Tiedotteet

Spinnova aloittaa muutosneuvottelut

Spinnova aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut 14.3.2024.

Neuvottelut kohdistuvat koko organisaatioon pois lukien ylin johto. Muutosneuvotteluissa yhtiö suunnittelee muutoksia organisaatiorakenteeseen tukeakseen päivitetyn strategiansa tehokasta toteuttamista ja vähentääkseen kiinteitä kustannuksia päästäkseen kannattavuustavoitteisiinsa.

Yhtiön alustavien arvioiden mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa mahdollisiin muutoksiin tiimeissä ja rooleissa sekä lomautuksiin ja irtisanomisiin. Tavoiteltu vuosittainen säästö henkilöstökuluissa ilman osakepohjaisia palkkioita on enintään 1,4 miljoonaa euroa. Arvioitu pysyvä vähennystarve on enintään 16 tehtävää. Roolimuutoksien arvioidaan koskevan enintään viittä tehtävää. Mahdollisten irtisanomisten määrä ja kohdistuminen tarkentuvat neuvotteluiden aikana.

Spinnova työllistää noin 76 vakituista työntekijää Suomessa. Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kestävät tämän hetken arvion mukaan 4 viikkoa 11.4.2024 asti.

Kommentoi
Ylös
>