Aiforian IR-sivut

Nappiin sujunut osakeanti antaa Aiforialle pelivaraa

Tekoäly-yhtiö Aiforia tarvitsee pääomia kasvuun. Vielä sen oma tulorahoitus ei siihen riitä.

Tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja lääketieteen tutkimukseen ja diagnostiikkaan kehittävä Aiforia Technologies kertoi viime viikolla toteuttaneensa onnistuneesti noin 2,8 miljoonan uuden osakkeen suunnatun osakeannin, jossa yhtiö keräsi uutta omaa pääoman ehtoista rahoitusta 9,95 miljoonaa euroa.

Yhtiön anti suunnattiin kotimaisille sekä kansainvälisille institutionaalisille sekä muille ammattimaisille sijoittajille. Uudet osakkeet edustavat noin 9,9 prosenttia kaikista Aiforian osakkeista osakeannin jälkeen.

Aiforian tavoitteena oli kerätä annissa vähintään seitsemän miljoonaa euroa, joten rahoituskierros onnistui yli odotusten.

Osakeannista saatavat nettotuotot on tarkoitus käyttää yhtiön kasvustrategian tukemiseen tehostamalla sen tutkimus- ja kehitystoimintaa ja nopeuttamalla tekoälyavusteisten ohjelmistoratkaisujen regulatiivista hyväksyntäprosessia Yhdysvalloissa.

Näitä tuottoja Aiforia tulee käyttämään myös resurssien turvaamiseen markkinadynamiikan hyödyntämiseksi ja joustavuuden säilyttämiseksi nopeisiin toimiin.

Lisäksi osakeannin nettotuotoilla on tarkoitus vahvistaa yhtiön myynti- ja markkinointitoimintaa sekä muita liiketoiminnallisia tavoitteita.

Aiforia uskoo, että tämä rahoituskierros edistää sitä saavuttamaan positiivisen liiketoiminnan kassavirran vuoden 2025 loppuun mennessä.

Aiforia on Helsingin pörssin lupaava tekoäly-yhtiö. Yhtiön kehittämän ohjelmiston avulla patologit sairaaloissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa voivat analysoida kudosnäytteitä tehokkaammin ja tarkemmin.

Aiforian tekoälymallit tunnistavat patologisista näytteistä syöpien eri muotoja ja ohjelmisto laatii patologeille raportin diagnoosin tekemistä varten. Patologisten näytteiden lukumäärä ja näytteiden digitalisaatioaste kasvavat kiihtyvästi, mikä luo Aiforialle kasvavan markkinan.

Tekoälyn lisäksi Aiforia hyötyy useasta vallitsevasta megatrendistä. Väestön ikääntyminen, digitalisaatio ja terveydenhuollon osaajapula luovat kysyntää Aiforian tuotteille ja palveluille.

Osakeanti tuli yhtiölle siinä mielessä tarpeeseen, että alkuvaiheen kasvuyhtiönä sen tulorahoitus ei riitä vielä kasvun rahoitukseen.

Tällä hetkellä yhtiön kassatilanne on hyvä. Vuoden 2023 lopussa – eli siis ennen osakeantia – sillä oli 14 miljoonaa euroa käteisvaroja. Annissa kerätyt varat varmistavat sen, että yhtiö pystyy jatkamaan kasvuponnistelujaan ilman välittömiä rahoitusvaikeuksia.

Analyysitalo Inderesin analyytikot Antti Luiro ja Frans-Mikael Rostedt ennustavat, että Aiforian rahoitustarve riittäisi annin tuella vuoden 2025 loppuun, jolloin liiketoiminnan rahavirta olisi yhtiön tavoitteissa positiivinen.

Analyytikoiden mukaan lyhyen aikavälin rahoitusepävarmuuksien poistuminen odotetuilla ehdoilla on yhtiölle lähtökohtaisesti myönteistä, vaikka osakeanti voida tuoda osakkeeseen lyhytaikaisia laskupaineita.

Aiforian lyhyen aikavälin tavoitteena on laajentaa tuotetarjoomaansa, löytää uusia suurempia asiakkaita sekä saavuttaa operatiivisen liiketoiminnan positiivinen kassavirta. Lisäksi tavoitteena on käynnistää kolme strategista kumppanuutta, mikä voi viitata esimerkiksi jakelukumppanuuksiin.

Uusien suurempien asiakkaiden hankinnasta yhtiö kertoi toukokuun puolessa välissä positiivisia uutisia, kun Aiforia tuli valituksi tekemään puitesopimus tekoälyratkaisujen toimittamisesta Fimlabin laboratorioille patologian diagnostiikan tueksi. Fimlab on Suomen suurin laboratorioyritys, joka tuottaa pääasiassa julkisen terveydenhuollon laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta.

Kommentoi
Ylös
>