Yritysuutiset

OmaSp tulosvaroittaa – ”Otamme tapahtuneen erittäin vakavasti”

OmaSp on havainnut ohjeidensa vastaista toimintaa, jonka seurauksena pankin luottoriskiasema on heikentynyt.

Oma Säästöpankki (OmaSp) julkaisi ennakkotiedon vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen alustavasta tuloksesta kaudelle kirjattavasta johdon harkintaan perustuvasta lisävarauksesta johtuen. Yhtiö päivitti myös tulosohjeistustaan.

Ilmoitus sai pankin osakkeen lähes 15 prosentin laskuun Helsingin pörssissä tiistaina noin kello 11.40 mennessä.

Oma Säästöpankki liiketoiminnan kehitys on jatkunut ensimmäisen neljänneksen aikana odotuksia parempana haastavasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Molemmat päätulonlähteet, korkokate ja palkkiotuotot, ovat jatkaneet vahvaa kasvua.

Kuitenkin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa pankki havaitsi omien valvontaprosessiensa tuloksena ohjeiden vastaisen toiminnan, jonka seurauksena sen luottoriskiasema heikkeni olennaisesti tiettyjen asiakaskokonaisuuksien osalta.

Tapahtuman taustalla on Oma Säästöpankin luotonantoon liittyvän ohjeistuksen rikkominen, jonka seurauksena yksittäisiä asiakaskokonaisuuksia muodostettiin tietoisesti virheellisesti.

Tapahtuneen havaittuaan yhtiö käynnisti välittömästi laajan selvitystyön.

Luottoriskiasema heikkenee

Ohjeiden vastaisesta toiminnasta johtuva vakuusaseman heikentyminen yhdistettynä vallitsevaan yleiseen heikkoon taloustilanteeseen lisäävät pankin luottoriskiä aiemmin raportoidusta.

Riskiaseman muutoksen takia pankki kirjaa ensimmäiselle neljännekselle 19,5 miljoonan euron johdon harkinnanvaraisen lisävarauksen. Yhtiön arvion mukaan lisävaraus kattaa luottoriskiaseman muutoksen johdosta tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvat luottotappiot.

”Otamme tapahtuneen erittäin vakavasti. Tapahtuma kuitenkin osoittaa pankin sisäisten prosessien ja riskienvalvonnan toimivuuden”, toteaa toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi.

Toimitusjohtajan mukaan ohjeiden vastainen toiminta havaittiin osana yhtiön omia prosesseja ja työ mahdollisen luottotappion rajaamiseksi on käynnissä.

”Lisäksi olemme ryhtyneet konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta kykenemme minimoimaan riskin sen suhteen, että mitään vastaavaa voisi tapahtua jatkossa”, hän toteaa.

Oma Säästöpankki antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2024 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Tilintarkastamattomien ja alustavien tietojen perusteella OmaSp:n ensimmäisen neljänneksen korkokate kasvaa 58 prosenttia ja palkkiotuotot 22 prosenttia vertailukauteen nähden. Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot ovat yhteensä 23,1 miljoonaa euroa sisältäen 19,5 miljoonan euron suuruisen johdon harkinnanvaraisen lisävarauksen.

OmaSp:n vertailukelpoinen tulos ennen veroja ensimmäiseltä neljännekseltä on noin 25,6 miljoonaa euroa, kasvua vertailukauteen nähden 6,0 prosenttia. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja ilman johdon harkinnanvaraista lisävarausta on noin 45,1 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde on edelleen erinomaisella noin 34 prosentin tasolla.

Tulosvaroitus koko vuoden tuloskehityksestä

OmaSp laskee arvioitaan koko vuoden vertailukelpoisesta tuloksesta.

Pankki arvioi tilikauden 2024 konsernin vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 120–140 miljoonaa euroa. Aikaisemmin helmikuun alussa pankki oli arvioinut vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja säilyvän viime vuoden 144 miljoonan euron tasolla.

Vahvojen pääomapuskureiden ja hyvän tuloksentekokyvyn johdosta OmaSp:n toiminta jatkuu suunnitelmien mukaisesti, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Sydänlammen mukaan parhaillaan OmaSp valmistautuu Handelsbankenin pk-yritysliiketoimintojen vastaanottamiseen, jonka vaikutuksista pankki tulee kertomaan lisää tammi-maaliskuun tulostiedotteella.

Handelsbankenilta hankittava pk-yritysasiakasliiketoiminta parantaa yhtiön tuloksentekokykyä vuoden 2024 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

OmaSp julkaisee ensimmäisen neljänneksen tuloksen 29. huhtikuuta.

Kommentoi
Ylös
>