Markkinakommentit

Warren Buffettin osakemarkkinoiden arvostusmittari välkkyy punaisella

Warren Buffettin suosima osakemarkkinoiden arvostusmittari on tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla.

Warren Buffett sijoittaja ammattisijoittaja

Sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn toimitusjohtaja ja maailman kenties tunnetuin sijoittaja Warren Buffett suosii osakkeiden arvostuksessa hänen nimeään kantavaa mittaria, Buffett-indikaattoria. Vuonna 2001 maailmankuulu sijoittaja kertoi, että kaikkien amerikkalaisten pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo suhteessa maan bruttokansantuotteeseen on todennäköisesti yksittäisistä arvostusmittareista paras.

”Jos mittarin suhdeluku on poikkeuksellisen korkea – eli markkinat arvostetaan reilusti yli tuotteiden ja hyödykkeiden arvon – on aika olla varovainen osakkeiden kanssa”, Buffett totesi vuonna 2001.

Tämän Buffett-indikaattorin ajatuksen on, että yritysten tuloskasvun ja siten myös markkina-arvojen tulisi seurata jollakin tasolla maan kokonaistalouden tuotantoa.

Suhdeluvussa Wilshire 5000 -kokonaismarkkinaindeksi tai yksinkertaisemmin Wilshire 5000 on markkina-arvolla painotettu indeksi kaikkien Yhdysvalloissa aktiivisesti kaupankäynnin kohteena olevien amerikkalaisten osakkeiden markkina-arvosta.

Kyseinen indeksi suhteutetaan Buffett-indikaattorissa maan bruttokansantuotteeseen ja luku ilmoitetaan usein prosentteina. Bruttokansantuote kuvaa maan kokonaistuotannon arvoa, jolla tarkoitetaan tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvoa tietyllä ajan jaksolla.   

Buffett-indikaattorin tulkinta

Buffettin suosiman arvostuskertoimen tulkita on suoraviivaista: jotta osakesijoitukset ylittäisivät merkittävästi Yhdysvaltojen liiketoiminnan kasvun, markkinoiden arvostuksen suhteessa bruttokansantuotteeseen on noustava jatkuvasti.

Kun suhdeluku on 70-80 prosentin välillä, osakeostot ovat yleensä erittäin edullisia sijoittajille, Buffett tulkitsee. Sitä vastoin 200 prosentin ylittävä suhdeluku, kuten 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa havaittiin, viittaa erittäin riskialttiiseen markkinaympäristöön.

Buffett-indikaattori ei ole kuitenkaan virheetön.

Siinä ei oteta huomioon sitä, kuinka paljon rahaa yritykset tekevät ulkomailla. Eikä siinä oteta huomioon, miten korkotaso saattaa muuttaa yrityksen arvostusta. Buffett itse on myöntänyt, että tällä hyvin yksinkertaisella mittarilla on rajoituksensa.

Indikaattori on noussut nyt poikkeuksellisen korkealle, yli 190 prosenttiin. Kuten alla oleva kuvaaja osoittaa, on arvostuskertoimen tämän hetken arvo selvästi korkeammalla kuin mitä se on historiansa aikana useimmiten ollut.

Tämän hetken lukema on myös selvästi yli sen historiallisen trendikasvun yläpuolella.

Kuva: www.currentmarketvaluation.com

Arvostusmittari siis kertoo osakkeiden mahdollisesta yliarvostuksesta, mikä saattaa ennakoida kurssilaskua. Historialliset tiedot tukevat tätä huolta, sillä vuonna 2022 Buffett-indeksi nousi 211 prosenttiin ja siitä seurasi S&P 500:n 19 prosentin lasku seuraavan vuoden aikana.

Vuonna 2001 indikaattori vilkkui punaisella, joka osaltaan vaikutti teknologiakuplan eli dotcom-kuplan puhkeamiseen. Tämä kurssiromahdus vaikutti erityisesti teknologiayrityksiin, joiden arvostustasot olivat nousseet kestämättömän korkealle.

Arvostusmittareita seuraavan sijoittajan kannattaa kuitenkin muistaa, että ne ennakoivat lyhyen aikavälin kurssimuutoksia yleensä huonosti. Arvostusmittareiden ennustevoima paranee pitemmän aikavälin tarkastelussa.

Tekoäly ja keskuspankki ohjaavat markkinoita

Markkinatunnelmat ovat olleet viime kuukausina positiivisia. USA:n S&P 500 -indeksi on kivunnut kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 10,1 prosenttia, ja teknologiapainotteinen Nasdaq on noussut 9,1 prosenttia.

Amerikkalaisia osakeindeksejä on ajanut yhä uusiin ennätyksiin osittain sijoittajien tekoälyyn kohdistuvan kiinnostuksen kasvu ja odotukset, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed alentaa korkojaan.

Benzinga-sivusto muistuttaa kuitenkin, että useilta tahoilta on jo kuulunut varovaisia ääniä.

Sijoittajaveteraani ja taloushistorioitsija John Hussman varoitti jo viime marraskuussa, että Buffett-indikaattori on noussut nyt huolestuttavan korkealle.

”Sanokaa Buffettin vanhasta suosikista MCap/GDP:stä mitä tahansa – kuten useimmat mittarit, jotka korreloivat vahvasti markkinoiden todellisten myöhempien tuottojen kanssa, se on edelleen kaikkien vuoden 2020 loppua edeltävien ääriarvojen yläpuolella”, hän kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Kommentoi
Ylös
>