Aiforian IR-sivut

Analyysi: Aiforian avaukset jatkuvat – rimaa korotettu

Aiforian kasvu ja päivitetyt tavoitteet tukevat yhtiön kasvutarinaa.

Aiforia on Helsingin pörssin lupaava tekoäly-yhtiö. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuoden 2021 lopussa sopivasti ennen nykyisen AI-huuman alkua. Tekoälyn lisäksi Aiforia hyötyy useasta vallitsevasta megatrendistä. Väestön ikääntyminen, digitalisaatio ja terveydenhuollon osaajapula luovat kysyntää Aiforian tuotteille ja palveluille. 

Aiforian kehittämän ohjelmiston avulla patologit sairaaloissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa voivat analysoida kudosnäytteitä tehokkaammin ja tarkemmin. Aiforian tekoälymallit tunnistavat patologisista näytteistä syöpien eri muotoja ja ohjelmisto laatii patologeille raportin diagnoosin tekemistä varten. Patologisten näytteiden lukumäärä ja näytteiden digitalisaatioaste kasvavat kiihtyvästi, mikä luo Aiforialle kasvavan markkinan. 

Liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat voimakkaasti

Aiforia raportoi taloudellisen kehityksen kahdesti vuodessa. Vuonna 2023 Aiforian liikevaihto kasvoi 2,4 miljoonaan euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,6 miljoonaa euroa. 60 prosenttia liikevaihdosta tuli Pohjois-Amerikasta ja loput pääasiassa Euroopasta. 

Suhteessa vertailukauteen kasvuvaiheessa olevan Aiforian kannattavuus ei heikentynyt  liiketoiminnan kasvaessa. Käyttökate ja liiketulos olivat 9,7 ja 12,9 miljoonaa euroa pakkasella. Aiforia investoi tilikaudella noin 6 miljoonaa euroa tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen, hieman edellisvuotta vähemmän.

Aiforian tilauskanta kasvoi 1,1 miljoonasta eurosta 2,4 miljoonaan euroon. Se kuitenkin pysyi viime vuoden puolivälin tasolla. Tilauskannasta 1,3 miljoonaa euroa tuloutuu tämän vuoden aikana. Ruotsalaisen Redeyen esittelyssä Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen uskoi voimakkaasti kasvaneen liikevaihdon ja tilauskannan kielivän markkinoiden parhaasta tarjoomasta sekä kasvavasta kysynnästä. 

Aiforian tärkeimmät taloudelliset luvut vuodelta 2022 ja 2023.

Aiforia nosti riman korkeammalle

Viime vuonna Aiforia käytännössä saavutti pörssilistautumisen yhteydessä asetetut tavoitteet. Vuoden 2023 lopussa sillä oli viisi Euroopassa hyväksyttyä tekoälymallia ja yksi niin kutsuttu katselinohjelmisto. Eurooppalaisia tuotehyväksyntöjä viivästyttivät muutokset viranomaissääntelyssä.

Aiforia päivitti lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteensa tammikuun loppupuolella. Uudet tavoitteet noudattavat luonteeltaan edellisiä, mutta yhtiö on nostanut tavoitteiden rimaa aiempaa huomattavasti korkeammalle.

Aiforian lyhyen aikavälin tavoitteena on laajentaa tuotetarjoomaa, löytää uusia suurempia asiakkaita sekä saavuttaa operatiivisen liiketoiminnan positiivinen kassavirta. Lisäksi tavoitteena on käynnistää kolme strategista kumppanuutta, mikä voi viitata esimerkiksi jakelukumppanuuksiin.

Aiforian edelliset ja päivitetyt tavoitteet.

Aiforia tarkensi myös keskipitkän aikavälin tavoitteitaan. Yhtiö tavoittelee kannattavaa liiketoimintaa vuoteen 2027 loppuun mennessä. Keskipitkän aikavälin liikevaihtotavoite pysyi ennallaan sadassa miljoonassa eurossa. 

Kannattavuus- ja liikevaihtotavoitteita tukevat yhtiön pyrkimys luoda tuotetarjooma, joka kattaa 80 prosenttia patologin diagnosointityövirrasta ja tavoite saavuttaa 50 avainasiakkuutta sekä yli 20 000 käyttäjää. Keskipitkän aikavälin tavoitteet ulottuvat vuoden 2030 loppuun.

Aiforian strategisina painopisteinä on toimia erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, jatkokehittää tuotevalikoimaa sekä olla houkutteleva työnantaja huippulahjakkuuksille.

