Listaamattomat yhtiöt

Suomalaisyhtiö kasvanut maailman johtavaksi masennuksen aivostimulaatiohoitojen tarjoajaksi

Suomalainen terveysteknologiayritys Sooma on kerännyt viiden miljoonan euron kasvurahoituksen.

Sooma terveysteknologia masennushoito

Masennuksen kotihoito aivostimulaatiolla tehostaa hoitoonpääsyä maailmanlaajuisesti. Sooma on kehittänyt masennuksen hoitoon tarkoitetun lääkkeettömän ratkaisun, joka lisää yhtiön mukaan merkittävästi masennuksen hoidon saatavuutta kansainvälisesti.

Yritys on kasvanut maailman johtavaksi masennuksen hoitoon tarkoitettujen aivostimulaatiohoitojen tarjoajaksi.

Terveysteknologiayritys on kerännyt nyt viiden miljoonan euron kasvurahoituksen. Sooma on suomalainen vuonna 2013 Helsingissä perustettu aivojen neuromodulaatioon perustuvia hoitomenetelmiä kehittävä ja lääkinnällisiä laitteita valmistava yritys. 

Yhtiö aikoo laajentaa uuden kasvurahoituksen myötä hoidon tarjontaa uusille markkinoille.

Rahoituskierroksen pääsijoittajana toimii suomalainen Voima Ventures, ja siihen osallistuivat myös singaporelainen Verge HealthTech Fund ja perhesijoitusyhtiö Stephen Industries

Sooman mukaan uusille hoitomuodoille on suuri tarve.

Masennus on yksi maailman yleisimmistä työkyvyttömyyden syistä, ja Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan masennus vaikuttaa maailmanlaajuisesti yli 300 miljoonaan ihmiseen. MIELI Suomen Mielenterveys ry:n mukaan puolestaan suomalaisista joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen ja vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

Niukkojen resurssien ja pitkien odotusaikojen vuoksi nykyiset hoitovaihtoehdot, kuten psykoterapia ja masennuslääkkeet, eivät aina tarjoa riittävää apua kaikille potilaille.

Lääkkeetön masennushoito sähkövirran avulla

Sooma on kehittänyt aivojen tasavirtastimulaatioon (tDCS) perustuvan kotona käytettävän aivostimulaatiolaitteen ja hoidon. Sooman tDCS-hoidossa vaikutetaan aivojen sähkökemialliseen toimintaan masennusoireille keskeisillä alueilla pään pinnalle johdetun heikon sähkövirran avulla.

Hoitomuoto on lääkkeetön, ja se lievittää yhtiön mukaan masennusoireita ilman vakavia sivuvaikutuksia tai lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Sooman tDCS-hoitoa voidaan käyttää itsenäisenä hoitona tai yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa. Se on myös yksi harvoista aivojen stimulaatiohoidoista, joita potilaat voivat turvallisesti käyttää kotioloissa.

”Meidän tehtävänämme on varmistaa, että jokainen masennuksesta kärsivä potilas saa juuri hänelle sopivaa hoitoa. Hoitoa on oltava helposti saatavilla ja hoitoon pääsyn pitää olla sujuvaa, paikasta riippumatta. Aivojen tasavirtastimulaatio tarjoaa lääkkeettömän ja tehokkaan avun masennukseen kotihoitona, mikä laajentaa ja tasa-arvoistaa hoitomahdollisuuksia erityisesti niiden potilaiden kohdalla, jotka eivät saa apua lääkkeistä tai joilla ei ole pääsyä psykoterapiaan”, kertoo Sooman toimitusjohtaja Tuomas Neuvonen.

Sooma Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Neuvonen.

Mahdollisuus etähoitoon tehostaa masennuksen hoitoa

Sooman hoitokokonaisuuteen kuuluu aivostimulaatiolaite, mobiilisovellus potilaille hoidon ohjaamiseen sekä digitaalinen hoitoportaali, jonka kautta terveydenhuollon ammattilaiset voivat nyt ensimmäistä kertaa seurata ja räätälöidä hoitoa potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ilman vastaanottokäyntiä.

