitetta tukevat 44–46 prosentin kulu-tuotto -suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Jos korot lähtevät laskuun, heijastuvat ne Nordean korkokatteeseen vasta viiveellä, OP arvioi. Siispä OP ennustaa Nordean tuloksen kääntyvän laskuun vasta ensi vuonna. Korkosuojaukset pitävät kuitenkin Nordean tuloskunnon korkeana takavuosiin nähden.

OP:n mielestä Nordean arvostustaso on kohtuuttoman edullinen. Kuluvan vuoden konsensusennusteilla ja OP:n ennusteilla Nordean P/E-kerroin on vain 8x. Nordea tarjoaa sijoittajille myös poikkeuksellisen korkeaa osinkotuottoa, joka konsensusennusteiden mukaan on 8,3 prosenttia.

Valmet

Konepajayhtiö Valmetin Valmetin loka-joulukuun liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1,5 miljardia euroa. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla automaatio- ja palvelut-segmenteissä, ja laski prosessiteknologiat-segmentissä.

Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate laski seitsemän prosenttia 183 miljoonaan euroon, viime vuoden 196 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle käyttökatteelle oli 179 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli jokseenkin odotetun mukaista.

Valmet on kuitenkin pystynyt nostamaan vertailukelpoista käyttökatetta yhtäjaksoisesti kymmenen vuoden ajan.

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2024 pysyy samalla tasolla verrattuna vuoteen 2023, jolloin liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa, ja että vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2024 pysyy samalla tasolla tai kasvaa verrattuna vuoteen 2023. Viime vuonna vertailukelpoinen käyttökate oli 619 miljoonaa euroa.

Valmet toistaa hyvän tai tyydyttävän lyhyen aikavälin – eli kuuden kuukauden – markkinanäkymän palveluille, hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille ja energialle sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle, kartongille ja paperille sekä pehmopaperille.

OP:n mukaan ”investointi-ilmapiirin” heikentyminen rasittaa yhtiön tuloskuntoa tänä vuonna. Sitä kompensoi kuitenkin yritysostot sekä huollon ja kunnossapidon liikevaihto-osuuden kasvu.

Pankin mukaan Valmetilla on hyvät edellytykset jatkaa epäorgaanista kasvua omistajaystävällistä osinkopolitiikkaa vaarantamatta.

Lisäksi Valmetin tulosperusteiset arvostuskertoimet ovat verrokkeja alhaisemmat, OP muistuttaa.

Kommentoi
Ylös
>