Rahastotietoa

Rahastosijoittajat ovat kääntäneet katseensa kaukomaiden osakemarkkinoille

Helsingin pörssin yhtiöitä vaivaa hyvien kasvunäkymien puute. Rahastosijoittajien suosiossa ovat siksi muut markkinat.

Marina Sands Bay on yksi Singaporen tunnetuimpia rakennuksia. Näyttävässä rakennuksessa sijaitsee luksushotelli ja ostoskeskus.

Finanssiala kertoo tiedotteessaan, että Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa yhteensä 982 miljoonaa euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 155 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 376 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 87 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 152 miljoonaa ja lyhyen koron rahastoihin yhteensä 352 miljoonaa euroa. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 15 miljoonaa euroa.

Osakerahastoista selvästi suosituimmaksi nousivat globaalisti sijoittavat rahastot.

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin Tyynenmeren alueelle ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin yhteensä 600 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikilta muilta osakerahastojen markkinoilta yhteensä 223 miljoonaa euroa. 

Helsingin pörssiin sijoittavista rahastoista pääomia katosi 120 miljoonaa euroa.

Taulukko: Finanssiala.

Finanssiala kertoo, että helmikuussa Helsingin pörssin pääindeksin laskiessa myös Suomeen sijoittavien osakerahastojen yhteenlasketut tuotot painuivat miinusmerkkisiksi. Suomi on globaalisti katsottuna reunamarkkina ja Helsingin pörssissä on suhdanneherkkiä yhtiöitä.

Suomen bruttokansantuotteen ennakoidaan supistuvan vuonna 2024. Työtaistelutoimien vaikutuksia yritysten tulosennusteisiin ja koko kansantalouteen vasta arvioidaan. Suomi on jäänyt talous- ja tuottavuuskehityksessä jälkeen monista verrokkimaista, kuten Ruotsista.

Samaan aikaan, kun Helsingin pörssissä alamäki jatkui, Yhdysvalloissa pääosakeindeksit nousivat isot teknologiayhtiöt edellä. Euroopassa myös Saksan seuratuin DAX-indeksi nousi kuukauden aikana, Finanssiala kertoo.

Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön OMX Helsinki 25 -indeksi on laskenut vuodessa lähes 12 prosenttia. Samalla ajanjaksolla Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksi on kivunnut jo lähes 30 prosenttia.

Helsingin pörssin vaisun kehityksen vuoksi osakkeiden arvostuskertoimet eivät kuitenkaan päätä huimaa.

”Meillä tämän vuoden P/E-odotus on 13,9 ja osinkotuotto 4,7 prosenttia indeksitasolla. Huomautan, että monet indeksitasolla keskeisessä roolissa olevat yhtiöt, kuten metsäyhtiöt, ovat edelleen tuloskunnoltaan nihkeinä, joten sikäli tuo arvostus houkuttelee sitäkin enemmän”, toteaa Prophius Partnersin salkunhoitaja Mika Heikkilä arvioi artikkelissaan.

Helsingin pörssin etuna sijoittajan kannalta on, että yritykset tekevät nykyisille liikevaihdoille pääsääntöisesti ihan kelpo tuloksia. Lisäksi Suomessa maksetaan erittäin kilpailukykyisiä osinkoja.

Kokonaisuutena Helsingin pörssin ongelma on kuitenkin kasvun puute.

”Meillä on siis pienimuotoinen ongelma, että täältä kyllä saadaan varsin maltillisilla arvostuksilla kohtuullista kassavirtaa ja osinkotuottoa, mutta ei juurikaan kasvua tai uusia avauksia”, Heikkilä toteaa.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa globaalisti ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 106 miljoonaa euroa. Pääomia sijoitettiin myös euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Varoja lunastettiin kehittyviltä markkinoilta, globaalisti valtioriskiin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 20 miljoonaa euroa. 

”Helmikuussa sijoituksia hajautettiin eri riskitason rahastoluokkiin. Sijoittajia kiinnostivat korkorahastojen lisäksi myös korkeampien riskiluokkien sijoitukset. Vuoden alusta yhdistelmärahastojen yhteenlasketut nettomerkinnät ovat nyt jo lähes 190 miljoonaa euroa”, kertoo johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Somerlan mukaan rahastojen lisäksi rahaa virtaa nyt myös perinteisen finanssisektorin ulkopuolisiin spekulatiivisiin sijoitustuotteisiin. Näissä sijoitustuotteissa hinnanmuodostus saattaa olla sattumanvaraista ja markkinahinnat voivat nousta nopeasti, mutta myös lasku saattaa olla äkillistä. 

Kommentoi
Ylös
>