Sijoitusstrategiat

Greg Jensen on luonut sijoitusmenestyksen makrotalouden ja riskien ymmärryksellä

Sijoitusjohtaja Greg Jensen katsoo maailmaa makrosijoittajan silmin. Se on tuonut tuloksia.

Greg Jensen sijoitusjohtaja Bridgewater Associates

Greg Jensen on sijoitusjohtaja Bridgewater Associates -yhtiössä, joka on yksi maailman suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista hedge-rahastoista. Hän on työskennellyt Bridgewaterissa useita vuosikymmeniä, ja hänellä on ollut ratkaiseva rooli yrityksen sijoitusstrategioissa ja yleisessä johtamisessa.

Jensen opiskeli fysiikkaa Dartmouth Collegessa, mikä antoi hänelle vahvan analyyttisen ja kvantitatiivisen taustan, jota hän myöhemmin sovelsi rahoitukseen ja sijoitustoimintaan.

Hän aloitti uransa Bridgewater Associatesissa 1990-luvun lopulla ja kipusi nopeasti johtoportaassa analyyttisten taitojensa ja makrotaloudellisten suuntausten ymmärtämisen ansiosta. Hän on ollut keskeisessä asemassa yrityksen sijoitusstrategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Vuosina 2010, 2011 ja 2012 Greg nimettiin Fortune Magazinen Top 40 Under 40 -listalla yhdeksi nousevista tähdistä, ja vuonna 2023 hänet nimettiin Insiderin AI 100: The Top People in Artificial Intelligence -listalle.

Bridgewater on ollut huikea menestystarina. Se kasvanut hallinnoimaan noin 150 miljardin dollarin varoja, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista hedge-rahastoista.

Vakuuttavaa vuosituottoa

Bridgewater Associatesin sijoitusten keskimääräinen vuotuinen tuotto vaihtelee tietysti rahastoittain, mutta yhtiön lippulaivarahasto Pure Alpha on erityisen tunnettu vahvasta tuotostaan. Perustamisestaan vuonna 1991 lähtien Pure Alpha on tuottanut viime vuosiin asti keskimäärin noin 12 prosenttia vuodessa. Tämän tuoton rahasto on saavuttanut yhdistelmällä hajautettuja makrotaloudellisia panostuksia, tiukkaa riskienhallintaa ja systemaattista sijoituslähestymistapaa.

Jensen on leimallisesti makrosijoittaja.

Hänen johdollaan Bridgewater on edelleen kunnostautunut makrosijoittamisessa keskittyen globaaleihin taloustrendeihin ja niiden vaikutukseen rahoitusmarkkinoihin.

Pure Alpha tekee suuntautuneita panostuksia eri markkinoille, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, hyödykkeisiin ja valuuttoihin, ennustamalla makrotaloudellisia suuntauksia tietokonemallien ja algoritmien avulla.

Greg Jensen tunnetaan myös osallistumisestaan talouspolitiikkaa, rahoitusmarkkinoita ja sijoitusstrategioita koskeviin keskusteluihin. Hän on puhunut äänekkäästi erilaisista talouskysymyksistä ja jakanut auliisti näkemyksiään eri tiedotusvälineissä ja julkaisuissa.

Jensen noudattaa omaleimaista ja jäsenneltyä sijoitusfilosofiaa. Hänen lähestymistapansa on saanut paljon vaikutteita Bridgewaterin perustajan Ray Dalion kehittämästä laajemmasta Bridgewater-filosofiasta, mutta Jensen on myös tuonut siihen tietysti myös oman ainutlaatuisen näkökulmansa ja menetelmänsä.

Systematiikkaa, riskien hallintaa ja allokaation mukauttamista

Seuraavassa on kuvattu Jensenin sijoitusfilosofia keskeisimmät tunnuspiirteet.

1. Makrosijoittaminen ja taloudelliset suuntaukset

Jensenin sijoitusstrategia pohjautuu vahvasti makrotaloudelliseen analyysiin. Hän keskittyy ymmärtämään laajamittaisia taloustrendejä ja niiden vaikutusta markkinoihin maailmanlaajuisesti.