Uudet avaukset saavat jatkoa

Aiforian sijoitustarina nojaa vahvasti uusiin asiakkuuksiin, strategisiin kumppanuuksiin, käyttösovelluksiin ja viranomaishyväksyntöihin. Samalla Aiforian kasvumahdollisuudet nojaavat patologisen työn digitalisaatioasteen kasvuun. Edellisen katsauksen jälkeen Aiforia on jatkanut tärkeitä avauksia kasvumatkallaan.

Tammikuun ensimmäisinä päivinä Aiforia tiedotti sen nimekkäimmän referenssiasiakkaan amerikkalaisen Mayo Clinicin kanssa solmitusta uudesta sopimuksesta. Mayo Clinic ja Aiforia kehittivät yhteistyössä tekoälymallin, joka antaa ennusteen paksu- ja peräsuolen syövän taudinkulusta. Tekoälymallin hyödyntäminen potilastyössä voi tuoda sekä merkittäviä kustannussäästöjä syöpähoidossa että auttaa tekemään parempaa hoitotyötä, kun hoito sopii paremmin arvioituun taudinkulkuun. 

Avaus on tulosta vuonna 2020 käynnistyneestä yhteistyöstä. Solmitun sopimuksen mukaan Aiforia voi myydä ja markkinoida tekoälymallia maailmanlaajuisesti ja on siten tärkeä lisäys Aiforian tarjoomaan. Mayo Clinicilla on käynnissä 30 patologian tutkimushanketta, joissa hyödynnetään Aiforian Create -työkalua patologien kliinistä työtä helpottavien tekoälymallien luomiseksi. 

Sopimus on mielenkiintoinen merkki siitä, että Aiforian asiakkaat voivat kehittää yhtiön ohjelmistolla tuotteita, joita Aiforia voi kaupallistaa. Tämä piirre tuo uuden mielenkiintoisen elementin Aiforian skaalautuvaan liiketoimintaan.

Joulukuussa Aiforia jatkoi avauksia myös Italiassa, jossa sillä on jo sopimus Veneton sairaanhoitopiirin kanssa. Julkaistu sopimus koskettaa yhtä Catanian provinssin sairaalaa ja sen patologian laboratorion digitalisointia. Sopimuksen taustalla on sama päätoimittaja kuin Veneton sairaalan tapauksessa. Kolmen vuoden mittainen sopimus on arvoltaan 250 000 euroa.

Viranomaishyväksyntöjen osalta Aiforia odottaa saavansa uuden CE-IVD-hyväksynnän yhdelle tai useammalle tekoälymalleistaan tämän vuoden aikana. Hyväksyntäprosessit kohtasivat viivästyksiä sääntelymuutosten vuoksi. Erityisesti eurooppalaisissa kliinisissä laboratorioissa käytettävillä laitteilla tulee olla CE-IVD-hyväksyntä. Näin hyväksyntä voi avata Aiforialle uusia asiakkuuksia ja käyttösovelluksia Euroopassa.

Maaliskuun alussa Aiforia lanseerasi Aiforia Studies -nimisen tuotteen. Se on esimerkiksi lääketeollisuudelle ja tutkijoille suunnattu ohjelmistomoduuli, joka on tarkoitettu tekoälymallien kehittämiseen ja tekoälyavusteisen kuva-analyysin histologisessa eli kudoksiin liittyvässä tutkimuksessa. Tämä lanseeraus vastaa suoraan yhteen Aiforian lyhyen aikavälin tavoitteista.

Aiforia Studies -ohjelmistomoduuli on suunnattu lääketeollisuudelle ja tutkijoille.

Osakekurssi ei ole avauksiin reagoinut

Aiforian sijoitustarina on edennyt mallikkaasti eri kasvupolkuja pitkin. Sillä on hyvät lähtökohdat kasvaa oman erikoisalueensa edelläkävijäksi. Aiforia ei kuitenkaan ole ainoa toimija, joka tavoittelee jalansijaa yhtiön kohdemarkkinoilla. Aiforia erottautuu kilpailusta esimerkiksi solutason tunnistuksella ja mukautuvalla tekoälymallilla, jota patologi voi kouluttaa.

Monet Aiforian kilpailijoista ovat amerikkalaisia yrityksiä, jotka ovat keränneet huomattavasti enemmän rahoitusta. Vastapainona Aiforian etuna on suomalaisen henkilöstön edullisempi kustannustaso. Rohkaiseva yksittäinen merkki Aiforian kilpailukyvystä on Wake Forestin asiakkuus, jossa Aiforia korvasi sairaalassa käytössä olleen kilpailevan ratkaisun.

