Yritysuutiset

Nurminen Logistics kiistää mediassa levinneet Venäjä-väitteet

Nurminen Logistics oikaisee mediassa levinnyttä virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa.

Nurminen Logistics kertoo tiedotteessaan haluavansa varmistaa, että markkinalla ja sijoittajilla on oikeaa ja ajantasaista tietoa yrityksen toiminnasta ja tilanteesta. Yhtiö selventää ja kumota väärinkäsityksiä tai virheellistä tietoa, joka saattaa vaikuttaa markkinoiden tai sijoittajien näkemyksiin yrityksestämme.

Mediassa levinneet väitteet koskevat Nurminen Logisticsin tytäryhtiötä, North Rail Oy:tä.

”Viranomaisten tarkasti valvoman yhtiön toiminnasta on mediassa julkaistu virheellisiä ja harhaanjohtavia väitteitä. Väitteet, jotka haluamme oikaista ovat kuparikiven kuljetus Venäjälle, valtava bisnes venäläisten kanssa ja suojelutyöhön liittyvä asia”, yhtiö toteaa tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan mediassa on luotu mielikuvaa, että North Rail kuljettaisi kuparikiveä Venäjälle rautateitse. Tämä ei pidä yhtiön mukaan paikkaansa. North Rail ei kuljeta kuparikiveä Suomessa eikä yhtiö kuljeta mitään Suomesta Venäjälle. North Rail toimii vain Suomen alueella valtion myöntämän rautatietoimiluvan perusteella.

Mikään rautatieyhtiö ei kuljeta kuparikiveä rautateitse Suomesta Venäjälle.

Nurminen painottaa, että North Rail on Suomen ja Euroopan rautatietoimiluvan haltijana jatkuvassa viranomaisvalvonnassa. Rautatietoimiluvan saannin edellytyksenä on viranomaisten tekemä kattava rautatieyrityksen turvallisuustarkistus, jossa tutkitaan omistajien ja sen johdon hyvämaineisuus, taloudellinen vakavaraisuus ja henkilöstön ammatillinen pätevyys. Lisäksi Nurminen Logistics on Suomen Tullin valvoma AEO-toimija EU:n alueella.

Mediassa on lisäksi väitetty, että Nurminen Logistics ja tytäryhtiö North Rail tekisivät ”valtavaa bisnestä venäläisten kanssa”.

Tämäkään väite ei Nurmisen mukaan pidä paikkaansa. Kumpikaan yhtiö ei tee valtavaa bisnestä venäläisten yhtiöiden kanssa.

”North Rail Oy:n kaikki asiakkaat ovat suomalaisia ja kaikki rahaliikenne asiakkaiden kanssa on Suomen sisäistä maksuliikennettä. Asiakkaat ovat Suomessa toimivia merkittäviä osakeyhtiöitä, jotka tuovat tarvitsemiaan, Suomelle ja EU:lle kriittisiä raaka-aineita Suomeen. Kuljetettavat raaka-aineet eivät ole pakotteiden alaisia”, Nurminen toteaa.

Yhtiön mukaan North Rail on tässä palveluketjussa yhtenä toimijana muiden suomalaisten toimijoiden kanssa. Palveluketjussa North Railin osuus koskee Suomessa tehtäviä rautatietoimiluvan mukaisia kuljetuksia asiakkaiden tehtaisiin ja Suomen satamiin.

”Metalliraaka-aineen kuljetus Suomessa muodostaa vain pienen osan North Railin kuljetuksista, mutta on tärkeää Suomelle ja EU:lle. Pääosa North Railin kuljetuksista liittyy Suomen ja maailman ruokahuoltoon”, yhtiö kertoo.

Tätä toimintaa media on Nurmisen mukaan kuvaillut valtavaksi liiketoiminnaksi venäläisten kanssa, jossa on luotu mielikuvaa, että North Rail kuljettaisi tuotteita myös Suomesta Venäjälle.

”Tämä median väite ja luoma mielikuva on virheellinen ja harhaanjohtava. Kaikki North Railin kuljetukset tapahtuvat Suomen sisällä, mitään ei kuljeteta Venäjälle”, Nurminen kertoo.

Kommentoi
Ylös
>