Asunnot ja kiinteistöt

PTT:n ennuste: Asuntojen hinnat kääntyvät nousuun

Korkokehitys on kääntynyt laskuun ja kotitalouksien tulot kasvavat suhteellisen hyvin, joten asuntokauppa vilkastuu kesää kohti.

Asuntomarkkinat olivat Suomessa huomattavassa laskussa koko viime vuoden. Pellervon taloustutkimus (PTT) kertoo tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan, että syynä tähän on ollut korkojen äkillinen nousu, mikä hillitsi huomattavasti kotitalouksien asunnonostohaluja.

”Kun kotitalouksilla ei ollut näkymää korkojen tulevasta tasosta, monet siirsivät asunnon hankintaa myöhemmäksi. Asuntokauppojen määrät romahtivat merkittävästi”, PTT toteaa.

Korkea inflaatio on ollut euroalueella sitkeä ongelma. Se on vaatinut Euroopan keskuspankilta tiukkaa korkopolitiikkaa.

Inflaatio näyttää hidastuvan nopeammin kuin syksyllä ennustettiin. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousu oli vuonna 2023 EU:ssa 6,3 prosenttia, ja sen odotetaan hidastuvan 3,0 prosenttiin vuonna 2024 ja 2,5 prosenttiin vuonna 2025. Euroalueella se oli 5,4 prosenttia vuonna 2023, ja sen odotetaan hidastuvan 2,7 prosenttiin vuonna 2024 ja 2,2 prosenttiin vuonna 2025.

Vaikka inflaatio on nyt kääntynyt laskuun, on PTT:n mukaan hintojen nousupaineita edelleen olemassa, sillä palkankorotukset ovat Suomessa ja euroalueella verrattain suuret vielä tänä vuonna.

Siispä PTT ennustaa korkojen laskun olevan maltillista tänä vuonna.

Vuonna 2024 PTT ennustaa kuitenkin asuntojen hintojen kääntyvän kasvuun, mutta kasvuun ponnistetaan syvän montun pohjalta.

”Korot ovat vihdoin kääntyneet laskuun, mikä antaa virtaa kotitalouksien asunnonostosuunnitelmille. Kotitalouksien käytettävissä olevat nimellistulot kehittyvät tänä vuonna hyvin, mikä myös tukee asuntomarkkinoiden palautumista. Asuntokaupan arvioidaan piristyvän kesää kohti mentäessä”, PTT toteaa.

Taulukko: Pellervon taloustutkimus (PTT).

Veromuutos siirsi asuntokauppaa

Ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden poistaminen vuoden vaihteessa siirsi asuntokauppaa viime vuoden lopulle, mikä PTT:n mukaan hieman heikentää kaupankäyntiä alkuvuodesta. Vähitellen kuitenkin asuntomarkkinoille palautuu positiivinen vire ja kauppamäärät, ja sitä myöten myös hinnat kääntyvät nousuun.

Uudisasuntotarjontaa on kuitenkin edelleen runsasta, mikä osaltaan hillitsee hintojen nousua, PTT toteaa.

”Varsinkin pääkaupunkiseudulla asuntosijoittajien poistuminen markkinoilta heikentää hintojen palautumista. Sijoituskysynnän ennakoidaan palautuvan korkojen laskun myötä, mutta ei sille tasolle, jolla aiemmin oltiin.”

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräiset hinnat nousevat tänä vuonna 0,5 prosenttia, PTT ennustaa.

Asuntojen hinta- ja vuokrakehitys sekä ennusteet. Kuviossa on kuvattu vanhojen kerrostaloasuntojen hintakehitys, vapaarahoitteisten vuokrien sekä ARA-vuokrien kehitys. Kuva: PTT.

Myös vuokramarkkinat ovat virkistymässä

PTT:n mukaan väestön kasvu kiihdyttää vuokra-asuntojen kysyntää suurissa kaupungeissa, mutta runsas asuntotarjonta hillitsee edelleen myös nousua.

”Vuokranantajat eivät vielä tänäkään vuonna pysty tekemään kustannusten nousua vastaavia täysimääräisiä vuokrien korotuksia. Vapaarahoitteiset vuokrat nousevat tänä vuonna keskimäärin kaksi prosenttia. Monissa ARA-yhtiöissä on tarve siirtää kohonneet kustannukset omakustannushinnoittelun mukaisesti vuokriin, ja ARA-vuokrat nousevat tänä vuonna keskimäärin viisi prosenttia.”

Tällä kertaa PTT:n ennusteen riskit liittyvät asuntomarkkinoiden palautumisnopeuteen ja siihen, kuinka nopeasti hinnat kääntyvät kasvuun.  

”Kotitalouksien patoutuneet asunnon hankinta- ja vaihtotarpeet voivat purkautua ennakoitua nopeammin esimerkiksi työllisyysepävarmuuden pienenemisen seurauksena, jolloin hintojen matala lähtötaso nimellistuloihin verrattuna voi saada aikaan äkillisen ryöpsähdyksen asuntokaupoille. Negatiiviset riskit liittyvät erityisesti geopoliittiseen tilanteeseen. Sodat Ukrainassa ja Gazassa luovat varjoa maailmantalouden ylle. Jo vakiintuneen tavan mukaan tässäkin ennusteessa geopoliittisen tilanteen oletetaan pysyvän ennallaan, vaikka merkittävät negatiiviset muutokset ovat mahdollisia”, PTT toteaa.

1 kommentti
  • Hannu sanoo:

    Asuntojen hinnat lähtevät nousuun, kun ihmisten tulotaso nousee. Tällaisesta ei ole näköpiirissä. Asumistukea leikataan, elinkustannukset nousee. Merkittäviä palkankorotuksia ei ole tiedossa. Työttömyys kasvussa. Hintojen nousu näyttää todella epätodennäköiseltä seuraavan 5 vuoden aikana.

  • Ylös
    >