Osakeanalyysit

Panostajan johto uudistuu, arvostus painunut – analyysi

Sijoitusyhtiö Panostaja uudistaa johtoaan. Yhtiön arvostus on laskenut niin, että emoyhtiön nettokassa ylittää yhtiön markkina-arvon.

Tamperelainen sijoitusyhtiö Panostaja julkisti marras-tammikuun liiketoimintakatsauksen 14.3.2024. Yhtiössä on aloittanut helmikuussa uusi talous- ja rahoitusjohtaja Heikki Korelin ja toukokuussa konsernin uutena kehitysjohtajana aloittaa Heikki Tukiainen. Samoin tytäryhtiö Oscar Softwareen on valittu uusi toimitusjohtaja Jakke Vyyryläinen.

Haastattelimme Panostajan toimitusjohtajaa Tapio Tommilaa ja Korelinia kuluneella viikolla.

Kaiken kaikkiaan haastattelusta paistoi suuntavakaus. Panostajan kehitys on kannattavuuden osalta ollut viime vuosina vaisua, mutta toimitusjohtaja ja hallitus kehittävät yhtiötä vakaasti ja ovat valinneet uusiin positioihin kokeneita vaaditun toimialan ja osaamisalueen ammattilaisia.

Yhtiön aiempi talousjohtaja Antti Kauppila ja kymmenen vuotta palvellut kehitysjohtaja Minna Telanne ovat siirtyneet tai siirtymässä uusiin haasteisiin.

Toimitusjohtaja Tapio Tommila ja talous- ja rahoitusjohtaja Heikki Korelin avaavat Panostajan ja sijoituskohteiden tilannetta yhtiön videolla, kesto n. 12 min.

Tommila muistuttaa tärkeästä onnistumisesta. Paino- ja markkinointipalveluyhtiö Granoon kuuluva SokoPro-liiketoiminta myytiin ”softavaluaation huipulla” vuodenvaihteessa 2021-2022.

Tämä myynti näkyy myös Granon nettovelkojen supistumisena, kuten myös emoyhtiön nettokassan paisumisena mainitun ajankohdan jälkeen kuvaajassa jäljempänä.

Panostaja tiukensi strategiaansa kaksi vuotta sitten keskittymällä sijoituksissaan palvelu- ja ohjelmistoalan yrityksiin liikevaihtoluokassa 5-50 miljoonaa euroa. Yhtiö on ollut uusissa sijoituksissaan varovainen. Viime tilikauden merkittävä satsaus oli 2,2 miljoonan euron pääomalaina yhdistettynä Business Finlandin vajaan kahden miljoonan tuotekehityslainaan tytäryhtiö CoreHW:lle.

Rahoituksella CoreHW kehittää ja rakentaa kansainvälistä myyntiä omalle sisätilapaikannuksen tuoteperheelle. Kirjoitimme CoreHW:sta analyysissamme 16.6.2023.

Strategia vaikutti johtajavalintoihin

Talous- ja rahoitusjohtaja Heikki Korelin palveli pitkään, hieman yli 10 vuotta, puolustusteollisuusyhtiö Patriaa. Hän oli mukana Patrian isoissa omistusjärjestelyissä, kun Airbus divestoi Patria-omistuksensa 2014 ja kun valtio myi lähes puolet yhtiöstä norjalaiselle Konsbergille 2016.

Korelin toimi aluksi M&A Managerina (yritysjärjestelyt) ja myöhemmin hän oli ohjelmisto- ja järjestelmäintegraatioliiketoiminnan talouden vetovastuussa. Liiketoiminta kasvoi ja siinä linkittyy häneen mukaansa lisäarvo Panostajan nykyiseen fokusalueeseen.

”Panostajan strategia resonoi ja uskon, että minulla on annettavaa yhtiölle”, Korelin perustelee uuden työnsä vastaanottamista.

Tommila näkee Korelinin eduiksi kokemuksen sekä yrityskaupoista että talouden ohjauksesta. Korelin on työskennellyt myös yritysjärjestelyjä toteuttavassa Summa Capitalissa.

