Oma talous

Näin onnistuu suositun kotitalousvähennyksen hakeminen

Kotitalousvähennys on yksi suosituimmista verovähennyksistä. Osalle veronmaksajista vähennyksen hakeminen on jo hyvin vaivatonta.

Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä veronmaksaja voi saada, kun hän ostaa esimerkiksi näitä töitä kotiinsa: siivous, lastenhoito, asunnon remontit ja tietokoneiden asennukset. Kotitalousvähennystä on mahdollista saada myös maksetuista töistä vapaa-ajan asunnolla.

Verohallinnon mukaan kotitalousvähennys on yksi suosituimmista verovähennyksistä, jota haki vuodelta 2022 noin puoli miljoonaa henkilöä.

Kotitalousvähennystä haetaan täydentämällä esitäytettyä veroilmoitusta, jonka määräpäivä on useimmilla palkan- tai eläkkeensaajilla joko 7.5., 14.5. tai 21.5. Oma määräpäivä selviää esitäytetystä veroilmoituksesta.

Kotitalousvähennystä voi saada tavallisista kotitalous-, hoiva- tai hoitopalveluista tai kunnossapito- ja perusparannustöistä, joita ostetaan kotiin tai vapaa-ajan asunnolle. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito tai remontti. Vähennystä voi saada myös, jos työtä ostaa omalle vanhemmalleen.

”Toisin kuin moni muu verovähennys, kotitalousvähennys pienentää maksettavien verojen määrää, ei verotettavien tulojen määrää. Siksi esimerkiksi paljon hoitotyötä ostanut voi säästää veroissa jopa 3 500 euroa kotitalousvähennyksen ansiosta”, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Petri Manninen.

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan, joten niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen.

Jos verot eivät riitä kattamaan koko kotitalousvähennystä, vähentämättä jäänyttä osaa ei voi siirtää seuraaville vuosille.

Kuinka paljon kotitalousvähennystä voi saada?

Kotitalousvähennystä voi saada enimmillään 3 500 euroa, jos on teettänyt kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopunut öljylämmityksestä. Näiden töiden osalta verovähennystä voi saada 60 prosenttia työn osuudesta, jos työn ostaa yritykseltä.

Muiden remonttien kuin öljylämmityksestä luopumisen kohdalla kotitalousvähennystä voi saada 40 prosenttia työn osuudesta, kuitenkin korkeintaan 2 250 euroa.

Kotitalousvähennystä on vuoden 2024 alusta alkaen saanut myös kotona annettavasta fysio- tai toimintaterapiasta. Tänä keväänä täytettävä veroilmoitus koskee vuotta 2023, eikä vuoden 2023 fysio- tai toimintaterapiakuluista voi saada kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu.

OmaVero on helpoin tapa hakea vähennystä

Helpoin tapa hakea kotitalousvähennystä on ilmoittaa tiedot teettämästään työstä esitäytetyllä veroilmoituksella OmaVerossa. Veroilmoitukseen merkitään työn tekijän tiedot, maksettu määrä arvonlisäveroineen sekä työn osuus maksetusta määrästä.

Viime vuonna peräti 50 000 asiakasta ilmoitti osan veroilmoitustiedoista OmaVerossa, mutta jonkin tietyn asian paperilomakkeella. Yksi yleisimmin paperilomakkeella ilmoitetuista tiedoista oli kotitalousvähennys.

”Haluamme muistuttaa digitaitoisia ’sekailmoittajia’, että myös kotitalousvähennys kannattaa ilmoittaa OmaVerossa, Manninen sanoo.

Veroilmoituksen liitteitä ei pidä lähettää Verohallintoon, vaan säilyttää itsellä. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Osa veronmaksajista saa tiedot kotitalousvähennyksestä automaattisesti veroilmoitukselle

Tänä keväänä reilun kuuden tuhannen henkilön esitäytetyssä veroilmoituksessa on automaattisesti kotitalousvähennyksen hakemiseen tarvittavat tiedot, jotka ovat tulleet veroilmoitukseen suoraan palveluntarjoajalta.

Verohallinto otti vuoden 2023 alussa käyttöön ohjelmistorajapinnan, jonka kautta tiedot siirtyvät palveluntarjoajalta, kuten hoivapalvelu- tai siivousyhtiöltä Verohallintoon.

Toistaiseksi kotitalousvähennysrajapintaa hyödyntäviä yrityksiä on vasta kourallinen, eli valtaosan kotitalousvähennystä hakevista asiakkaista pitää edelleen ilmoittaa vähennys itse.

”Kun kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita tarjoavat yritykset tulevaisuudessa siirtyvät hyödyntämään kotitalousvähennysrajapintaa nykyistä enemmän, monen asiakkaan veroilmoittaminen helpottuu. Monella ikäihmisellä kotitalousvähennys on nykyisin ainoa esitäytettyyn veroilmoitukseen tehtävä muutos”, sanoo ict-asiantuntija Mika Hyyrynen Verohallinnosta.

Kotitalousvähennystiedot ovat esitäytetyllä veroilmoituksella valmiiksi myös, jos henkilö on ilmoittanut ne verokorttia hakiessa. Kaikki veroilmoituksessa valmiina olevat tiedot pitää tarkistaa.

Kotitalousvähennystä varten tarvittavat tiedot

Verovelvollinen tarvitsee vähennystä varten tietoja yrityksestä, jolta palvelu on ostettu. Näitä tietoja ovat yrityksen Y-tunnus, laskun loppusumma sekä työn arvonlisäverollinen osuus. Yrityksen tulee lisäksi olla ennakkoperintärekisterissä.

Veronmaksaja voi saada saada vähennyksen vain työn osuudesta, mutta ei esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. Sen vuoksi työn tehneen yrityksen pitää eritellä laskussa myös ne kulut, joista ei saa kotitalousvähennystä. Jos laskussa ei ole eritelty työn osuutta, tulee verovelvollisen pyytää tarvittaessa selvitys työn tehneeltä yritykseltä.

Jos veronmaksaja sen sijaan palkkaa itse työntekijän, tulee verovelvollisella olla tiedot työntekijän henkilötunnuksesta, ennakkopidätyksen sisältävä bruttopalkka sekä tiedot palkkojen sivukuluista.

Kuitit tehdystä työstä tulee vähennystä hakevan henkilön pitää itsellään, sillä verottaja voi pyytää niitä myöhemmin tarkistettavaksi.

Kommentoi
Ylös
>