Talouden trendit

Useilla pienyrityksillä ongelmia saada peruspankkipalveluja

Suomen Yrittäjät vaatii lainsäädännön muuttamista niin, että peruspankkipalvelujen tarjoamisvelvoitetta laajennetaan koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.

Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen
Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen. Kuva: Johanna Erjonsalo.

Yrityksillä ja yhdistyksillä on osin merkittäviäkin vaikeuksia saada pankkipalveluja, ilmenee valtiovarainministeriön arviomuistiosta. Muistion mukaan yksityishenkilöt saavat ja pystyvät käyttämään peruspankkipalveluja keskimäärin kohtuullisesti, mutta yrityksillä ja yhdistyksillä on osin merkittäviäkin vaikeuksia saada pankkipalveluja.

Yritykset kohtaavat merkittäviä ongelmia pankkipalveluiden saatavuudessa, vaikka palveluiden tarjonta on pääosin kohtuullista. Yritykset raportoivat melko laajasti ongelmia, jotka liittyvät tilien avaamisen ja sulkemiseen sekä palvelujen rajoittamiseen. Vaikeuksia on erityisesti mikro- ja pienyrityksillä, etenkin maahanmuuttajataustaisilla.

Selvitysten mukaan pankkipalveluiden saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat viime vuosina yleistyneet varsin merkittävissä määrin.

Suomen Yrittäjät kertoo tiedotteessaan olevansa tyytyväinen siihen, että valtiovarainministeriön arviomuistiossa tunnistetaan pienten yritysten kasvavat ongelmat saada peruspankkipalveluja. Yrittäjät vaatii ongelman ratkaisemiseksi lainsäädännön muuttamista niin, että peruspankkipalvelujen tarjoamisvelvoitetta laajennetaan koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.

”Nämä ministeriön tekemät havainnot vastaavat Suomen Yrittäjien havaintoja, joiden mukaan pienillä yrityksillä on lisääntyvässä määrin vaikeuksia tilien avaamisessa. Yritykselle ei avata asiakassuhdetta ja maksutiliä mihinkään pankkiin. Yrittäjän ulkomaalaistausta (ei-ETA ja nyt yhä useammin myös ETA-kansalainen) on yhä kategorisemmin muodostunut esteeksi peruspankkipalvelujen saannille”, sanoo ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä.

Malisen mukaan kansainvälistyneiltä pk-yrityksien pankkipalvelujen tarjoaminen uhataan lopettaa, jos yritys ei lopeta liiketoimintaansa kolmansiin maihin. Lisäksi palvelua kieltäydytään tarjoamasta perustuen yksittäisen osaomistajan mahdolliseen vanhaan henkilökohtaiseen maksuhäiriömerkintään, hän kertoo.

Malisen mukaan nykytilanne on se, että pienten pk-yritysten on erittäin vaikeaa ja jopa mahdotonta saada peruspankkipalveluja.

”Tämä johtaa pahimmillaan liiketoiminnan aloituksen estymiseen tai olemassa olevan liiketoiminnan päättymiseen.”

Suomen Yrittäjien mukaan ongelma voidaan ratkaista muuttamalla luottolaitoslain säännöksiä asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin siten, että kyseiset säännökset laajennettaisiin koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä. Myös valtiovarainministeriön arviomuistion mukaan oikeutta peruspankkipalveluihin olisi perusteltua harkita laajennettavaksi koskemaan yrityksiä, yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia. 

1 kommentti
  • Antero sanoo:

    Pankit ovat Suomen talouskasvun suurimmat jarrut. Sosialistisessa ja suljetusssa markkinassa toimivat pankit antavat asuntolainaa heti 200k, mutta.jos pk- yrittäjä pyytää lainaa 20k, kasvattaakseen yritystään ja palkatakseen lisää työntekijöitä, ei tipu.

    Suomen pankki- ja vakuutus sosialismi olisi vapautettava kilpailulle, kuten EU liittyessä luvattiin.

  • Ylös
    >