Kasvuosakkeet

Spinnovan 20 miljoonan euron liiketappio veti osakkeen syöksyyn

Spinnova pyrkii tuomaan markkinoille uuden materiaali-innovaation. Se on sekä mahdollisuus että riski.

Uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kehittänyt Spinnova julkisti torstaina rujon tilinpäätösraportin sekä heinä-joulukuu tulosraportin.

Heinä-joulukuussa liikevaihto jäi vaivaiseen 0,8 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli ollut 16,6 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon lasku johtui yhteisyritys Woodspinille myydyn teknologiaprojektin ja muiden palveluiden ajoituksesta. Suurin osa teknologiatoimituksesta tapahtui vuoden 2022 ja 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kun taas 2023 toisen vuosipuoliskon aikana tehdasta on ajettu ylös.

Liiketulos painui kaudella tappiolle -9,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin liiketulos oli tappiolla -7,4 miljoonaa euroa. Tappion kasvu johtui pääasiassa kasvusta liiketoiminnan muissa kuluissa ja tappiosta Woodspinissä.

Koko viime vuonna liikevaihto romahti vertailukauden 24,2 miljoonasta eurosta 10,6 miljoonaan euroon ja liiketulos laski vertailukauden -13,1 miljoonasta eurosta -20,9 miljoonaan euroon.

Vuoden 2023 liikevaihto koostui pääasiassa teknologiatoimituksesta Woodspinin ensimmäiselle tehtaalle. Toimitusjohtaja Tuomas Oijalan mukaan liiketappio oli odotetulla tasolla, koska yhtiö jatkoi sekä omien että yhteisyritystensä liiketoimintojen ylösajoa.

Tulospettymys näkyi rajuna liikkeenä pörssissä, kun Spinnovan osake romahti 23,5 prosenttia torstaina.

Haastava tilanne jatkuu

Vaikean vuoden vuoksi nettokassa laski vuoden 2023 lopussa 54,4 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 74,5 miljoonaa euroa. Kassassa on kuitenkin vielä kosolti liikkumatilaa.

Kuluvan vuoden ohjeistus ei lupaa helpotusta yhtiön tuloskehitykseen.

Vuonna 2024 Spinnova odottaa liikevaihdon olevan pienempi kuin vuonna 2023. Liikevaihdon ajoitus liittyy seuraavan tuotantolaitoksen teknologiamyynnin ja -toimituksen ajoittumiseen. Yhtiö odottaa liiketuloksen parantuvan vuodesta 2023, mutta olevan edelleen tappiollinen.

Spinnovan henkilöstö- ja liiketoiminnan muut kulut yhteenlaskettuna ovat alhaisemmat vuonna 2024 kuin vuonna 2023, yhtiö ennustaa.

Viime vuoden joulukuussa Spinnovan toimitusjohtajana aloittanut Tuomas Oijala myöntää, että nykyinen haastava taloustilanne ei ole helpoin kasvuyrityksen kasvattamisen kannalta.

”Ensimmäisten kuukausien aikana olen tutustunut toimintoihin ja henkilöstöön tavoitteena tuoda selkeyttä, fokusta ja priorisointia. Edistymme askel askeleelta matkalla Spinnova-kuidun tuotantomäärien kasvattamisessa ja kuidun markkinoille tuomiseen tuotesovelluksissa sitoutuneiden toimitusketju- ja brändikumppaneiden avulla”, Oijala toteaa.

Makrotaloudelliset trendit, rajoitukset kuidun globaalissa toimitusketjussa ja tekstiiliteollisuuden tarve saavuttaa kestävyystavoitteensa tarjoavat Oijalan mukaan Spinnovalle merkittävän ja inspiroivan mahdollisuuden tarttua niihin.

Toimitusjohtajan mukaan viime tärkein prioriteetti yhtiölle oli teknologiatoimituksen viimeistely ja ensimmäisen tehtaan rakentaminen Woodspinille. Tuotannon käynnistämisessä on kuitenkin ollut haasteita.

”Työskentelimme koko vuoden tiiviisti yhdessä yhteisyrityskumppani Suzanon ja Woodspinin kanssa tehtaan käynnistämiseksi. Tehtaan ylösajo on edennyt hieman hitaammin kuin mitä alun perin odotettiin, ja siksi kuituvolyymit ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Suzanon kehitystyö eukalyptuspohjaisen mikrofibrilloidun selluloosan (MFC) raaka-aineprosessin tehokkuuden ja määrittelyiden parissa on edennyt hyvin tuloksin.”

Spinnova jatkaa teknologiakonseptinsa kehittämistä edelleen vähentääkseen operatiivisia ja investointikuluja tuotettua kuitutonnia kohti. Oijalan mukaan seuraava askel skaalauksessa on työskentely kohti seuraavan puupohjaista kuitua valmistavan tehtaan esisuunnitteluvaihetta.

Strategia uusiksi ja muutosneuvottelut

Yhtiö on uudelleenarvioinut strategiaansa ja jatkossa Spinnova keskittyy teknologiamyyntiin ja toimittamaan teknologian yhdessä kumppaneiden kanssa.

”Teknologiamyynti kohdistuu sinne missä se luo eniten arvoa, raaka-ainekumppaneihin tai tekstiilivalmistajiin. Kun jatkamme merkittävien edistysaskeleiden ottamista kuitukehityksessä, laajentaen sen markkinoita, sekä teknologiainvestoinnin kustannusprofiilissa, pystymme tarjoamaan houkuttelevan ratkaisun teknologia-asiakkaille”, Oijala totaa.

Toimitusjohtaja muistuttaa, että Spinnovan kaltaisen uuden materiaali-innovaation tuominen markkinoille suuremmassa mittakaavassa edellyttää investointeja, kannustimia ja pitkän aikavälin sitoumuksia sijoittajilta, tekstiilialan toimijoilta ja päättäjiltä.

Spinnova aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Neuvottelut kohdistuvat koko organisaatioon pois lukien ylin johto. Muutosneuvotteluissa yhtiö suunnittelee muutoksia organisaatiorakenteeseen tukeakseen päivitetyn strategiansa tehokasta toteuttamista ja vähentääkseen kiinteitä kustannuksia päästäkseen kannattavuustavoitteisiinsa.

Tavoiteltu vuosittainen säästö henkilöstökuluissa ilman osakepohjaisia palkkioita on enintään 1,4 miljoonaa euroa. Arvioitu pysyvä vähennystarve on enintään 16 tehtävää. Spinnova työllistää noin 76 vakituista työntekijää Suomessa.

Kommentoi
Ylös
>