Yritysuutiset

Vaikeuksiin ajautunut Betolar tekee isoa ”strategista suunnantarkistusta”

Betolarin suunnanmuutos sai maanantaina yhtiön osakkeen 4,0 prosentin nousuun.

Betolar käynnistää muutosneuvottelut keskittyessään nopeasti kehittyviin sivuvirta-, kaivos- ja metalliteollisuuden ratkaisuihin.

Betolar on vuonna 2016 perustettu suomalainen pörssilistattu materiaaliteknologiayritys. Vuonna 2022 listautunut yhtiö on vuonna 2016 perustettu suomalainen kasvuvaiheen materiaaliteknologiayritys, jonka missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreä siirtymä erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla materiaaliteknologiaan perustuvia ratkaisuja.

Betolarin tarjooma sekä tutkimus- ja tuotekehitys keskittyvät neljään tuotesegmenttiin: kaivokset,
teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttäminen, rakennuselementit sekä betonituotteet.

Yhtiö ei ole saanut liiketoimintaansa lentämään. Se teki viime vuonna 0,5 miljoonan euron liikevaihdolla -13,3 miljoonan euron liiketappion.

Pienempi panostus betonituotteisiin

Ei siis ihme, että nyt yhtiö hakee uutta suuntaa isolla pensselillä. Yhtiö pyrkii nyt vähentämään panostusta betonituotteisiin, kun rakennusala painiskelee taantuman kourissa.

Betolar on päättänyt aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut 29. huhtikuuta. Yhtiön pyrkimyksenä on toteuttaa strateginen suunnantarkistus vastatakseen nopeasti muuttuneeseen kysyntään sivuvirta-, kaivos- ja metalliteollisuuden vihreän siirtymän tarpeissa.

Markkinatilanteen jatkuessa edelleen haastavana, pyrkii Betolar vähentämään panostusta betonituotteisiin.

Betolarin ratkaisut vastaavat kasvavaan kysyntään vähähiilisissä sementtiä korvaavissa kaivosratkaisuissa, kriittisten- ja strategisten arvojakeiden talteenotossa ja hiilidioksidin merkittävässä hyödyntämisessä eri ratkaisuissa kaivosten suurivolyymisia sivuvirtoja jalostettaessa. Tukeakseen tavoitteiden toteuttamista, yhtiö suunnittelee sivuvirta-, kaivos- ja metalliteollisuuden erityisosaamisen asiakastarvepohjaista vahvistamista ja ulkoisten kumppanuuksien lisäämistä.

Neuvottelut koskevat koko Suomen henkilöstöä. Samanaikaisesti tarkastellaan yhtiön Suomen ulkopuolella työskentelevää henkilöstön määrää konsernitasolla. Yhtiö suunnittelee muutosneuvotteluissa muutoksia organisaatiorakenteeseen, uusien toimintamallien ja -tapojen käyttöönottoa ja kiinteiden kustannusten vähentämistä. Alustavien arvioiden mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa myös muutoksiin tiimeissä ja rooleissa.

Betolar työllistää 51 vakituista työntekijää Suomessa. Betolar arvioi, että muutosneuvottelut tarkoittavat enintään 20 työntekijän irtisanomista. Mahdollisten irtisanomisten määrä tarkentuu neuvotteluiden aikana. Lisäksi muutosneuvottelut tarkoittavat muutoksia jäljelle jäävien työntekijöiden toimenkuvissa.

Johtoryhmässä lukuisia vaihdoksia

Vahvistaakseen kasvustrategiansa toteutusta Betolar käynnisti viime vuonna kustannusrakennetta
sopeuttavat toimenpiteet, joiden yhtiö arvioi tuottavan vuoden 2024 aikana noin viiden miljoonan euron vuotuiset säästöt. Osana kokonaisuutta yhtiö aloitti edelliset muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen lokakuun 2023 alussa.

Betolarin hallitus on päättänyt nimittää Yhtiön operatiivisen johtajan Tuija Kalpalan uudeksi toimitusjohtajaksi vauhdittamaan yhtiön kaupallista kehitystä. Hän aloittaa tehtävässään välittömästi. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja Riku Kytömäki ovat yhdessä sopineet, että Kytömäki jättää toimitusjohtajan tehtävänsä Yhtiössä. Samassa yhteydessä myynti- ja operaatiotoiminnot yhdistyvät ja kaupallinen johtaja Ville Voipio siirtyy pois johtoryhmästä.

Yhtiön johtoryhmässä on ovi käynyt tiuhaan jo aiemminkin.

Viime vuonna johtoryhmästä strategisten kumppanuuksien johtaja Janne Rauramo ja operatiivinen johtaja Ilkka Iittiläinen jäivät pois yhtiön palveluksesta. Viime viikolla talousjohtaja Riikka Ylikoski ilmoitti jättävänsä yhtiön.

Kommentoi
Ylös
>