Yritysuutiset

Nokian myynti jatkaa sukellusta, tilauskertymän kasvu antaa toivoa

Nokia julkisti kaksijakoisen tulosraportin.

Nokia julkisti tammi-maaliskuun tulosraporttinsa. Kuten Nokia ennakoi aiemmin, vuosi käynnistyi verkkaisesti ja ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 19 prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Nokian liikevaihto on nyt laskenut kolmena vuosineljänneksenä peräkkäin, kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan nähdä.

Nokian liikevaihdon muutos vuosineljänneksittäin. Kuva: Nokia Oyj.

Vaikka toimintaympäristö pysyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä haastavana, tilaukset kuitenkin jatkoivat kasvua edellisvuoteen verrattuna erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo, että Nokian tilauskertymä kuitenkin kasvoi edelleen, joten toinen vuosipuolisko näyttää vahvemmalta ja siksi yhtiö uskoo saavuttavansa tämän vuoden taloudelliset näkymät.

Verkkoinfrastruktuurin viime vuoden lopussa alkanut tilauskertymän kasvu jatkui myös tällä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna ja vahvisti edelleen tilauskantaa.

Tulospetraus ei yltänyt odotuksiin

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 479 miljoonasta eurosta 597 miljoonaan euroon. Toteuma jäi kuitenkin alle analyytikoiden konsensusodotuksen 639 miljoonaa euroa.

Lundmarkin mukaan teknologia-liiketoimintaryhmän uusien lisenssisopimusten ansiosta vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli ensimmäisellä neljänneksellä 12,8 prosenttia, kun se viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 8,2 prosenttia. Lisäksi Nokian vuosineljänneksen vapaa kassavirta oli erittäin vahva, lähes miljardi euroa.

Lundmarkin mukaan Fixed Networks -liiketoiminnan vuoden 2024 näkymät ovat parantuneet, mikä on yhtiölle tärkeä signaali, koska kiinteiden verkkojen kysyntä elpyy yleensä ensimmäisenä. Optical Networks -liiketoiminnan markkinatilanteen paraneminen saattaa sen sijaan viedä hiukan pidempään.

”Vaikka makrotaloudellinen toimintaympäristö on haastava, arvioimme Verkkoinfrastruktuurin koko vuoden liikevaihdon kasvavan vahvan tilauskertymän ansiosta, mutta kasvu painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle”, Lundmark povaa.

Matkapuhelinverkkojen myynnistä suli yli kolmannes

Matkapuhelinverkoissa kysyntä oli Lundmarkin mukaan erityisen heikkoa Pohjois-Amerikassa sekä Intiassa ja liikevaihto laski vuosineljänneksellä 37 prosenttia ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

”Intiassa kysynnän heikentyminen oli odotettua viime vuoden alkupuoliskon nopean 5G-verkkojen käyttöönoton jälkeen, ja koko vuoden näkymämme Intian suhteen ovat ennallaan. Arvioimme, että ensimmäinen vuosineljännes oli kysynnän aallonpohja globaalisti ja odotamme kysynnän elpyvän asteittain vuoden mittaan normaalimman kausivaihtelun mukaisesti.”

Matkapuhelinverkot saavutti hyvin vahvan 42 prosentin bruttomarginaalin. Lundmarkin mukaan tämä on huomattava parannus edellisvuoden 34 prosenttiin verrattuna.

”Noin puolet tästä kasvusta tuli myynnin parantuneesta alueellisesta ja tuotejakaumasta ja loput liittyi poikkeuksellisen alhaisiin välillisiin hankinnan ja valmistuksen kuluihin.”

Haastava toimintaympäristö heikensi Nokian pilvi- ja verkkopalveluiden tulosta ensimmäisellä neljänneksellä. Tilauskertymä kuitenkin vahvistui ja uusien hankkeiden määrä on kasvussa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos selittyy hyvin pitkälle teknologia-segmentin patenttituotoilla, kun matkapuhelinverkkojen sekä pilvi- ja verkkopalveluiden liikevoitot painuivat tappiolle. Myös verkkoinfrastruktuurin liikevoitto jäi selvästi viime vuodesta.

Taulukko: Nokia Oyj.

Näkymät ennallaan

Teknologia-liiketoimintaryhmä aloitti vuoden erittäin vahvasti saamalla päätökseen useita käynnissä olleita lisensointineuvotteluita.

”Näiden sopimusten myötä liiketoimintaryhmän nykyiseen sopimuskantaan perustuva vuositason liikevaihto nousi kuluneella neljänneksellä 1,3 miljardiin euroon edellisen neljänneksen 0,9–1,0 miljardista eurosta”, Lundmark kertoo.

Lundmarkin mukaan Nokia odottaa parempaa liikevaihdon kasvua vuoden jälkipuoliskolla vahvan tilauskannan ansiosta.

”Olemme hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme koko vuoden 2,3–2,9 miljardin euron vertailukelpoisen liikevoittotavoitteemme sekä vapaan kassavirran tavoitteemme, joka on 30–60 prosentin vertailukelpoisesta liikevoitosta.”

Nokia pitää vuoden 2024 näkymät ovat ennallaan. Yhtiö odottaa edelleen, että vertailukelpoinen liikevoitto on 2,3–2,9 miljardia euroa ja vapaa kassavirta 30–60 prosenttia vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Kommentoi
Ylös
>