Makrotalous

Hallitus ravistelee perusturvaa – yleistuki korvaa useita etuuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee järeää sosiaaliturvan uudistusta, jossa yksi yleistuki tulisi korvaamaan useita nykyisiä erillisiä tukia.

hallitus budjettiriihi

Aiempi Sanna Marinin hallitus asetti keväällä 2020 parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean uudistamaan sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Komitea esitti syyperusteisten perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä. Näitä etuuksia ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha, sairauspäiväraha, Kelan kuntoutusraha ja vanhempainpäiväraha.

Komitean esityksen pohjalta Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjattiin tavoite yhdistää nämä etuudet yhdeksi yleistueksi. Yleistuki sisältäisi myös asumisosan ja nykyisen perustoimeentulotuen.

Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa perusturvan uudistuksen, joka parantaa työnteon kannattavuutta, sujuvoittaa sosiaaliturvaa ja yksinkertaistaa etuuksia sosiaaliturvakomitean välimietinnön tekemät suositukset ja selvitykset huomioiden.

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut työryhmän valmistelemaan perusturvan uudistusta ja yhtä yleistukea hallitusohjelman mukaisesti.

Uudistuksen tavoitteena on aikaansaada yksi yleistuki sisältäen perusosan elämiseen, asumisosan asumiseen ja harkinnanvaraisen osan viimesijaiseksi turvaksi.

Tavoitteena on myös vähentää kannustinloukkuja. Yksi yleistuki vähenee työtulojen noustessa mahdollisimman suoraviivaisesti, jolloin työstä käteen jäävä tulo on helpommin ennakoitavaa ja työnteko kannattaa nykyistä paremmin. Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on sujuvampi, yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi sosiaaliturvajärjestelmä.

Yleistuen valmistelu etenee vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan Kelan yhden hakemuksen malli sekä ensivaiheen yleistuki puoliväliriiheen mennessä. Samalla yhdistetään eri perusturvaetuuksien menettelytapasäännöksiä ja tarkastellaan etuuksien määräytymisperusteita. Samalla edistetään työhön kannustavuutta, eli tulojen ja etuuksien yhteensovittamisen lineaarisuutta.

Sosiaaliturvaa uudistetaan kuluvan vaalikauden aikana hallituksen hankkeiden sekä sosiaaliturvakomitean työn kautta. Sosiaaliturvaa uudistavia hallituksen hankkeita ovat muun muassa perusturvan uudistaminen yleistuen mallilla, toimeentulotuen uudistaminen sekä yleisen asumistuen uudistaminen.

Varman yhteiskuntasuhdepäällikkö Sampo Varjonen totesi artikkelissaan viime kesänä, että vuosikymmeniä toisistaan erillään kehitettyjen perusturvaetuuksien yhdistäminen on lainsäädäntöhankkeena massiivinen.

Varjosen mukaan etuuksien yhdistäminen yleistueksi on kuitenkin kannatettava tavoite.

”Toteutuessaan se tekisi järjestelmästä asiakkaan kannalta selkeämmän ja ennakoitavamman ja siten se voisi kaataa työllistymistä haittaavia byrokratialoukkuja”, hän toteaa.

Suomen sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE) erityisasiantuntija Anna Järvinen kertoo, että SOSTE kannattaa nykyistä joustavampaa perusturvaa, joka mahdollistaisi siirtymät eri elämäntilanteiden välillä ja vähentäisi väliinputoamisia. Väliinputoamisia syntyy, kun ihminen ei pääse elämäntilanteeseensa sopivalle etuudelle.

”Parhaassa tapauksessa yleistuesta on mahdollista luoda tällainen etuus. Se voisi selkeyttää etuusjärjestelmää ja esimerkiksi vähentää katkoksia etuuden maksussa siirryttäessä sairaasta työttömäksi tai toisinpäin”, Järvinen kertoo blogissaan.

Järvisen mukaan toimiva yleistuki kuitenkin vaatii, että esimerkiksi tuen sisällä eri elämäntilanteissa oleville kohdentuvat velvoitteet ja sanktiot ovat kohtuullisia eli eivät vaadi ihmisiltä sellaisia panoksia, joihin he eivät pysty vastaamaan.

Hänen mukaansa myös etuuden tason on oltava riittävä.

2 kommenttia
 • Lappi sanoo:

  Pelkään väliinputoajiksi ihmisiä, jotka ovat työurallaan valinneet säästämisen tuhlaamisen sijaan.

  Eli saisiko yleistukea ihminen, joka päätyy pitkäaikaistyöttömäksi tai -sairaaksi, mutta on säästöjä?

  • Lappi sanoo:

   Ja ennen kuin joku sanoo sen tavallisen kommentin: ”Ei mitään tukia, jos on säästöjä” , niin sanonpa vaan, että ainakin tällä hetkellä saa mm. sairauspäivärahaa, työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa vaikka olisi säästöjä.

   Itse tykkäisin, että jatkossakin tukea saisi siksi, että on elämäntilanteen takia menettänyt tuloja eikä siksi, että on tuhlannut rahansa.

 • Ylös
  >