Tähän lähestymistapaan kuuluu yksityiskohtaisten mallien kehittäminen talousliikkeiden ennustamiseksi, raha- ja finanssipolitiikan vaikutusten analysointi eri omaisuusluokkiin sekä geopoliittisten tapahtumien ja globaalien markkinoiden keskinäisten yhteyksien huomioon ottaminen.

2. Systemaattinen ja tietoon perustuva lähestymistapa

Bridgewater käyttää Jensenin johdolla erittäin systemaattista ja tietoon perustuvaa lähestymistapaa sijoittamiseen. Tähän kuuluu laajan data-analyysin ja tilastollisten menetelmien hyödyntäminen sijoituspäätösten perustana ja tietokonealgoritmien hyödyntäminen kauppojen toteuttamiseksi ennalta määriteltyjen kriteerien ja taloudellisten indikaattorien perusteella.

3. Riskipariteetti ja hajautus

Greg Jensen ja Bridgewater ovat tunnettuja riskipariteettilähestymistavasta, jonka tavoitteena on tasapainottaa riskiä eri omaisuusluokkien välillä.

Keskeisiä näkökohtia ovat sijoitusten kohdentaminen siten, että saavutetaan tasapainoinen riski tasapainoisen pääoman sijasta. Sijoituksia myös hajautetaan eri omaisuusluokkiin ja maantieteellisiin alueisiin riskin vähentämiseksi ja keskenään korreloimattomien tuottojen saamiseksi.

4. ”Joka sään”-strategia

Jensenin sijoitusfilosofiaan kuuluu luoda vankka salkku, joka voi menestyä hyvin erilaisissa taloudellisissa ympäristöissä.

Tämä ”All Weather” eli ”joka sään” strategia on aktiivinen varojen allokaatiostrategia, jossa Bridgewater mukauttaa salkun painotusta eri omaisuusluokissa taloudellisen ympäristön mukaan. Ideana on, että salkku voi selviytyä missä tahansa taloudellisessa ympäristössä.

Tämä strategia varmistaa, että salkku kestää erilaisia taloussyklejä, kuten inflaatio- ja deflaatiokausia. Siihen kuuluu strateginen allokaatio osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, hyödykkeisiin ja muihin omaisuusluokkiin vakauden ja kasvun saavuttamiseksi.

All Weather -rahasto eroaa siten esimerkiksi eläkerahastoista, jotka sijoittavat 90 prosenttia salkusta osakkeisiin tai jopa 60/40-tasapainoiseen salkkuun, vaan All Weather -rahasto muuttaa tasapainoa osakkeiden, joukkovelkakirjojen, valuuttojen ja hyödykkeiden välillä kunkin omaisuusluokan riskin ja taloudellisen ympäristön mukaan.

5. Sopeutuvat ja kehittyvät strategiat

Jensen uskoo sijoitusstrategioiden jatkuvaan mukauttamiseen ja kehittämiseen muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan. Tähän kuuluu talousmallien ja sijoitusstrategioiden säännöllinen päivittäminen uusien tietojen ja markkinakäsitysten perusteella sekä joustavuuden säilyttäminen allokaatioiden ja strategioiden muuttamiseksi taloudellisten olosuhteiden muuttuessa.

Yhdistämällä nämä elementit Greg Jensenin sijoitusfilosofia pyrkii hyödyntämään systemaattisen analyysin voimaa, hajauttamaan riskiä ja luomaan salkkuja, jotka ovat kestäviä monenlaisia taloudellisia skenaarioita vastaan.

2 kommenttia
 • Rami Routa sanoo:

  no jo oli pläjäys, onko puppugeneraattorista? mittään konkreettista ei tuosta jutusta irronnut.

  • Sikäli mikäli allekirjoittaneen korvien välissä on puppugeneraattori, on ”pläjäys” syntynyt sieltä.

   Jutussa käydään läpi herran taustat ja sijoitustyyli. Mikä tuossa ei ole konkreettista? Tai mitä jäit kaipaamaan?

 • Ylös
  >