Yritysuutiset

Kempowerin liikevaihdosta suli neljännes, tulos pakkaselle

Kempowerin markkinat takertelevat. Uuden sukupolven tuoteportfolion toimitukset ovat kuitenkin edenneet suunniteltua paremmin.

Pikalatauslaitteiden valmistaja Kempowerilta osattiin odottaa vaikeaa ensimmäistä vuosineljännestä, sillä yhtiö antoi maaliskuun lopussa tulosvaroituksen. Siitä huolimatta yhtiön osake on yli viiden prosentin laskussa torstaina noin kello 11.25.

Tammi-maaliskuussa yhtiön tilauskanta laski vuoden takaisesta 124 miljoonasta eurosta 112 miljoonaan euroon. Tilauskertymä laski 61 miljoonasta eurosta 45 miljoonaan euroon.

Liikevaihto jäi 43 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski viime vuodesta 24 prosenttia. Liikevaihto Pohjoismaiden ulkopuolelle kasvoi kuitenkin roimasti, peräti 64 prosenttia.

Operatiivinen liiketulos painui tappiolle -10,8 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten operatiivinen liiketulos oli plussalla 6,9 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 45 miljoonaa euroa ja operatiiviselle liiketulokselle -10 miljoonaa euroa. Myynnin ja tuloksen lasku ei siis ollut yllättävää.

Myynnin ja tuloksen laskuun useita syitä

Toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoo, että alkuvuodesta markkina on kehittynyt hitaasti, sillä useilla asiakkailla on edelleen korkeat varastotasot ja viivästynyt päätöksenteko hidastaa markkinoiden kasvua. Yhtiö odottaa tilanteen parantuvan loppuvuonna.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja kannattavuus olivat heikolla tasolla. Tämä johtui Ristimäen mukaan asiakkaiden korkeista varastotasoista, sähköverkkoyhteyksien saatavuuden viivästymisestä asiakkaiden asennuspaikoilla ja Kempowerin seuraavan sukupolven latausalustan lanseerauksesta, mikä on osaltaan myöhästynyt joidenkin asiakkaiden ostopäätöksiä.

Lisäksi Suomen poliittiset lakot ovat vaikuttaneet merkittävästi Kempowerin Suomessa valmistettujen tuotteiden vientiin. Lakot ovat johtaneet joidenkin asiakastoimitusten viivästymiseen vaikuttaen vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisiin lukuihin.

Ristimäen mukaan kokonaisuudessaan 10 miljoonaa euroa liikevaihtoa siirtyi vuoden 2024 toiselle vuosineljännekselle.

Markkinaolosuhteista huolimatta Kempowerin myyntimahdollisuudet ja uusien asiakkaiden määrä keskeisillä markkinoilla ovat kehittyneet erittäin positiivisesti hyötyajoneuvojen ja julkisen latauksen segmenteissä. Yhtiö on voittanut useita merkittäviä kumppanuuksia.

”Olemme saaneet ensimmäisiä tilauksia suurelta polttoainejakelijalta Belgiasta, maailmanlaajuisesti toimivalta eurooppalaiselta ajoneuvovalmistajalta ja usealta linja-auto-operaattorilta eri maista kuten Italiasta ja Alankomaista. Saimme 15 uutta asiakasta vuosineljänneksen aikana ja odotamme uusien asiakkaiden tuovan tilauksia toisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi olemme kasvattaneet kapasiteettiamme tasolle, joka mahdollistaa suuremman liikevaihdon tulevaisuudessa, kun odotamme palaavamme kasvu-uralle vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla”, Ristimäki toteaa.

Yhtiön liiketoiminta Keski-Euroopassa otti toimitusjohtajan mukaan tärkeän edistysaskeleen, kun Kempower toimittaa ensimmäiset julkiset latauspisteet Saksaan, Euroopan suurimmalle sähköajoneuvomarkkinalle.

”Vahvistaaksemme ja laajentaaksemme toimintaamme Keski-Euroopassa avaamme uuden osaamiskeskuksen Düsseldorfiin, Saksaan, vuoden 2025 alussa.”

Yhtiö on kasvattanut tuotantoa nopeasti Yhdysvaltojen Pohjois-Carolinassa.

”Lisäämme myyntipanostuksiamme Pohjois-Amerikassa erityisesti kumppanien kautta, joilla on tärkeä rooli Pohjois-Amerikan liiketoiminnan kasvattamisessa”, Ristimäki toteaa.

Uuden sukupolven tuoteportfolion tuotannon aloittaminen ja ensimmäiset toimitukset asiakkaille ovat edenneet suunniteltua paremmin.

”Vaikka tuotannon aloittaminen on vielä varhaisessa vaiheessa, asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä uuden teknologian suorituskykyyn. Tämä vahvistaa asemaamme teknologisena edelläkävijänä DC-pikalatausmarkkinoilla maailmanlaajuisesti. Arvioimme, että jo vuoden 2024 toisen neljänneksen loppuun mennessä pystymme tuottamaan uuden sukupolven tuoteportfoliota massavolyymeina”, toimitusjohtaja ennustaa.

Uusi tuoteportfolio avainasemassa

Kempower suunnittelee listautumista Helsingin pörssin päälistalle.

”Siirron odotetaan tuovan Kempowerille lisää näkyvyyttä, mahdollistavan laajemman sijoittajakunnan ja parantavan Kempowerin osakkeiden likviditeettiä”, Ristimäki kertoo.

Vuonna 2024 yhtiö lisää panostuksiaan laajentuakseen päämarkkinoillaan. Näihin panostuksiin kuuluu markkina-aktiviteettien vahvistaminen sekä kapasiteetin lisääminen Euroopassa. Lisäksi Kempower jatkaa kasvustrategian toimeenpanoa Pohjois-Amerikassa ja lanseeraa uuden, seuraavan sukupolven pikalataustuoteportfolion.

Lyhyellä aikavälillä Kempower odottaa näihin kasvuhankkeisiin liittyvien kiinteiden kustannusten ylittävän liikevaihdon kasvun, vaikuttaen vuoden 2024 kannattavuuteen. Vuoden 2024 näkymät perustuvat onnistumiseen uusissa asiakasmahdollisuuksissa hyötyajoneuvojen ja julkisen latauksen segmenteissä, seuraavan sukupolven tuoteportfolion onnistuneeseen lanseeraukseen, sekä asiakkaiden varastotasojen alenemiseen.

Kempower odottaa vuoden 2024 liikevaihdon olevan 360–410 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakursseilla ei ole merkittävää vaikutusta. Viime vuonna liikevaihto oli 284 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 operatiivinen liiketulosmarginaali on ennusteessa 5 – 10 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>