Tommila kirjoitti konsernitoimintojen uusista johtajavalinnoista yhtiön blogissa 18.3.2024.

Sijoituskohteiden strategiset painopisteet 2024. Panostajalla on neljä keskeistä sijoituskohdetta ja tytäryhtiötä: paino- ja markkinointialan Grano, ERP-toimittaja Oscar Software, RF IC -mikropiirien suunnittelija CoreHW sekä hammasklinikka ja ohjelmistoyhtiö Hygga. Kuva: Panostajan sijoittajaesitys 14.3.2024

Tommila kertoo, että kehitysjohtaja Heikki Tukiaisen valinnassa painoi Panostajan valitsema polku IT-palveluihin. Tukiaisella on osaamista sekä liiketoiminnan kehittämisestä että ohjelmistoliiketoiminnasta. Tukiainen toimii tällä hetkellä yrittäjänä IT-palvelualalla ja on toiminut aiemmin tuotekehitys- ja teknologiajohtajana että liiketoimintajohtajana taloushallintoyhtiö Accountorissa.

Tommilan mukaan Oscarissa aloittava Jakke Vyyryläinen on ”tosi hyvän profiilin kaveri”. Hän on työskennellyt ohjelmistoyhtiö Lemonsoftin teollisuuden ja tukkukaupan toimialajohtajana sekä myynti- ja asiakkuusjohtajana.

”Hän tuntee toimialan ja ERP-järjestelmät.”

Hygga ylsi odotuksiin

Panostajan sijoituskohteiden kehitys on viime kvartaaleina ollut isossa kuvassa vaisua ja kannattavuuden osalta epätyydyttävää. Tosin mikään sijoituskohde ei tee isoa tappiota.

Panostajan liikevoiton jakautuminen segmenteittäin. Hygga paransi liiketulostaan marras-tammikuussa selvästi vuoden takaisesta. CoreHW ja Oscar Software menettivät lievästi liikevaihtoaan ja liiketulostaan. Granon kahdeksan prosentin liikevaihdon lasku söi tulosta. Kuva: Panostaja, liiketoimintakatsaus 14.3.2024

Panostajan johto on tyytyväinen Hyggan kehitykseen, jossa kasvuun vaikutti Helsingin kaupungin ostopalveluliiketoiminnan volyymit Helsingin klinikalla, josta suurin osa Hyggan liikevaihdosta tulee. Klinikka käsittää myös privaattiliiketoimintaa, jonka kysyntä jatkui heikompana.

Pienempi mutta strategisesti tärkeä osa Hyggan liiketoimintaa on terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmät painottuen suun terveydenhuoltoon. Kuten kesäkuussa kirjoitimme, järjestelmä on käytössä yli sadassa hoitohuoneessa.

Nyt raportoidulla kvartaalilla toiminta on laajentunut Ruotsin Örebron läänistä Västernorrlandin lääniin. Suomessa yhtiö aloitti pilottiprojektit Pirhan (Pirkanmaa) ja Oma Hämeen (Kanta-Häme) hyvinvointialueilla.

”Pidän tärkeänä, että Hyggan kannattavuuskäänne pitää. Tiimi on tehnyt kovasti töitä Suomessa ja Ruotsissa”, Tommila toteaa.

Oscarissa ja CoreHW:ssa isot kaupat viivästyneet

Sekä Oscar Softwaressa että CoreHW:ssa oli hitautta asiakkaiden isoissa investointipäätöksissä. Johdon mukaan talouden epävarmuus näkyy siinä, että Oscarin isommissa ERP-toimituksissa kaupanteko on ollut nihkeää.

Pienempiä kauppoja on tullut sekä nykyisiltä että uusilta asiakkailta. Jatkuvalaskutteisessa liiketoiminnassa on ollut kasvua.

”Olemassa oleville asiakkaille tehtävien laajennusten ja jatkokehitysprojektien osalta on toiminta kuitenkin säilynyt aktiivisena”, Panostaja toteaa liiketoimintakatsauksessa.

