Arvo-osakkeet

Ruokatalo HKScan karsii rönsyjään

HK Scanin tavoitteena on vahvistaa tasettaan. Yhtiö myy aktiivisesti liiketoimintojaan.

HKScan on myynyt liiketoimintojaan, vahvistanut tasettaan ja kääntänyt vertailukelpoisen liiketulokseen plussalle. Siitä huolimatta osake on laskenut vuodessa yli yhdeksän prosenttia.

Ruokatalon haasteena on velkataakka. Yhtiön nettovelkaantumisaste oli viime vuoden lopussa yhä korkea, 121 prosenttia. Tunnusluku mittaa yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta. Yli 120 prosentin nettovelkaantumisaste on välttävä, mutta ei vielä heikko.

Vaikka HKScan on myynyt toimintojaan, on se jatkanut investointien toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi ja jalostusarvon kasvattamiseksi useissa tuotantoyksiköissään Suomessa ja Tanskassa.

Yhtiö kertoi viime viikolla käyvänsä alustavia neuvotteluja Tanskan liiketoimintayksikkönsä myynnistä. Neuvottelujen lopputuloksesta tai mahdollisen liiketoimen ehdoista ei ole kuitenkaan varmuutta.

Neuvottelut liittyvät HKScanin konsernirakenteen arviointiin ja yhtiön pyrkimykseen taseen vahvistamiseen. Yhtiö tarkastelee liiketoimintayksikköjensä asemaa osana konsernin pitkän aikavälin strategiaa ja tavoitetta kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.

Ruotsin liiketoimintojen myynti toteutuu pian. EU:n komissio on hyväksynyt joulukuussa 2023 julkistetun järjestelyn, jonka myötä HKScan myy liiketoimintonsa Ruotsissa. HKScanilla ja liiketoiminnot ostavalla Lantmännen ek förillä aikomus saattaa kauppa loppuun maaliskuun 2024 aikana.

Kaupan myötä HKScanin omistus sen Ruotsin liiketoiminnoissa päättyy. Yhtiön Ruotsin tytäryhtiöiden liiketoiminnot sekä henkilöstö siirtyvät uudelle omistajalle kaupan täytäntöönpanon yhteydessä.

Viime elokuussa HKScan myi Baltian liiketoimintonsa virolaiselle AS Maag Gruppille. Kaupan kohteena olivat HKScanin Baltian liiketoimintayksikön muodostaneiden tytäryhtiöiden, AS HKScan Estonian, AS HKScan Latvian ja UAB HKScan Lietuvan, osakkeet.

Kaupan myötä HKScanin omistus Baltian liiketoiminnoissa on päättynyt. Konsernin Baltian tytäryhtiöiden liiketoiminnot sekä henkilöstö ovat siirtyneet uudelle omistajalle kaupan täytäntöönpanon yhteydessä.

Yritysmyyntien lisäksi HKScan aikoo myös tehostaa tuotantotoimintaansa keskittämällä Euran yksikössä nykyisin olevan siipikarjapakkaamotoiminnan yhtiön Rauman ja Forssan tuotantoyksiköihin, missä vastaavia pakkaustoimintoja on tälläkin hetkellä. HKScan tavoittelee tehostamistoimilla noin miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuoden 2024 kolmannelta neljännekseltä alkaen.

”Painopisteemme on edelleen tuotannon tehostaminen ja kustannusten tiukka hallinta. Lisäksi optimoimme tuoteportfoliota kuluttajakysynnän muutoksessa sekä panostamme kaupallisiin toimiin. Näin luomme entistä vahvempaa pohjaa liiketoimintamme tulevaisuuden kilpailukyvylle. Nyt toteutettavat toimet ovat osa tätä prosessia. Euran yksikön muutosneuvottelut käytiin rakentavassa hengessä ja päätettiin yhteiseen sopimukseen”, kertoi HKScanin Suomen liiketoiminnasta vastaava johtaja Jari Leija.

Ruokatalon jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 1,16 miljardia euroa. Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 14,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli tappiollinen -2,9 miljoonaa euroa.

HKScanin toimitusjohtaja Juha Ruoholan mukaan parannusta tuloskehityksessä tuli erityisesti Suomesta, jossa käänne tapahtui toukokuussa heikomman alkuvuoden jälkeen, mutta myös Tanskasta, jossa HKScan teki parhaimman koko vuoden tuloksen yli kymmeneen vuoteen.

tuotannon tehostamis- ja kulujen säästämistoimet jatkuivat HKScanissa koko viime vuoden ja ne paransivat liiketulosta ja kannattavuutta.

”Inflaatiopaine helpotti loppuvuotta kohti, mutta kustannustaso pysyi korkeana koko vuoden. Kustannusten nousua saimme katettua vuoden 2022 aikana toteutetuilla myyntihintojen korotuksilla”, Ruohola totesi.

Vaikka liiketulos on parantunut selvästi, ei yhtiön kannattavuus ole tyydyttävä. Tuloskehityksen saavuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi HKScan kustannusten tiukkaa hallintaa, tuotannon tehostamista, tuoteportfolion optimointia kuluttajakysynnän muutoksessa sekä kaupallisia toimia edelleen vuonna 2024, Ruohola kertoo.

Ruoholan mukaan yrityskaupat ovat muuttaneet ja muuttavat HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja.

”Liiketoimintojen myynnit vahvistavat HKScanin tasetta ja niistä saadut maksut käytetään yhtiön lainojen lyhennyksiin. Samalla ne edistävät mahdollisuuksiamme keskittyä paremmin meille jääviin liiketoimintoihin ja toteuttaa pitkän aikavälin strategiaamme, joka on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.”

Ruotsin liiketoimintakaupan seurauksena HKScanin siipikarjan osuus liikevaihdostamme kasvaa, mikä on yksi yhtiön strategisista tavoitteista tuotteiden jalostusarvon nostamisen ohella.

Kommentoi
Ylös
>