Talouden trendit

Tyly konkurssiennuste: Pohjakosketus vasta edessä

Luottovakuutusyhtiö Atradiuksen mukaan alkuvuonna 2024 maksettujen korvausten lukumäärä viittaa siihen, että konkurssiaalto Suomessa pahenee.

Globaalin luottovakuutusyhtiön Atradiuksen arvion mukaan konkurssien määrä kasvaa Suomessa tämän vuoden alkupuoliskolla.

Arvio perustuu Atradius Suomen tammi-helmikuussa 2024 käsittelemien korvaushakemusten kappalemäärään, joka oli kuukausitasolla keskimäärin lähes 40 prosenttia viime vuoden kuukausittaista keskiarvoa suurempi.

”Korvaushakemusten lukumäärä antaa yleensä viitteitä tulevien konkurssien määrästä, ja nykyiset lukemat ennakoivat, että konkurssien määrä Suomessa jatkaa kasvuaan. Uskon, että pohjakosketus on vasta edessä, ja pahimmillaan tänä vuonna ajaudutaan 1990-luvun laman lopun aikaisiin konkurssimääriin”, sanoo Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.

Jo viime vuosi oli Suomessa poikkeuksellisen vaikea, sillä Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2023 aikana konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi suuremmaksi kuin vuoden 2009 finanssikriisin aikana.

Viime vuonna konkurssiin haettiin 3 315 yritystä, mikä on suurin määrä 25 vuoteen.

Konkurssiin haettuja yrityksiä oli eniten muiden palveluiden toimialla, jossa oli 1 069 konkurssia ja näissä konkurssiuhan alla oli 5051 henkilötyövuotta. Rakennusalalla taas haettiin vuoden 2023 aikana 782 yritystä konkurssiin ja näissä yrityksissä konkurssiuhan alla oli 4 018 henkilötyövuotta.

konkurssit
Kuva: Tilastokeskus.

Atradius Suomen alkuvuonna 2024 maksamat vakuutuskorvaukset olivat kuitenkin hieman viime vuoden keskiarvoa matalammalla tasolla. Atradius Suomen vuonna 2023 maksamat korvaukset olivat tosin noin 3,5-kertaiset verrattuna vuoteen 2021, jolloin yritykset palasivat kasvu-uralle koronapandemian alun jälkeen.

Laitalan mukaan kriittisimmässä tilanteessa ovat pienet yritykset, joiden toiminta nojaa suppeaan kumppaniverkostoon ja jotka eivät ole varautuneet yllättäviin ongelmiin.

”Alihankintaketjua pitäisi hajauttaa useille kumppaneille, jolloin yhden kumppanin kaatuminen ei vaaranna omaa liiketoimintaa. Liian usein pienissä yrityksissä luotetaan yhteen alihankkijaan, jonka todellisesta taloustilanteesta ei olla perillä. Nyt kun yritykset eivät saa enää valtiolta samanlaista tukea kuin korona-aikana, on luonnollista, että pieniä yrityksiä menee nurin”, Laitala toteaa.

Atradiuksen arvion mukaan käänne positiivisempaan suuntaan saattaa kuitenkin tapahtua vielä tämän vuoden aikana.

”Vaikeasta alkuvuodesta huolimatta tilanne ei ole toivoton. Uskomme, että markkina alkaa elpyä kesän jälkeen, joten vuoden toisella puoliskolla saatetaan kuulla positiivisia uutisia. Suuntaa määrittävät sekä korkopolitiikka että erilaiset kriisit maailmalla, mutta nykyisen menon jatkuessa yritysten asema muuttunee paremmaksi tämän vuoden aikana”, Laitala toteaa.

Kommentoi
Ylös
>