Käänneyhtiöt

Paniikkialennus kahdessa osinkoyhtiössä

Kahden amerikkalaisen osinkoyhtiön osakkeet romahtivat taloudellisten epäselvyyksien vuoksi.

Viime viikkoina kaksi amerikkalaista osinkoyhtiötä tiedotti taloudelliseen raportointiin liittyvistä epäselvyyksistä. The Chemours Company ja Archer-Daniels-Midland ovat molemmat syklisiä ja pääomavaltaisia osinkoyhtiöitä. Ensimmäinen on maksanut tasaista ja korkeaa osinkoa sekä jälkimmäinen matalampaa mutta kasvavaa osinkoa.

Yrityksiä yhdistää tällä hetkellä myös se, että molempien yhtiöiden hallitukset ovat käynnistäneet tutkimuksen yritysten taloudelliseen raportointiin. Uutisten seurauksena molempien yhtiöiden osakkeet laskivat yli parikymmentä prosenttia.

Erikoistilanne on hyvin riskipitoinen mutta houkutteleva mahdollisuus kärsivälliselle ja yhtiöiden pitkän aikavälin menestykseen uskovalle sijoittajalle. Tilanteeseen liittyy lisäksi paljon epävarmuutta, ja se näkyy molempien yhtiöiden osakekursseissa.

Chemoursin ja ADM:n kurssikehitys viimeisen viiden vuoden ajalta.

Kemiaa erikoissovelluksiin

Chemours on amerikkalainen kemianyhtiö. Yksi Chemoursin tuotteista, Teflon, on tuttu esimerkiksi paistinpannuista. Suurin osa (44 %) yhtiön liikevaihdosta tulee kuitenkin titaanioksidista, jota käytetään muun muassa maaleissa ja muovien väriaineena. Alle viidennes liikevaihdosta tulee jäähdytysjärjestelmissä käytettävistä kylmäaineista.

Chemoursin osake romahti, kun yhtiö ilmoitti laittaneensa sekä toimitusjohtajan että talousjohtajan hallinnolliselle vapaalle [administrative leave]. Samalla yhtiö siirsi vuosikertomuksen, 10-K dokumentin, julkaisua. Kumpikin on luonnollisesti erittäin huolestuttava merkki mahdollisista ongelmista.

Syyt erityislaatuisiin toimenpiteisiin ovat moninaiset. Yhtiön hallituksen on määrä tarkastaa yhtiön käytäntöjä käyttöpääoman hallinnassa ja niiden vaikutusta palkitsemisjärjestelmiin sekä oikaistujen lukujen raportoinnissa. Hallitus epäilee sen taloudellisen raportoinnin valvonnassa olevan merkittäviä heikkouksia.

Yhtiön hallitus nimitti ulkopuolisen tahon selvittämään edellä mainittuja ongelmia. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi ja talousjohtajaksi nimitettiin yhtiössä pitkään palvelleet johtajat.

Ongelmista kielineen pörssitiedotteen yhteydessä Chemours antoi tietoa myös vuoden 2023 tuloksesta. Muiden kemian yhtiöiden tapaan sen liikevaihto laski 12 prosenttia kuuteen miljardiin dollariin ja tulos painui yli 200 miljoonaa dollaria tappiolle lähinnä kertaluonteisten erien vaikutuksesta. Viime vuonna yhtiö joutui maksamaan muun muassa sen historiasta juontuvia vahingonkorvauksia lähes 750 miljoonan dollarin edestä.

Chemoursin taloudellinen kehitys 2016-2022.

Vuodesta 2019 lähtien Chemours on maksanut osakekohtaista osinkoa dollarin vuodessa. Mikäli Chemours pitää osingon ennallaan, osinkotuotto yltää 4,8 prosenttiin. Analyytikot odottavat vielä yhtiöltä kolmen dollarin osakekohtaista tulosta tänä vuonna, jolloin osingonjakosuhde asettuisi noin 33 prosenttiin.

Linkki maailman ruokahuollossa

Tammikuun lopussa maataloustuotteita prosessoivan ja välittävän Archer-Daniels-Midlandin (ADM) osake putosi 24 prosenttia, kun se tiedotti vastaavanlaisista ongelmista kuin Chemours. Sen epäselvyydet rajoittuvat kuitenkin vain sen yhteen divisioonaan, ja ADM laittoi jäähylle pelkästään talousjohtajan.

ADM on vuonna 1902 perustettu ja yli 100 miljardin dollarin liikevaihtoa tekevä yhtiö. Se ostaa, varastoi, prosessoi, myy ja kuljettaa maataloustuotteita. ADM toimii maailmanlaajuisesti ja on toimialansa yhtenä suurimpana yrityksenä tärkeä osa maailman ruokahuoltoa.

ADM:n taloudellinen kehitys 2016-2022.

ADM:n tapauksessa tutkimukset kohdistuvat sen Nutrition segmenttiin, joka tuo noin kymmenyksen sen liiketuloksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin myös segmenttien välisiä transaktioita, mikä tekee epäselvyyksien suuruudesta vaikeasti hahmotettavan. Yhtiön käytäntöjä tutkii myös Yhdysvaltain valtakunnansyyttäjä. 

Markkinat pelästyivät sekä tutkimuksista että mahdollisista korvauksista, joita sijoittajat vaativat joukkokanteessa tapahtuneen takia.

ADM on korottanut osinkoa 50 vuotta perätysten ja viimeiset viisi vuotta 6,4 prosentin vuosivauhtia. Mikäli kahden dollarin osakekohtainen osinko säilyy nykyisellään, osinkotuotto asettuu 3,7 prosenttiin. Sekä yhtiö että analyytikot odottavat seitsemän dollarin osakekohtaista tulosta tältä vuodelta, jolloin osingonjakosuhde olisi noin 30 prosenttia. Tammikuun lopussa, tutkimusten aloittamisen jälkeen, ADM korotti osinkoa 11 prosenttia.

ADM aikoo julkaista vuosikertomuksen maaliskuun 15. päivä.

Kirjoittaja omistaa Archer-Daniels-Midlandin osakkeita.

Kommentoi
Ylös
>