Yritysuutiset

Aspocompilta karut madonluvut alkuvuonna – odottaa puolijohdeteollisuuden syklin käännettä

Aspocompin liikevaihto romahti lähes kolmanneksen edellisvuodesta.

Piirilevyteknologiaa tarjoava Aspocomp oli viime vuonna vaikeuksissa, kun yhtiö teki -1,7 miljoonan euron liiketappion. Koko vuoden liikevaihto laski 17 prosenttia 32 miljoonaan euroon. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 42 prosenttia.

Liikevaihdon kehitykseen vaikutti vaisu kysyntä yhtiön useissa asiakassegmenteissä, heikentynyt tuotemix ja viimeisellä vuosineljänneksellä lisäksi väliaikainen prosessihäiriö yhtiön tuotannossa.

Vaikeudet ovat jatkuneet tämän vuoden puolella.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 30 prosenttia vertailukaudesta ja oli 6,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat samat seikat kuin viime vuonna eli erityisesti puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin vaisu kysyntä ja vertailukautta heikompi tuotemix.

Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta 71 prosenttia, ollen 1,1 miljoonaa euroa. Asiakassegmentti kärsi yhä arvoketjun korkeista varastotasoista.

Ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli negatiivinen -1,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli plussalla 0,3 miljoonaa euroa. Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat vaisun kysynnän myötä laskenut liikevaihto, heikentynyt tuotemix sekä merkittävästi kohonneet materiaalikulut. Materiaalikuluja kasvatti vuoden 2023 neljänneltä neljännekseltä jatkunut prosessihäiriö.

Aspocompin toimitusjohtaja Mikko Montonen kertoo, että vaikka puolijohdeteollisuus-segmentin liikevaihdon heikkeneminen oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä voimakasta, on toimialan sykli markkinatietojen mukaan jo kääntynyt.

”Esimerkiksi puolijohdealaa seuraavan Semiconductor Industry Associationin mukaan puolijohteiden myynti kasvoi globaalisti tammi-helmikuussa 15–16 prosenttia vuoden 2023 vertailukaudesta, ja järjestö ennustaa kasvun jatkuvan vastaavalla tasolla koko vuoden 2024”, Montonen kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan puolijohdemarkkinan positiivinen kehitys ei kuitenkaan heijastu välittömästi piirilevyjen myyntiin, sillä varastotasot ovat edelleen koholla Aspocompin asiakkaiden arvoketjun eri osissa.

”Kun varastotasot vaiheittain normalisoituvat, puolijohdesyklin kääntymisen arvioidaan näkyvän asteittain myös Aspocompin tuotteiden kysynnässä. Myös pidemmällä tähtäimellä puolijohdeteollisuuden kasvunäkymät ovat vahvat.”

Makrotalouden haasteet ovat edelleen yhtiön riesana.

Inflaatio- ja korkokehitys, talouden heikko kehitys, Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-Idän tilanteesta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön edelleen tilikaudella 2024. Yhtiö arvioi puolijohdemarkkinan kysynnän toipuvan vaiheittain vuoden 2024 ensimmäisestä vuosipuoliskosta alkaen, purkaen samalla arvoketjun eri osissa korkeiksi kasvaneita varastotasoja.

Investointien piristyminen Aspocompin useissa asiakassegmenteissä edellyttää muun muassa kulutuskysynnän paranemista sekä korkotason taittumista. Aspocomp odottaa tuotteidensa kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana.

Aspocomp toistaa 14. maaliskuuta antamansa taloudellisen ohjeistuksen. Yhtiö arvioi vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 tasosta ja liiketuloksen paranevan vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.

Kommentoi
Ylös
>