Indikaattorit

Mitä teollisuuden tuottajahintaindeksi kertoo tulevasta inflaatiosta?

Tuottajahintojen muutokset ennakoivat usein kuluttajahintojen kehitystä.

Kuva: Tilastokeskus, tuottajahintaindeksit.

Tilastokeskus julkisti maanantaina tuoreet tiedot teollisuuden tuottajahinnoista.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat laskivat keskimäärin peräti 5,1 prosenttia vuoden 2023 helmikuusta vuoden 2024 helmikuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat laskivat 3,8 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat laskivat 6,9 prosenttia.

Tammikuusta helmikuuhun teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,2 prosenttia. Tuottajahintoja laski erityisesti sähkön halpeneminen edelliseen kuukauteen verrattuna. Tuottajahintojen laskua hillitsi etenkin öljytuotteiden kallistuminen edelliseen kuukauteen verrattuna.

Teollisuuden tuottajahintojen laskuun vaikutti erityisesti paperin ja paperituotteiden, perusmetallien ja sähkön halpeneminen edellisen vuoden helmikuusta. Tuottajahintojen laskua hillitsi etenkin jätteen sekä koneiden ja laitteiden kallistuminen vuoden takaisesta.

Vientihintaindeksi laski 6,9 prosenttia ja tuontihintaindeksi laski 5,9 prosenttia vuodessa. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi laski 3,8 prosenttia.

Vientihintaindeksin laskuun vaikutti erityisesti perusmetallien, paperin ja paperituotteiden sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden halpeneminen edellisen vuoden helmikuusta. Vientihintojen laskua hillitsi etenkin koneiden ja laitteiden kallistuminen.

Tuontihintaindeksin laskuun puolestaan vaikutti erityisesti perusmetallien sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden halpeneminen. Tuontihintojen laskua hillitsi etenkin lääkevalmisteiden sekä koneiden ja laitteiden kallistuminen.

Vaikka teollisuuden tuottajahintaindeksi on laskenut reippaasti vuositasolla, ei se välttämättä tarkoita, että inflaatiopaineet olisivat hellittämässä aiemmasta. Tuottajahintaindeksi ei ole enää laskenut viime kuukausina.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen kertoo viestipalvelu X:ssä, että tuottajahintojen 5,1 prosentin pudotus tapahtui ennen vuoden 2023 puoltaväliä.

”Tärkeämpää on huomata, että hintojen aleneminen näyttää jo koko lailla päättyneen”, Sorjonen toteaa.

Kommentoi
Ylös
>