Kasvuyhtiönä Aiforia vielä kuluttaa enemmän kuin tienaa. Vuoden 2023 kehityksessä myönteistä oli kiinteiden kulujen maltillinen seitsemän prosentin kasvu. Työntekijäkulut kasvoivat 20 prosenttia, mutta yhtiö onnistui tekemään merkittäviä säästöjä esimerkiksi pilvipalveluhankinnoissaan, joka on Aiforian toiseksi suurin kuluerä.

Tällä hetkellä yhtiön kassatilanne on hyvä. Vuoden 2023 lopussa sillä oli 14 miljoonaa euroa käteisvaroja, kun ne vuotta aiemmin olivat 24,7 miljoonaa euroa. Aiforia kartoittaakin eri rahoitusvaihtoehtoja varmistaakseen toiminnan ja etenkin kasvun edellytykset lähitulevaisuudessa. Tämänvuotinen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuuden hallitukselle laskea liikkeelle 3,5 miljoonaa uutta osaketta.

Analyysitalo Inderes arvioi, että Aiforia tarvitsee hankkia 15-20 miljoonaa euroa lisää pääomaa toimintansa rahoittamiseen vuoteen 2027 mennessä. Inderes kirjoittaa, että pääoman tarve on kohtuullinen suhteessa Aiforian markkina-arvoon. Samalla Inderes näkee Aiforian potentiaalisena yritysostokohteena. Aiforian ohjelmisto voisi olla samassa arvoketjussa terveydenhuoltosektorilla digitaalisia palveluja tarjoaville yrityksille houkutteleva tuotetarjooman osa ja jatke tekoälyavusteiseen kuva-analyysiin.

Aiforian suurimpien omistajien omistusmäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Neljännes yhtiön osakkeista on viiden omistajan hallussa. Aiforian yksi kolmesta perustajasta ja yhtiössä työskentelevä Mikael Lundin on keventänyt 1,2 miljoonan osakkeen pottiaan (4,7 % osakkeista) noin 70 tuhannella osakkeella viime vuoden lopun ja alkuvuoden aikana.

Myönteinen ajuri osakkeelle voi olla suuremmat asiakasvoitot sekä Aiforian tavoittelema amerikkalainen FDA-hyväksyntä tai eurooppalainen CE-IVD-hyväksyntä uuden sääntelyn mukaisena. Toistaiseksi Aiforian voittamat asiakkuudet ovat olleet suhteellisen pieniä, Mayo Cliniciä lukuun ottamatta, ja ovat monilta osin vielä ylösajovaiheessa.

Valtaosa Aiforian sairaala-asiakkuuksista käyttää Aiforian ohjelmistoa toistaiseksi tutkimustyössä. Kun sairaalat ottavat ohjelmiston käyttöön kliinisessä työssä, näytevolyymit ja käyttäjämäärät kasvavat. Uutinen uusien tekoälymallien myynnistä nykyisille asiakkaille olisi rohkaiseva osoitus Aiforian tuotteen toimivuudesta ja lisämyyntimahdollisuuksista. 

Viimeisen vuoden ajan Aiforian markkina-arvo on liikkunut 90-100 miljoonan euron välimaastossa. Näin ollen yhtiön osakkeeseen on hinnoiteltu merkittävästi tulevaisuuden kasvua. Liikevaihdon markkina-arvoon suhteuttava P/S-kerroin on noin 40 ja tämän vuoden liikevaihtoennusteella noin 23 tietopalvelu Tikrin mukaan. Sijoittajilla vaikuttaa olevan hyvä luottamus Aiforian kasvumahdollisuuksiin.

Tähän mennessä Aiforia on ollut luottamuksen arvoinen. Mikäli Aiforia saavuttaa vuoden 2025 mennessä viidentoista avainasiakkaan tavoitteen, toisi se liikevaihtoa vähintään 7,5 miljoonaa euroa. Viime vuoden 2,4 miljoonan euron liikevaihdon valossa se on merkittävä kasvuloikka. Lisäksi Aiforian voi olettaa kasvavan myös nykyisten asiakkaiden kanssa sekä löytävän uusia pienempiä asiakkuuksia. Vaikka kasvu vaatii resursseja, korkeampi liikevaihto voi näkyä nopeasti Aiforian kannattavuudessa, kuten yhtiö tavoitteessaan uskoo.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>