Makrotalous

Selvitys: Suomessa on edelleen tuttujen ammattien työvoimapula

Vaikka työttömyys on noussut, on Suomessa edelleen useiden työtehtävien työvoimapula.

Työvoiman kysyntä on vähentynyt: vuoden 2023 lopulla kaikista toimipaikoista työvoimaa oli hakenut 51 prosenttia kun vuosi aiemmin osuus oli 56 prosenttia toimipaikkahaastattelujen mukaan. Tästä huolimatta vajaa puolella (46 %) työvoimaa hakeneista toimipaikoista ollut edelleen vaikeuksia löytää työntekijää avoinna olleeseen työpaikkaan.

Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tuoreessa katsauksessa työvoiman saatavuudesta ja kohtaannosta. Tiedot perustuvat vuoden 2023 loppupuolen tietoihin.

TEM:n mukaan työvoiman kysyntään, kuten myös rekrytointiongelmiin vaikuttavat useat toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Sosiaali- ja terveysalalla saatavuusongelmat ovat olleet yleisiä ja ongelmien taustalla ovat muun muassa väestörakenteen muutokset Suomessa.

Viimeisimmissä seurannoissa noin 65 prosentilla sosiaali- ja terveysalan toimipaikoista on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa. Hienoista ongelmien tason laskua on kuitenkin jo esillä.

Rakennusala on varsin suhdanneherkkää ja suhdanteiden heikentyessä ovat saatavuusongelmat työvoimasta vähentymässä. Kun vuosi sitten 40 prosenttia rakennusalan toimipaikoista oli etsinyt työvoimaa, nyt osuus oli enää 29 prosenttia.

Työttömyyden kasvusta huolimatta edelleen noin puolet työvoimaa etsineistä rakennusalan toimipaikoista kertoi vuoden 2023 loppupuolella kokeneensa vaikeuksia työvoimaa rekrytoidessaan.

Työvoiman saatavuusongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus työvoimaa hakeneista
(toimialat, joissa ongelmat ovat olleet yleisimpiä ja/tai viimeaikainen muutos on ollut suurin). Kuva: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tutut ammatit työvoimapulatilastojen kärjessä

Pula-ammattien top 15 -listalla noin puolet on sosiaali- ja terveysalalta. TEM:n mukaan työvoimapulaa ilmenee Suomessa edelleen muillakin toimialoilla muun muassa varhaiskasvatuksessa, myyntitehtävissä, suojelu- ja vartiointityössä sekä ohjelmistoalalla.

Ammatit, joissa on suurin pula työvoimasta. Tilanne tammikuussa 2024 ja vuotta aiemmin. Taulukko: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Pientä parannusta työntekijöiden saatavuuteen on kuitenkin havaittavissa. TEM:n mukaan työvoimapula on vähentynyt vuoden aikana erityisesti lähihoitajien, sairaanhoitajien ja kodinhoitajien ammateissa. Pula lääkäreistä näyttää myös hieman helpottuneen.

Työvoiman kysyntä toimialalla vaihtelee alueittain. Suurin pula sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on Pohjanmaalla.

Työvoiman saatavuusongelmat rakennusalalla ovat suhdanteiden heikentyessä vähentyneet, TEM arvioi. Silti yli puolet rakennusalan toimipaikoista on kohdannut rekrytointiongelmia vuoden 2023 loppupuolella. 

Majoitus- ja ravitsemisalalla oli mittavia ongelmia saada työvoimaa koronapandemian jälkeen. Alan toimipaikoista lähes 80 prosentilla oli vuoden 2022 alussa ongelmia rekrytoinneissaan. Loppuvuonna 2022 majoitus- ja ravitsemisalan ongelmat alkoivat vähentyä, ja tämä suuntaus jatkuu.

Kohtaanto-ongelmia erityisesti palvelualoilla

TEM:n mukaan kohtaanto-ongelmien kärkipään ammattien listalla on paljon niin sanottuja pienivolyymisia ammatteja. Tällaisia ovat esimerkiksi käsityöntekijät, maan- ja vihannesviljelyn harjoittajat sekä puhdistuskoneiden hoitajat. 

Kohtaanto ongelma tarkoittaa sitä, että joissakin ammateissa on samanaikaisesti sekä kysyntää että tarjontaa, mutta nämä eivät jostain syystä kohtaa.

Työvoiman ylitarjonta tarkoittaa sitä, että työvoimaa on määrällisesti enemmän kuin sille on kysyntää. Tällöin alalla on paljon työttömiä. Työvoiman ylitarjontaa on ollut pitempään erityisesti myyjien ja yleissihteerien ammateissa.

Vuoden 2023 lopulla ylitarjontaa oli myös useissa rakennusalan ammateissa sekä kuljetuksen ja logistiikan alalla. Verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen eniten ylitarjonta on lisääntynyt myyjien, kirvesmiesten ja rahdinkäsittelijöiden ammateissa.

TEM:n mukaan työttömyys voi olla hyvin yleistä myös siksi, että kysyntää alan ammattiosaamiselle on vähän. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi eri alojen taiteilijat, vaatturit, pukuompelijat ja koristemaalarit.

Kommentoi
Ylös
>