Hoitoportaalin ja etäyhteyden avulla lääkärit voivat hoitaa useita potilaita samanaikaisesti. Se tarjoaa yhtiön mukaan terveydenhuollolle tehokkaan ja skaalautuvan ratkaisun masennuksen hoitoon ja tuo aivostimulaatiohoidot entistä suuremman potilasjoukon saataville.

Sooman aivosimulaatiolaitteista on tullut maailman yleisimmin määrätty tDCS-hoito, jolla on hoidettu maailmanlaajuisesti jo yli 20 000 potilasta yli 35 maassa. Suomessa Sooma-hoitoa tarjotaan tällä hetkellä kaikilla hyvinvointialueilla yhteensä 65:ssä erikoissairaanhoidon sekä perussairaanhoidon toimipisteessä.

Sooman mukaan hoito on osoittautunut tehokkaaksi lumekontrolloiduissa tutkimuksissa sekä päivittäisessä hoitokäytössä: Valtaosa potilaista on kokenut oireiden helpottuneen muutamassa viikossa, ja hoito on auttanut heitä selviytymään vakavasta työuupumuksesta ja palaamaan takaisin arjen rutiineihin.

”Tavoitteemme on auttaa mahdollisimman monia apua tarvitsevia ihmisiä. Menestyksemme tärkein mittari on se, kuinka moni ihminen saa masennukseensa hoitoa ja apua ratkaisumme avulla”, Neuvonen sanoo.

Sooman hoitolaitteet valmistetaan kokonaan Suomessa.

Strateginen laajentuminen Yhdysvaltoihin

Tuore viiden miljoonan euron kasvurahoituksen myötä Sooma vauhdittaa tuotekehitystä ja kiihdyttää laajentumista uusille markkinoille tuodakseen hoitomuotonsa yhä useampien potilaiden saataville.

Kasvurahoituskierroksen pääsijoittaja, kotimainen varhaisen vaiheen sijoitusyhtiö Voima Ventures, on erikoistunut tiedepohjaisten ratkaisujen tukemiseen.

Rahoituskierrokseen osallistuivat myös singaporelainen varhaisen vaiheen sijoittaja Verge HealthTech Fund, joka sijoittaa kansainvälisiin terveydenhuollon teknologioihin, sekä aiempi sijoittaja, helsinkiläinen terveysteknologian ratkaisuihin keskittyvä perhesijoitusyhtiö Stephen Industries.

”Sooma toimii suunnannäyttäjänä maailmanlaajuisessa kamppailussa masennusta vastaan. Sooman aivostimulaatiohoito mahdollistaa tehokkaan masennuksen hoidon ilman lääkkeitä ja riskejä niiden sivuvaikutuksista tai riippuvuudesta. Olemme innoissamme siitä, että pääsemme tukemaan Sooman menestystarinaa ja olemaan mukana tuomassa tätä hoitomuotoa yhä useammalle ihmiselle ympäri maailmaa”, sanoo Voima Venturesin perustajaosakas Inka Mero.

Uuden rahoituksen lisäksi Sooma keräsi merkittävää kansainvälistä tunnustusta, kun Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi yritykselle Breakthrough Device Designation -tunnustuksen. Tunnustus annetaan uusille hoitomuodoille, jotka voivat parantaa merkittävästi nykyisiä vaihtoehtoja vakavien tai hengenvaarallisten sairauksien hoidossa.

”FDA:n tunnustus on meille merkittävä askel ja osoittaa, että Sooma voi toimia ratkaisevan keskeisessä roolissa masennuksen hoidossa Yhdysvalloissa. FDA:n hyväksynnän saaminen ei ainoastaan avaisi Sooman hoitomuotoa potilaille saataville kaikkialla Yhdysvalloissa, vaan se olisi myös virheä valo myös vihreä valo muiden maiden terveydenhuollon päättäjille”, Neuvonen kertoo.

Kommentoi
Ylös
>