Yritysuutiset

Cargotec lähes tuplasi tuloksensa – osake kunnon kiidossa

Cargotec pyyhki pöytää analyytikkoennusteilla, kun se julkisti historiansa parhaan ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa.

Multilift Optima Cargotec Hiab

Konepajayhtiö Cargotecin osake on kirinyt kuluvan vuoden aikana jo 44 prosenttia. Sijoittajien optimismille saatiin tänään katetta, kun yhtiö julkisti vahvan tammi-maaliskuun tulosraporttinsa.

Osake oli noin 13 prosentin nousussa keskiviikkona noin kello 16.30 erinomaisen tulosraportin ansiosta.

Yhtiö esittää tulosraportissaan virallisten lukujen lisäksi erikseen jatkuvat toiminnot, jotka eivät sisällä Kalmar-liiketoimintaa. Yhtiön hallitus päätti helmikuussa eriyttää Kalmarin erilliseksi yhtiöksi viime helmikuussa. Suurimmat omistajat ovat hyväksyneet eriyttämisen.

Yhtiön jatkuvien toimintojen saadut tilaukset kasvoivat 11 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 653 miljoonaa euroa. Tilauskanta kauden lopussa oli 1,8 miljardia euroa.

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta viisi prosenttia ja oli 617 miljoonaa euroa.

Cargotec on entistä kannattavampi ja rahoitusrakenteeltaan vakavaraisempi.

Reippaasti odotuksia parempi tuloskehitys

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 43 prosenttia vertailukaudesta 71 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Hiabin menestyksekkään inflaatiopaineiden hallinnan ja MacGregorin korkeamman liikevaihdon seurauksena.

Jatkuvien toimintojen laimentamaton osakekohtainen tulos lähes kaksinkertaistui 0,37 eurosta 0,73 euroon.

Koko Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto – joka siis sisältää myös Kalmarin – oli 137 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten lukema oli 112 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto ylitti mennen tullen analyytikoiden konsensusennusteen, sillä vertailukelpoisen liikevoiton mediaani oli alle 93 miljoonaa euroa. Korkein ennuste oli alle 103 miljoonaa euroa, joten sekin jäi alle toteuman.

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm, muistuttaa, että kuluvan vuoden ensimmäinen vuosineljännes oli yhtiölle jo viides peräkkäinen hyvä vuosineljännes.

”Kaikki liiketoiminta-alueet Hiab, Kalmar ja MacGregor paransivat vertailukelpoista liikevoittoprosenttiaan. Kaikki liiketoiminta-alueet yhdistettynä vertailukelpoinen liikevoittomme oli 137 miljoonaa euroa, ja kyseessä oli paras ensimmäinen vuosineljännes Cargotecin historiassa. Monimutkaisesta toimintaympäristöstä huolimatta tämä oli viides peräkkäinen hyvä vuosineljännes”, Lindholm toteaa.

Säästötoimenpiteet tukivat Cargotecin tulosta, ja ne ovat aiemmin arvioitua suuremmat. Lindholmin mukaan toimenpiteet on nyt pääosin toteutettu, ja yhtiö arvioi saavuttavansa 60 miljoonan euron vuosisäästöt vuonna 2024, kun aiempi arvio oli 50 miljoonaa euroa.

Kalmarissa ja Hiabissa kysyntä vakaata

Kalmarin kysyntä oli vakaata kolmannella vuosineljänneksellä peräkkäin. Lindholmin mukaan teollisuudessa sekä pienissä ja keskisuurissa terminaaleissa käytettävien pienempien kontinkäsittelylaitteiden kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Kuitenkin suurempien tilausten osalta viivästynyt päätöksenteko jatkuu samoin kuin varastojen purku jakeluasiakkaiden segmentissä.

Lindholmin mukaan Kalmarin liikevaihto laski 10 prosenttia vertailukaudesta vähäisempien tilauksien vuoksi viime vuoden toisella puoliskolla. Kalmarin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti kuitenkin nousi 13,5 prosenttiin, kun viime vuoden lokakuussa ilmoitetut kustannussäästötoimenpiteet kompensoivat liikevaihdon laskua.

Hiabissa kysyntä oli toimitusjohtajan mukaan vakaata jo kuudennella vuosineljänneksellä peräkkäin. Hiabin liikevaihto laski hieman ja oli 415 miljoonaa euroa, kun taas huoltoliiketoiminnan liikevaihto jatkoi kasvuaan.

Matalammasta liikevaihdosta huolimatta yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto nousi 12 prosenttia 69 miljoonaan euroon eli 16,6 prosenttiin liikevaihdosta menestyksekkään inflaatiopaineiden hallinnan ja tiukan kulukontrollin seurauksena, toimitusjohtaja kertoo.

MacGregorin kauppalaiva- ja huoltoliiketoimintojen saadut tilaukset kasvoivat 29 prosenttia vertailukaudesta. Lindholmin mukaan tilauksiin sisältyi huomattava noin 50 miljoonan euron tilaus. Kasvaneiden kauppalaivasegmentin toimitusten myötä MacGregorin liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 203 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 12 miljoonaan euroon.

Haasteita MacGregorin offshore-liiketoiminnassa

MacGregorin ydinliiketoimintojen kauppalaivasegmentin ja huoltoliiketoiminnan suoritus oli hyvä, ja ilman offshore-liiketoimintaa MacGregorin tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liikevoittoprosentti olisi ollut noin 11.

”Meillä on kuitenkin edelleen haasteita noin 10:ssä tappiollisessa kehittynyttä teknologiaa sisältävässä offshore-pilottiprojektissa. MacGregorilla on lisäksi käynnissä kiista liittyen tuulivoimaloiden perustusten asennuslaiteprojektiin. Viime vuosineljänneksinä emme ole enää ottaneet uusia pilottiprojekteja, ja uudelleenjärjestelyohjelma offshore-liiketoiminnan kannattavuuden kääntämiseksi on käynnissä”, toimitusjohtaja kertoo.

Ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin suunniteltu eriyttäminen kahdeksi maailman johtavaksi itsenäiseksi yhtiöksi etenee suunnitelman mukaisesti, Lindholm kertoo. Cargotec uskoo saavuttavansa merkittäviä virstanpylväitä tänä vuonna. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on kesäkuun lopussa.

Kalmarin erillisen listautumisen rinnalla Cargotec keskittyy MacGregoria koskevan ratkaisun löytämiseen ja Hiabin valmisteluun toimimaan itsenäisenä yhtiönä.

Cargotec pitää lähiajan näkymänsä ennallaan.

Yhtiö arvioi Hiabin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 prosenttia, Kalmarin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 11 prosenttia ja MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2023.

Kommentoi
Ylös
>