Markkinakommentit

BlackRock suosii Japanin osakemarkkinoita

Myös Eurooppa on houkutteleva sijoituskohde.

Maailman suurin varainhoitaja, BlackRock, arvioi viime vuoden loppupuolella, että vuosi 2024 on haastava sijoitusmarkkinoilla. Se ennusti pääasiassa hidastuvaa talouskasvua, tavoitetasoa korkeampaa inflaatiota, nousevaa korkotasoa sekä kasvavaa sijoitusinstrumenttien volatiliteettia. Kehittyneistä maista sen suosikkimarkkina tuotto-odotuksen suhteen oli Japani. 

BlackRock on ollut toistaiseksi oikeassa Japanin osalta. Japanin seuratuimpiin osakeindekseihin lukeutuva TOPIX tuotti 17,8 prosenttia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhdysvaltain dollareissa nousua kertyi noin 11 prosenttia. Heikompi tuotto dollareissa selittyi Japanin jenin heikentymisellä suhteessa maailman reservivaluuttaan. 

Vahva alkuvuoden tuotto ei BlackRockia pelota. Se nosti tuoreessa strategiapäivityksessä Japanin osakemarkkinan aiempaa suurempaan ylipainoon ja listasi kolme syytä sijoittaa Japaniin.

Japanilaisyhtiöiden arvostustaso on lähellä historiallista keskiarvoa, mutta oman pääoman tuotto on kasvanut useita vuosia yritysreformien ansiosta. Oman pääoman tuotto on edelleen matala suhteessa moniin muihin länsimaihin, mahdollistaen paremmin jatkossa sen kohoamisen ja osakemarkkinan arvostustasojen nousun.

Japanilaisten instituutioiden toimet vaikuttavat positiivisesti japanilaisten osakkeiden kehitykseen. Esimerkiksi Japan Exchange Group kannustaa yrityksiä korkeampiin osakkeenomistajien tuottoihin ja kertoo julkaisevansa listan parhaiten siinä onnistuvista yhtiöistä. Japanin hallitus aikoo laajentaa yksityissijoittajien verovapautta. Japanin keskuspankin tilaston mukaan kotitalouksien säästöistä vain noin 13 prosenttia on sijoitettu osakemarkkinoille. Amerikkalaisilla lukema on peräti noin 40 prosenttia.

Lisäksi Japani hyötyy ulkomaisista investoinneista. Yritykset hajauttavat aiempaa enemmän investointeja maantieteellisesti geopoliittisten riskien vuoksi. Covid-19 pandemian aikaiset toimitusketjujen ongelmat myös myötävaikuttivat kehitykseen. Japani on tuotannon uudelleensijoittamisen suurimpia hyötyjiä.

Japanin keskuspankin rahapolitiikan arvioidaan jatkuvan kevyenä tänä vuonna. Se tarkoittaa, että keskuspankki etenee rauhallisesti koronnostojen kanssa. Maaliskuussa nähtiin ensimmäinen koronnosto vuoden 2007 jälkeen. Kevyt rahapolitiikka suhteessa muihin keskeisiin valtioihin ja alueisiin tukee Japanin osakemarkkinan kehitystä.

Euroopan osakemarkkinoilla on tuottomahdollisuuksia

BlackRock arvioi, että Japanin lisäksi Euroopan osakemarkkina on houkutteleva sijoituskohde. Se listaa katsauksessa Japanin tavoin kolme syytä, miksi Eurooppaa kannattaa harkita sijoituskohteena. 

BlackRock mainitsee ensimmäisenä talouskasvunäkymien vahvistumisen. Reaalipalkkojen kehitys on ollut positiivista viime aikoina. Se tukee yksityistä kulutusta. Talouden kannalta hyvä asia on myös energian hintakehityksen vakautuminen.

Toisena tekijänä varainhoitaja nostaa potentiaaliset koronlaskut. Inflaatio on hidastunut lähelle Euroopan keskuspankin tavoitetta, ja koronleikkausten todennäköisyys on sen myötä kasvanut. Koronlaskut tukisivat talouskasvua ja Euroopan osakemarkkinaa. Erityisesti matalasti arvostetut pienet ja keskisuuret yhtiöt olisivat voittajia.

Kolmas ajuri on kasvaneet omien osakkeiden ostot. Ne indikoivat, että yhtiöiden johto ja hallitus on luottavainen tulevan suhteen. Omien osakkeiden ostot ovat euroalueella ja Isossa-Britanniassa jo huipputasolla suhteessa historiaan.

Sijoittajan kannattaa huomioida riskit

Sijoittamiseen liittyy tietysti myös riskejä. BlackRock arvioi, että vaikka inflaatio saattaa Yhdysvalloissa hidastua kohti Fedin tavoitetta, niin se ei vielä tarkoita, että inflaatio olisi myös jatkossa tavoitetasolla. 

Palvelusektorilla on nähty joitakin huomattavia palkankorotuksia, jotka saattavat vauhdittaa kuluttajahintojen nousua. Inflaatio saattaa asettua ensi vuonna noin kolmen prosentin tuntumaan Yhdysvalloissa.

Siitä huolimatta BlackRockin mukaan sijoitusympäristö on yleisesti ottaen hyvä riskipitoisten sijoitusinstrumenttien omistamiselle. Tuotot saattavat olla hyviä toisen vuosineljänneksen aikana, vaikkakin maltillisempia ja jakautua laajemmalle kuin ensimmäisellä neljänneksellä. 

Syytä on myös varovaisuuteen. Se johtuu korkotason kohoamisesta, mikä ennen pitkää yleensä painaa osakemarkkinan arvostustasoa. Odotettavissa ei ole paluuta finanssikriisin 2007-2009 jälkeiseen halvan rahan aikakauteen. Se tarkoittaa suurempia tuottoeroja voittajien ja häviäjien välillä. Sijoittajilla ei ole kiire riskin lisäämisen suhteen, jos narratiivi muuttuu kohti tilannetta, jossa konsensus odottaisi korkotason nousun olevan rakenteellista, eikä syklistä. 

Teknologiasektorin kehitys oli vankkaa viime vuonna. Nousu oli paljolti spekulatiivista, vaikkakin osalla sektorin yhtiöistä sille oli myös enemmän perusteita toteutuneiden fundamenttien perusteella. Teknologiasektorin arvostustaso on kuitenkin haastava Yhdysvalloissa.

Varainhoitaja suosittelee neutraalia painoa amerikkalaisille osakkeille. Niin kutsutut ”megavoimasijoitukset” huomioiden Yhdysvallat on ylipainossa. 

BlackRock on tunnistanut neljä ”megavoimaa”, jotka ovat tärkeitä ajureita sijoitusmarkkinoilla. Ne ovat tekoäly, rahoitusalan digitalisaatio, vihreä siirtymä ja geopolitiikka. Vihreässä siirtymässä korostuu tarve tietyille resursseille kuten kuparille. Megavoimiin voi sijoittaa myös Yhdysvaltain ulkopuolella. Niistä Intian ja Meksikon markkinat ovat varainhoitajan suosikkeja, vaikkakin niiden arvostustaso on suhteellisen haastava.

Yhdysvaltain osakemarkkinaa kannattelee tulosten korkea laatu ja tekoälybuumi. Kohonnut korkotaso on markkinalle negatiivista. BlackRock suosii erityisesti laatuyhtiöitä Yhdysvaltain osakemarkkinoilla.

Kommentoi
Ylös
>