Rahoitusteoriaa

Dunning-Kruger-vaikutus on myrkkyä sijoittajan onnistumiselle

Jokainen sijoittaja tekee ajoittain virheitä, mutta jotkut sijoittajat tekevät niitä säännöllisesti ja omasta käyttäytymismallistaan johtuen. Miksi näin on?

Kognitiivinen vinouma tarkoittaa yksilön taipumuksia hahmottaa ja painottaa havaintoja, tulkintoja ja informaatiota tavoilla, jotka johtavat virhearviointeihin.

Yksi tällainen kognitiivinen vinouma on ylivertaisuusvinouma, joka tunnetaan myös nimellä Dunning-Kruger-vaikutus, ja se voidaan havaita myös sijoittajien keskuudessa. Siinä yksilö yliarvioi omaa osaamistaan, kykyjään tai ymmärrystään tietyllä alalla.

Tämä vinouma on yleisempää ihmisillä, joilla on matala osaamistaso, koska heillä ei ole kykyä tunnistaa omia rajoituksiaan. Ylivertaisuusvinoumasta kärsivät ihmiset uskovat usein tietävänsä enemmän kuin he todellisuudessa tietävät.

Sijoittamisessa tämä voi johtaa heidät ottamaan liikaa riskejä tai tekemään muutoin huonoja sijoituspäätöksiä.

Ylivertaisuusvinoumasta kärsivät ihmiset eivät välttämättä myöskään pysty tunnistamaan omia virheitään. Tämä voi johtaa heidät toistamaan samoja virheitä tulevaisuudessa.

Lisäksi ylivertaisuusvinoumasta kärsivät ihmiset saattavat olla vastahakoisia ottamaan vastaan kritiikkiä suorituksestaan. Tämä voi vaikeuttaa heidän oppimistaan virheistään ja parantamistaan.

Dunning-Krugerin vinoumasta kärsivä sijoittaja tuskin pääsee hyviin tuloksiin sijoituksissaan. Lyhyellä aikavälillä silkalla onnelle tuloksia voi tulla, mutta pitkällä aikavälillä ylivertaisuusvinouma alkaa nakertaa sijoitussalkun tuottoja.

Miksi Dunning-Kruger-vaikutus on sijoittajalle ongelma?

Syitä ylivertaisuusvinoumasta johtuviin kehnoihin sijoitustuloksiin on useita.

Ensinnäkin tästä vinoumasta kärsivät sijoittajat ovat liian itsevarmoja. Sijoittajat, jotka kärsivät Dunning-Krugerin vaikutuksesta, uskovat usein tietävänsä enemmän kuin he todellisuudessa tietävät. Tämä voi johtaa heidät ottamaan liikaa riskejä tai tekemään sijoituspäätöksiä, jotka eivät perustu riittävään tutkimukseen.

Toiseksi Dunning-Krugerin vaikutuksesta kärsivät sijoittajat eivät välttämättä myöskään pysty tunnistamaan omia virheitään. Tämä voi johtaa heidät toistamaan samoja virheitä tulevaisuudessa.

Dunning-Krugerin vaikutuksesta kärsivät sijoittajat saattavat olla vastahakoisia ottamaan vastaan kritiikkiä sijoituspäätöksistään. Tämä voi vaikeuttaa heidän oppimistaan virheistään ja parantamistaan sijoittajina.

Vaikka Dunning-Krugerin vaikutuksen ja sijoittamisen väliltä ei löydy suoraa empiiristä tutkimusta, on olemassa tutkimuksia, jotka tukevat vaikutuksen taustalla olevia käsitteitä ja sen mahdollista vaikutusta sijoittajien käyttäytymiseen.

David Dunningin ja Justin Krugerin tutkimus vuodelta 1999 loi perustan vaikutuksen ydinajatukselle. Muut tutkimukset ovat toistaneet nämä havainnot eri aloilla, mikä viittaa siihen, että se on yleinen kognitiivinen vinouma.

Muut tutkimukset ovat osoittavat, että liian itsevarmat sijoittajat taipuvat kaupankäyntiin useammin, aliarvioimaan riskiä ja jahtaamaan menneitä tuottoja. Tämä on linjassa Dunning-Krugerin vaikutuksen kanssa, jossa vähäinen tieto johtaa paisuneeseen itseluottamukseen.

Lukuisat tutkimukset löytävät myös korrelaation sijoittajan taloudellisen lukeneisuuden ja salkun tuoton välillä. Niillä sijoittajilla, joilla on parempi ymmärrys rahoitusmarkkinoista, tekevät yleensä parempia sijoituspäätöksiä.

Tällaisia virheitä Dunning-Kruger-vaikutus aiheuttaa

Ylivertaisuusvinoumasta kärsivä sijoittaja sortuu virheisiin, jotka syövät sijoitussalkun tuottoa tai tekevät salkusta liian riskisen. Tässä on muutamia havainnollistavia esimerkkejä ylivertaisuusvinouman vaikutuksista sijoittamisessa.

1. ”Kuuman käden” harha: Uusi sijoittaja tekee muutaman onnistuneen kaupan ja alkaa olla liian itsevarma kyvyistään. Hän alkaa uskoa, että hänellä on taitoa valita voittajia ja alkaa sijoittaa riskialttiimpiin yrityksiin ilman asianmukaista tutkimusta, mikä voi johtaa merkittäviin tappioihin.

2. Hajauttamisen laiminlyönti: Osakepoimintakyvyistään vakuuttunut sijoittaja laiminlyö sijoitusten hajauttamisen tärkeyden eri omaisuusluokkiin. Tämä altistaa hänet salkkunsa tarpeettomalle riskille, jos tietty sektori tai yritys suoriutuu heikosti.

3. Vahvistamisvinouma: Kokematon sijoittaja keskittyy tietoihin, jotka vahvistavat hänen olemassa olevia uskomuksiaan tietystä osakkeesta tai sijoitusstrategiasta. Hän saattaa ohittaa negatiivisia merkkejä tai epäonnistua ottamaan huomioon vaihtoehtoisia näkökulmia, mikä johtaa puolueellisiin päätöksiin.

4. Palkkioiden ja kustannusten laiminlyönti: Ylivertaisuusvinoumasta kärsivä sijoittaja voi aliarvioida sijoituspalkkioiden ja kaupankäyntikulujen vaikutuksen tuottoihinsa. Tämä voi syödä merkittävästi voittoa ajan myötä, varsinkin jos kaupankäyntiä tehdään usein rajallisen tiedon perusteella.

5. Häviävien sijoitusten pitämiseen kiinni jääminen: Liiallisesta itsevarmuudesta tai kyvyttömyydestä myöntää virheitään, voi sijoittaja pitää salkussaan häviävää osaketta liian pitkään – toivoen nousua, joka ei koskaan toteudu. Tämä voi estää häntä kohdentamasta näitä varoja mahdollisesti parempiin tilaisuuksiin.

Lue myös tämä: Tutkimuksen mukaan sijoitusammattilaiset ovat parempia osakkeiden ostajia kuin myyjiä

Kommentoi
Ylös
>