Yritysuutiset

United Bankers antoi positiivisen tulosvaroituksen – syynä metsärahaston kauppa

United Bankersin kuluvan vuoden näkymät ovat nyt entistäkin kirkkaammat.

Helsingin pörssissä noteerattu varainhoitoyhtiö United Bankers nostaa vuoden 2024 ohjeistustaan metsärahasto UB Nordic Forest Fund II Ky:n onnistuneen myynnin johdosta. United Bankers nostaa vuoden 2024 ohjeistustaan koskien operatiivisen liikevoiton kehitystä.

Munich RE Groupin omaisuudenhoitoyhtiö MEAG ostaa konserniasiakkaansa lukuun United Bankersin UB Nordic Forest Fund II Ky -rahaston omistaman metsäomaisuuden, yhteismäärältään noin 33 000 hehtaaria. Käytännössä kauppa toteutetaan siten, että ostaja hankkii kommandiittiyhtiömuotoisen rahaston kaikki yhtiömiesosuudet. MEAG hallinnoi entuudestaan suuria metsäkiinteistökokonaisuuksia pääasiassa Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Kaupan toteutuminen on ehdollinen tietyille tavanomaisille kauppakirjassa sovituille ehdoille. Kauppa toteutetaan arviolta 8.3.2024.

Kaupan toteutuessa ostaja maksaa United Bankersille rahastosta kokonaiskauppahintana noin 166 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisellä.

Kauppa vahvistaa sen, että suuret metsäportfoliot ovat edelleen hyvin houkuttelevia suurille institutionaalisille sijoittajille erityisesti vakiintuneilla metsäkiinteistömarkkinoilla.

Metsien arvon lisäksi kauppahintaa määritettäessä on otettu huomioon rahaston omistamien kiinteistöjen tuulivoimavuokrasopimukset, jotka tuottavat United Bankersille tulevaisuudessa vuokratuloja. Kaupan myötä rahaston sijoittajille toteutuva vuotuinen tuotto on 13,3 prosenttia. Rahaston vastuunalainen yhtiömies, UB Nordic Forest Management Oy, United Bankers Oyj:n tytäryhtiö, kirjaa kaupasta noin 18 miljoonan euron tuottopalkkion, josta yli 10 miljoonaa euroa kirjautuu United Bankersin vuoden 2024 liikevoittoon.

Myytävä metsärahasto on United Bankersin järjestyksessään toinen metsäkiinteistöihin varansa sijoittava pääomarahasto, joka aloitti toimintansa vuonna 2015. Rahastossa on mukana 23 sijoittajaa.

”Kaupan taustalla vaikutti MEAG:n strategia laajentaa asiakkaidensa metsäomistusta Suomeen, jossa ostajalla ei entuudestaan ole metsäomistuksia. UB Nordic Forest Fund II Ky tarjoaa ostajalle laajan ja hyvin hoidetun metsäkiinteistöportfolion, joka yhdessä UPM-Kymmene Oyj:n kanssa tehdyn pitkäaikaisen hoitosopimuksen kanssa varmistaa metsäomaisuuden ammattimaisen hoidon myös tulevaisuudessa”, kertoo UB Nordic Forest Management Oy:n toimitusjohtaja Jyri Hietala kaupan taustoista.

United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja Patrick Anderson kertoo, että kauppa on osoitus niin sanotun Buy and build -strategian tehokkuudesta.

”Kiinnostus metsään sijoituskohteena tulee säilymään korkeana niin hyvin hoidettujen metsien ympäristöarvojen kuin myös puun kasvavan ja monipuolistuvan käytön ansiosta”, sanoo Anderson.

Kaupan jälkeen United Bankers on metsärahastojensa kautta edelleen Suomen neljänneksi suurin yksityinen metsänomistaja. UB Nordic Forest Fund II Ky:n metsäomaisuuden myynnin jälkeen United Bankersin hallinnoimien rahastojen omistamien metsätilojen pinta-ala on yhteensä noin 133 000 hehtaaria.

United Bankers jatkaa edelleen sijoittamista metsään kolmen rahastonsa kautta: pääomarahastot UB Nordic Forest Fund III Ky ja UB Nordic Forest Fund IV Ky sekä Erikoissijoitusrahasto UB Metsä, joista kaksi jälkimmäistä ovat avoimia sijoittajille.

Metsärahaston myynnillä Munich Re Groupiin kuuluvan omaisuudenhoitoyhtiö MEAG:lle on merkittävä United Bankersin tulosta nostava vaikutus.

United Bankersin tytäryhtiö UB Nordic Forest Management Oy kirjaa kaupasta noin 18 miljoonan euron tuottopalkkion, josta yli 10 miljoonaa euroa kirjautuu United Bankersin vuoden 2024 liikevoittoon. Positiivinen tulosvaikutus on ehdollinen sille, että kaupan edellytykset täyttyvät ja kauppa toteutuu arviolta 8. maaliskuuta, jolloin palkkio erääntyy maksettavaksi.

Uuden ohjeistuksen mukaan varainhoitoyhtiö arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan selvästi vuoden 2023 tasosta. Aiemmin yhtiö oli arvoinut liikevoittonsa kasvavan vuoden 2023 tasosta.

United Bankers antaa tarkat tiedot ensimmäisen vuosipuoliskon 2024 tuloksesta puolivuosikatsauksessa, joka julkistetaan arviolta 23. elokuuta.

Inderesin analyysiliiketoiminnan johtaja Sauli Vilén ja analyytikko Kasper Mellas arvioivat, että metsärahaston kaupalla on isojen tuottopalkkioiden johdosta merkittävä vaikutus United Bankersin 2024 liikevoittoon, mutta hallinnointipalkkioihin rahaston myynti aiheuttaa lyhyellä aikavälillä pienen, noin miljoonan euron loven vuosittain.

”Arviomme mukaan UB:llä on kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet saada tästä pääomasta merkittävä osa takaisin sen muihin rahastoihin. Lisäksi pidämme mahdollisena, että erinomainen kauppa vauhdittaa yhtiön kahden myynnissä olevan metsärahaston varainkeruuta. Näin ollen odotamme hallinnointipalkkioista tulevat loven jäävän lyhytaikaiseksi”, Vilén ja Mellas toteavat.

Kommentoi
Ylös
>