Makrotalous

Mikä Kiinan osakemarkkinoita vaivaa?

Kiina on tarjonnut sijoittajille vain vähän aihetta samppanjalasien kilistelyyn. Muutamat merkit saattavat kuitenkin kieliä paremmista ajoista.

Shanghain pörssin kehitys viiden vuoden aikana. Kuva Koyfin.

Kiinan osakemarkkinoiden kehitys on ollut viime aikoina vaisua. Shanghain pörssi on laskenut vuodessa lähes yhdeksän prosenttia. Viiden vuoden aikana pörssi ei ole noussut lainkaan.

Kansainväliset sijoittajat ovat tehneet joukkopakoa Kiinan osakemarkkinoilta. Riskien vuoksi ulkomaisten yritysten tekemien suorien investointien kasvu Kiinaan laski viime vuonna matalimmalle tasolle sitten 1990-luvun alun.

Useat sijoittajat ovat esimerkiksi siirtyneet kehittyvien maiden ETFiin, joissa ei ole mukana Kiinan pörssiyhtiöiden osakkeita. Niiden nettomerkinnät yli kolminkertaistuivat viime vuonna ja olivat 5,3 miljardilla dollaria. Indeksipalvelutarjoaja MSCI päätti poistaa 66 kiinalaista yhtiötä sen MSCI China -indeksistä. Muutokset passiivisissa rahastoissa vaikuttavat kiinalaisyhtiöiden osakkeiden kysyntään.

Iso osa ulkomaisista sijoittajista saattaa palata vasta, kun Kiinan talouden suurimmat riskit on selätetty. Siispä nykyinen historiaan verrattuna matala Kiinan osakemarkkinan arvostustaso ja korkeampi tuotto-odotus eivät monen arvioissa kompensoi riittävästi korkeata riskiä.

Rohkaisevia makrotilastoja

Alkuvuosi on maailman toiseksi suurimmassa taloudessa alkanut kuitenkin myönteisissä tunnelmissa.

Kiina julkisti tällä viikolla liudan tärkeitä ensimmäisen vuosineljänneksen vahvoja makrotilastoja, jotka saattavat antaa myös toivoa kiinalaispörssien virkoamisesta.

Tammi-maaliskuun reaalinen bruttokansantuote kasvoi peräti 5,3 prosenttia viime vuodesta, mikä ylitti markkinoiden odottaman 4,9 prosentin tason.

Huomionarvoista on erityisesti teollisuussektorin merkittävä kehitys, sillä ensimmäisen vuosineljänneksen teollisuustuotanto kasvoi 6,1 prosenttia viime vuodesta, mikä on 37 prosenttia bruttokansantuotteen kasvusta.

Pinnan alla on silti rakenteellisia taloushaasteita, joihin Kiina ei ole löytänyt ratkaisuja.

”Kiinassa on joitakin hyvin tunnettuja ongelmia, joihin ei ole puututtu tehokkaasti. Kiinan taloudella on tällä hetkellä neljä päähaastetta: epätasapainoinen väestörakenne, pahentunut deflaatio, heikkenevä kiinteistöala ja paikallishallinnon suuri velkaantuminen”, toteaa Pepperstone-yhtiön sijoitusstrategi Dilin Wu sijoittajakirjeessään.

Wun mukaan Kiinan kiinteistöala suoriutui heikosti ensimmäisellä neljänneksellä, ja investoinnit vähenivät 9,5 prosenttia viime vuodesta. Uusien asuntojen myynti laski peräti 28 prosenttia ja rakennuttajien rahoitus 26 prosenttia edellisvuodesta.

”Samaan aikaan uusien asuntojen aloitukset, valmistumiset, uusien asuntojen kerrosalamyynti ja asuntojen hinnat laskivat edelleen. Tämä viittaa alan yleiseen supistumiseen, myyntiolosuhteiden heikkenemiseen ja investointien luottamuksen vähenemiseen, ja markkinat kamppailevat edelleen elpymisensä kanssa”, Wu kiteyttää.

Kiina painiskelee edelleen myös deflaation kanssa.

Maan nimellinen bruttokansantuotteen kasvu oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä vain 4,2 prosenttia edellisvuodesta, mikä tarkoittaa, että deflaatio on jatkunut jo neljättä peräkkäistä vuosineljännestä verrattuna bruttokansantuotteen reaaliseen 5,5 prosentin kasvuun.

Vaikka Kiinan kaupunkien työttömyysaste, joka oli 5,2 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, laski hieman viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, se on edelleen korkealla tasolla. Wun mukaan tämä johtaa käytettävissä olevien tulojen kasvuvauhdin supistumiseen ja deflaatiopaineiden lisääntymiseen.

Sijoittajat odottavat rakennemuutosta

Kiinalla on kuitenkin mahdollisuuksia, jos se tekee tarvittavat rakennemuutokset.

”Meidän ei pitäisi olla liian pessimistisiä Kiinan talouden ja markkinoiden pitkän aikavälin kehityksen suhteen. Toisin sanoen nykyiset tuskat ovat väistämätön osa kasvumuutoksen loppuunsaattamista”, Wu uskoo.

Koska vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä on jo saavutettu viiden prosentin kasvutavoite, finanssipolitiikan viritys pysyy todennäköisesti ennallaan lyhyellä aikavälillä, Wu uskoo. Rahapoliittisen virityksen osalta Kiina tuskin harkitsee koronalennuksia lyhyellä aikavälillä säilyttääkseen viennin kilpailukyvyn ja ylläpitääkseen talouskasvua.

Sijoittajan kannalta Kiinan markkinoiden tuottomahdollisuudet riippuvat siitä, kuinka Kiina onnistuu ratkaisemaan edellä mainitut neljä ongelmaa, Wu arvioi.

Kiinan markkinoilla käytävissä keskusteluissa keskitytään ”uusien tuotantovoimien” kehittämiseen, joka on presidentti Xi Jinpingin talouden muutosohjelman johtoajatus.

”Teollistumisen, kaupungistumisen ja demografisten muutosten kaltaisten kasvutekijöiden vaiheiden lisäksi kestävän talouskasvun suunnan määrittäminen edellyttää uusien kasvurajojen tunnistamista”, Wu toteaa.

Kiina pyrkii myös uudistamaan pääomamarkkinoitaan.

Kiina julkisti yhdeksän kohdan toimenpideohjelman, jossa kannustetaan yrityksiä osingonmaksuun, parannetaan uusien osakeantien laatua ja tukitaan yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän puutteita.

Jotkut sijoittajat toivovat, että tämä auttaa elvyttämään maan vaikeuksissa olevia osakemarkkinoita, kuten aiemmat suunnitelmat tekivät vuosina 2004 ja 2014.

”Tämä on valtava muutos Kiinan osakemarkkinoille, sillä se saa aikaan sen, että sijoitukset suuntautuvat takaisin arvosijoittamiseen keinottelun sijaan”, arvioi uutistoimisto Bloombergille Wang Mingli, Shanghai Youpu Investmentin johtaja.

Kommentoi
Ylös
>