Kasvuosakkeet

Nurminen Logistics vahvassa tuloskunnossa – pankilta ostosuositus

Nurminen Logisticsin tuloskasvua tukevat useat seikat. Pankki nosti yhtiö osakesuosikkiensa listalle.

Vuoden 2023 haastavasta toimintaympäristöstä ja geopoliittisista epävarmuuksista huolimatta logistiikkayhtiö Nurminen Logistics jatkoi kannattavaa kasvua. Konsernin heinä-joulukuun liikevaihto kasvoi peräti 40 prosenttia edellisvuodesta 71,2 miljoonaan euroon.

Viime vuonna konserni teki vuonna 2023 historiansa parhaan vertailukelpoisen liikevoiton, 21,5 miljoonaa euroa.

Kotimaan uuden rautatieliiketoiminnan käynnistys yhdessä North Rail Oy:n hankinnan kanssa oli keskeinen tekijä liikevoiton kasvussa. North Railin oston ja Nurmisen rautatieliiketoiminnan uusien asiakkuuksien myötä konsernista tuli Suomen suurin yksityinen rautatieoperaattori. North Rail on Nurmisen kannattavinta liiketoimintaa.

Panostukset rautatieliiketoimintaan jatkuivat Suomen ulkopuolella Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa, joista yhtiö hakee kasvua alkaneena vuotena. Vuoden 2024 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana yhtiö tulee avaamaan uuden tärkeän rautatiereitin Pohjoismaissa.

Nurminen Logistics hyötyy pakotteista

Junarahdin kysyntä lisääntyy konsernin kohdemarkkinoilla, mitä tukee ympäristöarvojen merkityksen kasvu päätöksenteossa.

Edelleen korkealla pysyvä korkotaso ja rahoituksen niukkuus tukevat asiakkaiden tarvetta nopeampaan käyttöpääoman kiertoon ja toimituserien tarkempaan suunnitteluun, mikä tukee osaltaan Nurminen Logisticsin palveluiden kysyntää.

Nurminen Logisticsilla on vahva asema Keski-Aasian ja Euroopan välisessä Trans-Kaspian reitin liikenteessä, koska Nurminen on yksi harvoista kansainvälisesti tunnetuista reitillä toimivista yhtiöistä. Yhtiön Baltian alueen liiketoiminta hyötyy Venäjään kohdistuvista pakotteista, koska Keski-Aasian raaka-ainekuljetukset kulkevat Venäjän satamien sijaan Baltian kautta.

Yhtiö on myös valmis aloittamaan nopeasti suorat Kiinan ja Suomen väliset rautatiekuljetukset palvelemaan Pohjoismaista markkinaa. Markkinalla on selkeitä merkkejä palvelun kasvavalle tarpeelle, johtuen sen tarjoamasta merkittävästä kilpailuedusta.

Vihreä siirtymä on Nurminen Logisticsin etu

OP Ryhmä lisäsi Nurminen Logisticsin tällä viikolla osake- ja ETF-ideoihinsa.

Pankin mukaan Nurminen Logisticsilla on vankkaa todennettua osaamista kansainvälisestä logistiikasta.

”Yhtiö hyötyy globaaleista megatrendeistä, kuten vihreästä siirtymästä sekä toimitusketjujen riskienhallinnasta. Rautatiekuljetusten hiilijalanjälki on selkeästi vaihtoehtoisia rahtimuotoja pienempi”, OP toteaa.

Pankki odottaa Nurmisen ennätyksellisen tulostason säilyvän hyvänä. Pankin mukaan merkit kannattavuuden kestävästä parantumisesta tulisivat arviomme mukaan nostamaan osakkeen arvostusta selkeästi.

Lisäksi omistajille on tarjolla hyviä osinkoja. Nurminen Logistics tarjoaa nykyisellä arvostustasolla kilpailukykyistä yli viiden prosentin osinkotuottoa vuosina 2024-2025.

OP:n mukaan kasvava kansainvälinen rautatieliiketoiminta, kattava palveluverkosto sekä pitkäaikaiset sopimukset tukevat liiketoiminnan kehitystä lähitulevaisuudessa.

Lähivuosina yhtiölle yksi suuri mahdollisuus on suora junayhteys Kiinan ja Suomen välillä. Nurminen Logistics kertoi tilinpäätöksessään olevansa valmis aloittamaan nopeasti suorat Kiinan ja Suomen väliset rautatiekuljetukset palvelemaan Pohjoismaista markkinaa. Markkinalla on selkeitä merkkejä palvelun kasvavalle tarpeelle, johtuen sen tarjoamasta merkittävästä kilpailuedusta.

”Pidemmällä aikavälillä yritysjärjestelyt sekä Kiinan suoran konttijunayhteyden palautuminen geopoliittisen tilanteen niin salliessa tarjoavat Nurmiseen sijoittavalle merkittävää optioarvoa”, OP toteaa.

Tavoitehinnan korotus

OP arvioi North Railin sekä Baltian kehittyneen hieman pankin aiempia odotuksia paremmin ensimmäisellä neljänneksellä, mikä kompensoi poliittisten lakkojen haittavaikutukset terminaali- ja huolintatoimintaan.

Lisäksi Punaisenmeren kriisi on heikentänyt merirahdin kilpailukykyä, minkä seurauksena Euroopan ja Aasian väliset rautatiekuljetukset ovat olleet alkuvuonna kasvussa. Tämäkin hyödyttää Nurminen Logisticsia.

OP säilyttää Nurmisen ostosuosituksen ja nostaa tavoitehinnan 1,40 euroon aiemmasta 1,30 eurosta. Osake hinnoitellaan tällä hetkellä 1,24 euron hintaan.

Kommentoi
Ylös
>