Oscarin väliaikaisen toimitusjohtajan Markku Virtasen mukaan yhtiön kehittämä liiketoiminta-alusta tarjoaa pk-yritykselle mahdollisuuden muuttaa toimintaansa digitaaliseksi ketterällä tavalla. Yhtiön keskeisiä asiakastoimialoja ovat tukkukauppa ja valmistava teollisuus. Kuva: Panostajan blogi 17.1.2024

Korelin kertoo, että CoreHW:n syksyn ja viime vuoden asiakasprojektit olivat odotettua haastavampia ja ensimmäisellä kvartaalilla ne saatiin päätösvaiheeseen. Toisesta neljänneksestä alkaen asiantuntijaresursseja vapautuu enemmän uusiin hankkeisiin.

CoreHW:n liikevaihto tulee käytännössä suunnittelupalveluista isoille kansainvälisille puolijohdeyhtiöille, jotka puolestaan palvelevat useita aloja esimerkiksi CoreHW:n antenniteknologiassa. Uutena keskeisenä yhtiön asiakastoimialana on autoteollisuus.

”Autoteollisuudessa pää on avattu ja osaaminen näytetty”, Korelin toteaa. Tommilan mukaan autoteollisuus tarjoaa mielenkiintoisia jatkopotentiaaleja.

Isoin odotus yhtiössä on omassa tuoteliiketoiminnassa, johon on investoitu ja joka on kasvattanut myös sijoituskohteen nettovelkaa. Tuotepuolella odotetaan vahvaa kasvua tänä vuonna.

”Asiakaskysyntää on, mutta sen täytyy konkretisoitua tilauksiin”, Korelin toteaa. Prosenteissa johto näkee tälle tilikaudelle tuoteliiketoiminnassa merkittävää kasvua, euromääräisesti kohtalaista. Isompaa euromääräistä kasvua odotetaan tilikaudelta 2025.

Granon tehostus ei liity markkinatilanteeseen

Panostaja toteaa isoimman sijoituskohteensa Granon kehityksestä:

”Liikevaihdon kehitys vertailukauteen nähden jatkui vahvana erityisesti markkinointilogistiikan ja etikettiliiketoiminnan sekä kielipalveluiden osalta, kun taas rakentamisen painopalveluiden kysyntä jatkoi heikkenemistään ennakoidusti.”

Granon liikevaihto kolmen kuukauden jaksolla laski 26,3 miljoonaan euroon (Q1/2023: 28,5), kun koko Panostaja-konsernin liikevaihto laski suhteellisesti hivenen hitaammin 33,3 miljoonaan euroon (35,5).

Grano ilmoitti muutosneuvotteluista tammikuussa ja edelleen 18.3.2024 saaneensa ne päätökseen. Neuvottelujen piirissä oli 800 henkilöä ja lopetettavia työtehtäviä on 56, joista irtisanomisia 45 ja irtisanomisuhan alaisia tehtävänkuvamuutoksia 11.

Tapio Tommila kertoo, että nämä muutosneuvottelut eivät liittyneet markkinatilanteeseen, vaan rakennemuutoksiin, toimintamalleihin ja prosesseihin. Arvio tämän vuoden säästöistä on miljoona euroa painottuen viimeiselle neljännekselle. Koko vaikutus 4,5 miljoonaa euroa on odotettavissa ensi tilikaudesta alkaen.

Arvostus painunut – emoyhtiön nettokassa ylittää markkina-arvon

Panostajan osake on menettänyt arvostaan viimeisen 12 kuukauden aikana selvästi keskimääräistä pörssiyhtiötä enemmän, noin 40 prosenttia.

Samalla se on tarkoittanut sitä, että osakekannan markkina-arvo (52,8 milj. osaketta x 0,36 e) on painunut jopa emoyhtiön nettokassan (19,5 milj. e) alapuolelle.

Toisin sanoen voidaan teoretisoida: Jos yhtiö myisi kaikki tytäryhtiönsä velkoineen yhden euron kauppahinnalla, jäljelle jäisi enemmän rahaa ja saamisia kuin mitä Panostaja Oyj:n osakkeista pörssissä tällä hetkellä maksetaan.

