Yritysuutiset

Lassila & Tikanoja aikoo myllätä toimintamallinsa

Lassila & Tikanoja lähtee toteuttamaan isoja muutoksia. Yhtiö haluaa kasvaa kiertotaloudessa, mutta karsia rönsyjä.

Lassila & Tikanoja kertoo tiedotteessaan vauhdittavansa syksyllä 2023 päivitetyn strategian toteuttamista. Yhtiö aloittaa toimintamallinsa uudistamisen suunnittelun vahvistaakseen kiertotalousliiketoimintojen kasvua. Samassa yhteydessä L&T:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu.

Muutokset johtoryhmän kokoonpanossa eivät vaikuta yhtiön raportointisegmentteihin, joita ovat ympäristöpalvelut, teollisuuspalvelut, kiinteistöpalvelut Suomi ja kiinteistöpalvelut Ruotsi.

Uuden toimintamallin suunnittelu käynnistyy yhtiön mukaan välittömästi ja se rakentuu L&T:n nykyisille vahvuuksille.

”Toimialojen ja konsernitoimintojen vahvempi yhteistyö sekä toimialojen tiiviimpi yhteinen johtaminen tuovat tehokkuutta ja synergiahyötyjä sekä paremmat edellytykset hyödyntää kasvumahdollisuuksia”, yhtiö toteaa.

Panostuksia materiaalien kiertotalouteen

Uuden toimintamallin suunnittelutyö on tarkoitus saada päätökseen syksyn 2024 aikana.

”Ympäristö- ja teollisuuspalveluilla on laaja yhteinen asiakaskunta ja ne toimivat samojen materiaaliarvoketjujen eri osissa. Tiivis yhteistyö mahdollistaa asiakkaan tarpeisiin vastaamisen aiempaa joustavammin ja materiaaliarvon tehokkaamman kasvattamisen. Toimialojen ja konsernitoimintojen vahvempi yhteistyö tuo tehokkuutta toimintaan”, kertoo toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

Lassila & Tikanojan hallitus hyväksyi viime syksynä konsernin päivitetyn strategian, jossa yhtiön ympäristöpalvelut- ja teollisuuspalvelut-toimialat hakevat uutta kasvua erityisesti panostamalla materiaalien kiertotalouteen liittyviin liiketoimintaratkaisuihin. Kasvua yhtiö hakee liiketoimintoja kehittämällä sekä mahdollisesti täydentävillä yritysostoilla.

”Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamiseen tarvitaan kiertotaloustekoja yhteiskunnalta sekä yrityksiltä ja tämä tarjoaa L&T:n liiketoiminnalle mahdollisuuksia. Tarvitaan uusia ratkaisuja jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi ja materiaaliarvon kasvattamiseksi sekä rakennetun ympäristön ennallistamiseen”, Hautaniemi totesi lokakuussa.   

Luopuuko L&T kiinteistöpalveluistaan?

Yhtiön hallitus on päättänyt arvioida Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialojen strategisia vaihtoehtoja osana liiketoimintaportfolion kehittämistä ja toimintojen myynti on yksi mahdollisista vaihtoehdoista.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että L&T hakee näille toiminnoille ostajaa.

Kiinteistöpalvelut Suomi parantaa asiakkaiden kiinteistöjen arvoa siivouksen, kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palveluilla. Kiinteistöpalvelut Ruotsi tarjoaa siivouksen ja kiinteistötekniikan palveluja asiakkaille. Kiinteistöpalvelut Suomi -toimialan liikevaihto oli 256 miljoonaa euroa ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialan 140 miljoonaa euroa vuonna 2022.

”Kiinteistöpalveluliiketoiminnat Suomessa ja Ruotsissa ovat liikevaihdoltaan merkittävän kokoisia, ja niillä on vahva asema isoilla markkinoilla. Nyt on oikea hetki tarkastella, mikä on liiketoiminnan kehittymisen ja arvonluonnin kannalta paras seuraava askel toimialoille”, sanoo Hautaniemi.

Sekä Suomen että Ruotsin kiinteistöpalveluiden liikevoitto oli lievästi tappiolla tammi-maaliskuussa.

Yhtiö odottaa saatavansa päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Arviointi ei välttämättä johda toimenpiteisiin ja Lassila & Tikanoja tiedottaa asiasta lisää jos ja kun se on ajankohtaista.

OP Ryhmä arvioi aamukatsauksessaan, että kiinteistöpalveluista luopuminen olisi L&T:n kannalta erittäin perusteltua ja positiivista osakkeenomistajan näkökulmasta.

Pankki arvioi kiinteistöpalvelujen yhteenlasketuksi arvoksi 112 miljoonaa euroa eli noin 2,9 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä Lassila & Tikanoja noteerataan pörssissä noin 8,9 euron hintaan.

Kommentoi
Ylös
>