Oma talous

Sähköautojen verokannuste työsuhdeautoille jatkuu

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan päätös nopeuttaa autoilun sähköistymistä ja vähentää polttoaineiden hintojen nousupaineita.

Suomessa on ollut vuoden 2021 alusta voimassa vähäpäästöisten työsuhdeautojen verokannustimia. Kannusteet ovat voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan työsuhdeautojen merkitys autokannan uudistumiselle on huomattava, sillä keskimäärin 20–25 prosenttia ensirekisteröidyistä autoista ja siten koko autokannasta valikoituu kantaan työsuhdeautona.

Petteri Orpon hallitus linjasi kehysriihessään, että nollapäästöisten työsuhdeautojen verotuen voimassaoloa jatketaan ja sähköautojen sekä lataushybridien ajoneuvoverotusta korotetaan.

Täyssähköisten työsuhdeautojen verokannustetta jatketaan vuosina 2026–2029. Kannuste on toteutettu siten, että täyssähköauton verotusarvosta vähennetään tuloverotuksessa 170 euroa kuukaudessa.

Autoalan tiedotuskeskus pitää erittäin tärkeänä, että kannusteen jatkosta päätettiin jo nyt, sillä moni työsuhdeautoa hankkiva olisi ilman jatkopäätöstä jättänyt sähköauton hankkimatta.

Verokannusteen merkitys työsuhdeauton käyttövoiman valinnassa on erittäin suuri. Autoalan Tiedotuskeskuksen helmi-maaliskuussa teettämän tutkimuksen mukaan vain noin kolmannes täyssähköisen työsuhdeauton hankkineista jatkaisi täyssähköisellä työsuhdeautolla ajoa, mikäli verokannuste poistuisi kokonaan.

Työsuhdeautot uudistavat myös tehokkaasti autokantaa, sillä vaikka kannassa on vain noin 80 000 työsuhdeautoa, niiden kierto on vilkas. Keskimäärin 20–25 prosenttia ensirekisteröidyistä autoista valikoituu autokantaan työsuhdeautona.

Täyssähköisten autojen verokannusteen toteuttaminen moninkertaisti täyssähköisten työsuhdeautojen kysynnän vuonna 2021. Vuosina 2021–2023 käyttöön on otettu noin 15 000 uutta täyssähköistä työsuhdeautoa, joista arviolta 8 300 on hankittu verotusarvon alentamisen kannustamana.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan koko kannustekauden aikana vuosina 2021–2029 kannuste lisäsi täyssähköautojen määrää autokannassa hieman alle 60 000 täyssähköautolla verrattuna tilanteeseen, jossa verokannustetta ei olisi jatkettu vuoden 2025 jälkeen.

Nopeampi sähköistyminen vähentää tarvetta nostaa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta. Tällä päätöksellä hallitus vähentää polttoaineiden hinnan nousupainetta.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan työsuhdeautokannusteen toteutus yhtäjaksoisena kannusteena vuosina 2021–2030 vähentäisi vuoden 2030 tasolla liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 180 000 tonnilla.

Samalla hallitus on linjannut vähäpäästöisten autojen ajoneuvoveron korotuksesta. Täyssähköautojen ajoneuvovero kasvaisi vuodesta 2026 alkaen noin 60 eurolla vuodessa ja ladattavien hybridien noin 90 eurolla vuodessa. Ajoneuvoveron nosto lisää ladattavien autojen käyttökustannuksia.

Hallitus aikoo lisäksi tuoda matkailuautoille portaittain autoveron. Autoalan tiedotuskeskuksen näkemyksen mukaan matkailuautojen autovero ei lisää valtion verotuloja, sillä se vähentää uusien matkailuautojen kysyntää ja kannustaa tuomaan autot käytettynä ulkomailta. Tällöin arvonlisäverotulot vähenevät.

Kommentoi
Ylös
>