Kasvuosakkeet

Tamtron etenee valitsemallaan kasvupolulla – osakkeessa nousupotentiaalia

Teollisia punnitusratkaisuja tarjoava Tamtron saa Inderesiltä ostosuosituksen.

Tamtron

Tamtron julkisti viime vuoden heinä-joulukuun tulosraporttinsa ja tilinpäätöksen tällä viikolla.

Tamtron on Helsingin pörssiin loppuvuodesta 2022 listautunut on teollisten vaakojen ja punnitustiedon toimittaja, joka on erikoistunut punnitusratkaisuihin kaikille merkittäville teollisuuden aloille. Tamtron toimii kansainvälisesti ja toimittaa punnitusratkaisuja yli 60 maahan.

Tamtronilla on arvionsa mukaan merkittävä kasvupotentiaali pilviratkaisuissa uuden sukupolven Tamtron One Cloud -pilvipalvelun myötä. Osana yritysostostrategiaa yhtiö on asettanut tavoitteekseen kasvattaa SaaS-palveluiden myynnin 10 prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2027 loppuun mennessä.

Yhtiön tavoitteena on kannattava kasvu ja 96 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2027 loppuun mennessä ja noin 16 prosentin käyttökate. Digitaalisten palveluiden osuus 10 prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2027 loppuun mennessä. Viime vuonna liikevaihto oli 54,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 10,8 prosenttia liikevaihdosta.

Tamtron toteutti keväällä 2023 historiansa suurimman yrityskaupan ostamalla Lahti Precisionin. Yrityskaupan myötä yhtiö nousi yhdeksi Euroopan suurimmista oman alansa toimijoista. Yrityskaupassa Tamtron laajensi tuote- ja palvelutarjoomaansa. Myös digitaaliset palvelut vahvistuivat merkittävästi, niin pilvipalvelun ominaisuuksien kuin liiketoiminnan resurssien osalta.

Yrityskauppa kasvatti liikevaihtoa merkittävästi

Liikevaihto heinä-joulukuussa kasvoi vertailukaudesta yli 46 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 31,3 miljoonaa euroa. Tamtronin mukaan liikevaihdon kasvuun vaikutti merkittävimmin alkuvuodesta toteutunut Lahti Precisionin yrityskauppa, jonka luvut yhdisteltiin konserniin täysimääräisesti toisen vuosipuoliskon aikana.

Heinä-joulukuun liikevoitto nousi 1,5 miljoonaan euroon viime vuoden 1,3 miljoonasta eurosta. Liikevoittoa vertailukauteen heikensivät Lahti Precision -yrityskaupan myötä kasvaneet konserniliikearvon poistot, jotka olivat heinäjoulukuussa 1,07 miljoonaa euroa.

Tamtron osakekurssi sijoittaminen osake
Tamtron osakekurssi sijoittaminen osake

Oikaistu liikevoitto nousi 2,6 miljoonaan euroon viime vuoden 2,2 miljoonasta eurosta. Analyysitalo Inderes odotti 2,8 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa, joten tuloskasvu jäi hieman Inderesin odotuksista.

Tamtronin toimitusjohtaja Mikko Keskinen toteaa, että yrityskaupan myötä yhtiön resurssit digitaalisten palveluiden edelleen kehittämiseen ja myyntiin kasvoivat. Liikevaihdon suuren osan muodostaa tällä hetkellä yhtiön palveluliiketoiminta, johon myös digitaaliset palvelut kuuluvat.

”Liiketoiminta tuo meille ennustettavaa sekä tasaista, jatkuvaa tulovirtaa ja liiketoimintaa. Maayksikkömme kahdeksassa maassa sekä laaja jakeluverkosto tukevat laajentuneen tuoteportfoliomme ja teknologioiden vientiä kansainvälisille markkinoille, mikä vahvistaa orgaanista kasvuamme”, Keskinen toteaa.

Kasvunäkymiä digitaalisissa palveluissa haastavassa ympäristössä

Digitaalisten palveluiden kysyntä punnitusalalla lisääntyy, ja yhtiö panostaa ratkaisuihin ja punnituspalveluun vahvasti.

Keskisen mukaan digitaalisten palveluiden avulla Tamtron mahdollistaa asiakkailleen kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan toteuttamisen.

”Tarjoamme materiaalivirtojen hallintaan tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat täyttää omat vastuullisuustavoitteensa ja parantaa kokonaisliiketoimintaansa tulevaisuudessa entistä paremmin.”

Tamtron arvioi liikevaihdon olevan noin 54-60 miljoonaa euroa tilikaudella 2024 ja käyttökatteen pysyvän vakaana 10-13 prosenttia liikevaihdosta.

Toteumaan tulee vaikuttamaan erityisesti suuremmat järjestelmätoimitukset, joiden toteutumiseen ja tuloutumisen ajankohtaan liittyy tässä kohtaa vuotta vielä epävarmuutta.

Inderesin analyytikko Pauli Lohi arvioi katsauksessaan, että Tamtron on osoittanut liiketoimintansa kestävän hyvin haastavampiakin makroympäristöjä. Hänen mukaansa yhtiön liiketoimintaympäristö ei helpotu tänä vuonna, mutta yhtiön tuloskunnon tulisi vahvistua sisäisen parantamisen ja yrityskaupan jälkeisen integraation avulla.

Lohen mukaan Tamtronin liiketoiminta on varsin vakaata, vaikka kysyntäympäristö onkin haastava etenkin rakentamisen matalasuhdanteen vuoksi. Inderes ennustaa yhtiön vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan neljä prosenttia epäorgaanisesti, mutta orgaaniseksi kasvun analyysitalo odottaa jäävän nollaan. Tuloksen tulisi parantua vähintäänkin kertaluonteisten erien poistumisen ja pienien kustannussäästöjen myötä, Lohi arvioi.

Houkutteleva arvostustaso

Lohen mukaan Tamtronin liiketoiminta on kannattavaa, melko pääomakevyttä ja korkeakatteiset pilvipalvelut tarjoavat potentiaalia orgaaniseen tuloskasvuun.

Tamtronin osakkeen arvostustaso on houkuttelevan alhainen.

Osakkeen oikaistu EV/EBIT-kerroin on kuluvan vuoden Inderesin ennusteella 9,2x. Lohen mukaan arvostustaso on edullinen, kun huomioidaan yhtiön korkea sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Lisäksi arvostustaso alittaa kahden verrokkiyhtiön keskimääräisen arvostustason.

”Näkyvyys SaaS-kasvun toteutumiseen sekä yrityskauppojen synergioiden toteutumiseen ovat toistaiseksi rajalliset, mutta positiivisessa skenaariossa yhtiön yrityskauppastrategia voisi mahdollistaa merkittävää arvonluontia vuoden 2024 tulostason lisäksi”, Lohi toteaa.

Inderes nostaa osakkeen suosituksen aiemmalta lisää-tasolta osta-tasolle ja pitää tavoitehinnan ennallaan 6,2 eurossa. Tamtronin osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 4,9 euroa.

Kommentoi
Ylös
>