Markkinakommentit

Ovatko osakkeet jo liian kalliita?

Kansainvälisesti osakkeet alkavat näyttää kalliilta, mutta markkinahinnoitteluun on syynsä.

Viime kuukausina osakemarkkinoilla on nähty vankkaa nousua useilla eri markkinoilla. Globaali MSCI World -indeksi on noussut yhtäjaksoisesti viimeiset viisi kuukautta.

Nordean päästrategi Antti Saari arvioi pankin viikkoraportissa, että kansainvälisten osakkeiden vahva kehitys jatkui maaliskuussa talousnäkymien piristymisen ja vankan tuloskehityksen tuella.

”Yritysten tulokset kääntyivät Yhdysvalloissa kasvuun jo viime vuoden lopulla. Japanissa kasvu on viime vuodet jatkunut kohtuullisena. Euroopassa sen sijaan teollisuuden heikkous painoi viime vuonna tulokset edellisvuoden tason alle, mutta tämän vuoden jälkipuoliskolla nähdään talouden tapaan käänne parempaan”, Saari toteaa.

Myös kehittyvillä markkinoilla tulosten odotetaan kirivän tänä vuonna ripeämpään nousuun pitkälti puolijohdevalmisteiden kysynnän voimakkaalla nousukäänteellä, Saari arvioi.

Kaikilla markkinoilla eivät osakkeet ole tyyriitä

Vaikka odotuksia reippaampi tuloskasvu on jo osittain markkinoilla hinnoissakin, ei hinnoittelu kuitenkaan Saaren mukaan estä kurssinousua – mikäli kasvu pitää pintansa.

Lisäksi korkea arvostus johtuu lähinnä amerikkalaisosakkeista.

Esimerkiksi Warren Buffettin suosima osakkeiden arvostuskerroin on noussut nyt poikkeuksellisen korkealle, yli 190 prosenttiin. Buffett-indikaattorissa pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo jaetaan maan bruttokansantuotteella ja esitetään suhdeluku prosentteina. Arvostuskertoimen tämän hetken arvo selvästi korkeammalla kuin mitä se on historiansa aikana useimmiten ollut. trendikasvun yläpuolella.

Sijoitussivusto GuruFocus laskee Buffett-indikaattorin eri markkinoille. Laskelmat osoittavat, että USA:ta lukuun ottamatta useilla markkinoilla arvostustaso on kohtuullinen. Esimerkiksi Kiinan Buffett-indikaattorin lukema on 62, Saksan 62, Intian, 97, Brasilian 50 ja Meksikon 33.

Myös Saaren mukaan amerikkalaisosakkeiden arvostustaso on historiallista tasoa korkeampi.

”Kansainvälisesti osakkeiden arvostus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvonsa yläpuolella. Tämä on kuitenkin pitkälti Yhdysvaltain markkinoiden aikaansaamaa.”

Saari muistuttaa kuitenkin, että amerikkalaisyritysten kannattavuus taas on parantunut viime vuosina, mikä nostaa pitkän aikavälin tuloskasvunäkymiä. Lisäksi tyypillisesti korkean arvostustason teknologia-alojen osuus koko Yhdysvaltain pörssistä on kasvanut.

”Näiden tekijöiden takia tavanomaista korkeampi arvostus Yhdysvalloissa on perusteltu, joskin nykytasoilta olisi nähdäksemme jonkin verran varaa myös tulla alaspäin”, sijoitusstrategi arvioi.

Arvostustaso suhteessa korkosijoitusten tuottoihin

Osakkeiden arvostusta voidaan peilata myös suhteessa joukkovelkakirjojen tuottoihin. Saaren mukaan joukkolainoihin verrattuna osakkeiden tuottonäkymät ovat eurooppalaisessa tarkastelussa yhä normaalia paremmat.

Globaalien osakkeiden tulostuotto – eli tulos suhteessa hintaan prosentteina – on tällä hetkellä noin kuusi prosenttia. Se on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi Saksan 10 vuoden velkakirjan noin kahden prosentin tuotto. Osakkeet siis tarjoavat korkeamman riskin vastineeksi selvästi parempaa tuottoa, mikäli tuloskehitys pysyy myönteisenä.

Kuitenkin korkean arvostuksen ohella myös yksityis- ja ammattisijoittajien tunnelmat ovat nyt myönteisiä, joka voi olla hienokseltaan negatiivinen asia tulevien tuottojen kannalta.

”Tällainen tilanne nostaa jonkin verran pienen, lyhytaikaisen takapakin riskiä osakemarkkinoilla. Tällaiselta voidaan kuitenkin hyvin välttyä esimerkiksi odotuksia pirteämpien talouslukujen tai vankan tuloskasvun tuella, kuten tänä vuonna on nähty”, Saari toteaa.

Kommentoi
Ylös
>