Sijoitusideat

Jättivarainhoitaja suosii nyt kehittyviä markkinoita

Kehittyvien maiden osakkeiden arvostustaso verrattuna kehittyneisiin maihin on tällä hetkellä poikkeuksellisen matala.

Maailman suurin varainhoitotalo BlackRock on nostanut kehittyvät markkinat allokaatiosuosituksissaan ylipainoon ensimmäisen kerran siten vuoden 2020. BlackRockin asiantuntijat Jean Boivin, Wei Li, Vivek Paul ja Devan Nathwani kertovat viimeisimmässä sijoittajakirjeessään, että yhtiö on tehnyt merkittävän muutoksen kehittyviä markkinoita koskevassa pitkän aikavälin strategisessa näkemyksessään.

BlackRockin sijoitusammattilaisten mukaan nousevien markkinoiden osakkeiden arvostusten muutokset ovat luoneet tällä hetkellä mahdollisuuksia, joista sijoittajat voivat hyötyä pitkällä aikavälillä.

”Olemme uudessa, epävakaammassa tilanteessa, jossa makroriskit ovat koholla ja arvostukset muuttuvat nopeammin. Arvostusten arviointi viiden vuoden ja pidemmän aikavälin strategisella aikavälillä on avainasemassa pitkän aikavälin sijoittajille, vaikka lyhyen aikavälin suorituskykyä voivat ohjata muut tekijät”, asiantuntijat toteavat.

Osakeriskipreemio, joka mittaa sijoittajien saamaa ylimääräistä tuottoa käteisen hallussapidosta, on leveimmässä kehittyvien markkinoiden ja kehittyneiden markkinoiden osakkeiden välillä lähes neljään vuoteen.

Kehittyvien markkinoiden osakkeiden riskipreemio on lähes neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin kehittyneiden maiden osakkeilla. Mitä korkeampi on riskipreemio, sitä alhaisempi arvostustaso on.

Tämä arvostuserojen kuilu osoittaa, että kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat suhteellisesti aliarvostettuja verrattuna kehittyneiden maiden osakkeisiin, BlackRockin asiantuntijat arvioivat.

Huolimatta laajasta kehittyvien markkinoiden osakkeiden houkuttelevuudesta, BlackRock painottaa kuitenkin valikoivaa lähestymistapaa.

Esimerkiksi Kiinan kaltaisten suurten markkinoiden rakenteelliset haasteet tunnustetaan, mutta markkinat ovat suurelta osin hinnoitelleet ne.

Sen sijaan BlackRockin asiantuntijat näkevät merkittäviä mahdollisuuksia maissa kuten Meksiko, Intia ja Saudi-Arabia.

”Luonnonvaroja ja toimitusketjun panoksia runsaasti omaavat nousevan talouden maat hyötyvät geopoliittisesta pirstaloitumisesta, joka tekee niistä monenkeskisiä kauppakumppaneita”, asiantuntijat toteavat.

Lisäksi monissa kehittyvissä maissa työikäisen väestön kasvu jatkuu, toisin kuin kehittyneillä markkinoilla, joissa väestö vanhenee. Tämä demografinen trendi tukee pitkän aikavälin talouskasvua ja markkinoiden laajentumista kehittyville markkinoille.

Strateginen ylipaino kehittyvien maiden osakkeissa on linjassa BlackRockin laajemman näkemyksen kanssa, joka korostaa ”portfolion allokaatioiden dynaamisuuden ylläpitämistä”. Tämä joustavuus mahdollistaa merkittävien arvostusmuutosten hyödyntämisen, joita uusi, epävakaampi makrotaloudellinen ympäristö aiheuttaa.

Keskittymällä alueisiin, joilla on suurin mahdollisuus osakkeiden uudelleenhinnoittelu, pyrkii BlackRock maksimoimaan tuotot strategisella, yli viiden vuoden aikavälillä.

Kommentoi
Ylös
>