Panostajan omistusosuus Granossa, CoreHW:ssa ja Oscarissa on 55-58 prosenttia, Hyggassa noin 80. Lisäksi yhtiöllä on 43 prosentin vähemmistöomistus lastenvaatebrändi Gugguussa.

Panostajan emoyhtiön nettokassa oli tammikuun lopussa 19,5 miljoonaa euroa. Q1/2024 havainnot kuvaajassa on laskettu 18.3.2024 pörssikurssilla 0,36 euroa/osake, vastaten markkina-arvoa 19,0 miljoonaa euroa.

Panostajan tapauksessa nettokassa sisältää myös pitkäaikaisia lainasaamisia. Tilikauden päättyessä 31.10.2023 niiden osuus emoyhtiön taseessa oli 14,7 miljoonaa euroa, josta konserniyrityksiltä 11,0 miljoonaa ja konsernin ulkopuolelta 3,7 miljoonaa.

Varsinaisten likvidien varojen osuus on pienempi, tilinpäätöksessä 6,6 miljoonaa euroa. Korollista velkaa emolla oli 1,8 miljoonaa euroa.

Johdon mukaan lainasaamiset ovat kurantteja ja likvidi osuus on säilynyt tilikauden päättymisen jälkeen suunnilleen tilinpäätöksen tasolla. Yhtiö ei maksanut osinkoa tilikaudelta 2023.

Samalla on hyvä huomata, että isoimman sijoituskohteen Granon nettovelka on supistunut kahdessa vuodessa 57,3 miljoonasta 35,7 miljoonaan euroon. Grano on lyhentänyt velkojaan sekä kassavirrallaan että mainitulla SokoPro-myynnillään.

Panostaja näkee kaikkien neljän keskeisen sijoituskohteen näkymät tyydyttävinä. Tommila kertoo, että Panostajan tavoitteet ja painopisteet kuluvalla tilikaudella ovat enemmän ostopuolella kuin myyntipuolella. Yrityskauppamarkkina on rauhoittunut korkojen nousun myötä kahden vuoden takaisesta.

Hän näkee tilanteen ostajan kannalta aiempaa parempana ja toivoo, että markkinan rauhoittuessa molemmille osapuolille – yrityksen myyjille kuin ostajille – löytyy järkeviä vaihtoehtoja.

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

3 kommenttia
 • Tommi Pitkänen sanoo:

  Hauskoja toisinaan nuo Panostajan yhtiökokoukset. Joskus vajaa 10 v. sitten yksi kaveri seilasi paikalle tukevassa soossissa.

  Istui vieressäni. Alkoi kyselemään kokouksessa jotakin, silloinen tj. (liuennut kuvioista nk. ”hyvän sään aikana”) hermostui… -;)

  Sitten joku vuosi sitten vieressä istui vanhempi herra, käsittääkseni vanhaa omistajasukua, miljuunaomistaja.

  Haukkui koko Panostajan nolla -tason puuhailu -putiikiksi… -;)

  Mainioita episodeja, tuiki harvinaisia pörssiyhtiöiden kuvioissa…

  Ite seurannut firmaa salkussa yli 10 vuotta, ei minkäänlaista kehitystä numeroiden valossa.

  Aivan pyörii paikallaan.

 • 10 sanoo:

  Sekä Granon, että Oscarin tuotteita ja toimintaa jo vuosia suht läheltä seuranneena on todettava, etten koskisi pitkällä tikullakaan. Se että Panostaja on koskenut, ei herätä juurikaan luottamusta osaamiseen.

  • Tommi Pitkänen sanoo:

   Ei menetetä uskoa, ystävät! Panostajan kovapalkkaiset viisaathan ovat haalineet salkkuumme jotain tuollaista trendikästä rättifirma Kukkuutakin. Lv 4,8 miltsiä, omistuksemme 43 %- WAU! Jospa tämän kroonisen Panostaja -alisuoriutujamme taival tästä vielä iloksi muuttuisi! Toivokaamme parasta! (Ja peljätkäämme pahinta…).

 • Ylös
  >