Kasvuosakkeet

Infrarakentaja NYAB kasvaa väkevästi

NYAB hyötyy Pohjois-Ruotsin vihreän siirtymän investointien tarjoamista kasvumahdollisuuksista.

NYAB toimitusjohtaja Johan Larsson
NYABin toimitusjohtaja Johan Larsson.

Infrarakentaja NYAB tarjoaa kestävän infrastruktuurin, teollisen rakentamisen ja uusiutuvan energian suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitopalveluita ja edistämme siten vihreää siirtymää. Yhtiö on siirtymässä Helsingin pörssin First North -listalta Tukholman pörssin First North Premier -listalle kesäkuun lopulla.

NYABin tammi-maaliskuu on sujunut valoisissa merkeissä.

Yhtiö aloitti vuoden 2024 ennätyksellisen suurella vuodenvaihteen 286 miljoonan euron tilauskannalla, joka sisältää useita monivuotisia sopimuksia. Vuotta aiemmin tilauskanta oli 235 miljoonaa euroa, joten tilauskannan kasvu oli lähes 22 prosenttia.

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi vertailukaudesta peräti 51 prosenttia ja oli 59,2 miljoonaa euroa. Ruotsista kertynyt liikevaihto oli jo 75 prosenttia kokonaisliikevaihdosta, kun vuotta aiemmin Ruotsi toi 62 prosenttia liikevaihdosta.

NYABin avainluvut vuosineljänneksittäin. Kuva: NYAB Oyj.

Liikevaihdon kasvu oli seurausta erityisesti energiaprojektien hyvästä edistymisestä.

Yhtiön mukaan toimintaympäristö kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiölle suotuisasti erityisesti Ruotsissa, jossa uudet tilaukset ja tarjousvaiheeseen edenneet projektit olivat vertailukautta korkeammalla tasolla.

Inflaation maltillistumisen ja korkotason vakiintumisen myötä edelliseltä tilikaudelta siirtyneitä volyymeja on alkanut realisoitua merkittävissä määrin. Pohjois-Ruotsin poikkeuksellisen kylmät sääolosuhteet jarruttivat kuitenkin joidenkin projektien etenemistä.

Vihreän siirtymän teolliset investoinnit tukevat kasvua

Suurin osa NYABin liiketoiminnasta on keskittynyt Norrbottenin alueelle, jossa rakennusteollisuuden investointien, lukuun ottamatta asuntorakentamista, arvioidaan vuonna 2024 kasvavan 18 prosenttia edellisestä vuodesta. Muualla Ruotsissa ja Suomessa olennaista positiivista kehitystä yhtiö odottaa tapahtuvan vasta seuraavana vuonna.

Kasvunäkymiin yhtiön liiketoimintasektoreilla vaikuttavat merkittävästi vihreän siirtymän teolliset investoinnit, jotka ovat Pohjois-Ruotsissa realisoituneet huomattavina investointipäätöksinä. Suomessa, jossa rakennusalan luottamus on edelleen Euroopan pohjalukemissa, suunnitellut hankkeet eivät sen sijaan ole vielä näkyneet rakentamisen tilastoissa.

NYABin liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä nousi plussalle 0,4 miljoonaan euroa miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli pakkasella -2,1 miljoonaa euroa. Nettotulos oli kuitenkin edelleen negatiivinen -0,6 miljoonaa euroa.

Analyysitalo Inderes odotti -1,5 miljoonan euron liiketappiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä, joten tuloskehitys oli odotuksia vahvempaa. Myös Inderesin odottama 53 miljoonan euron liikevoitto jäi selvästi alle toteuman.

Yhtiön mukaan liikevaihdon kasvu vakaalla kannattavuudella mahdollisti liikevoiton hyvän parantumisen. Kauden tulokseen vaikutti 0,7 miljoonan euron nettorahoituskulujen nousu, joka johtui kotipaikan ja listautumisen siirron valmisteluihin liittyvistä kuluista ja valuuttakurssitappioista.

Tammi-maaliskuu on ollut yhtiölle kausiluontoisesti vaikein tähän asti niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta.

Toimitusjohtaja Johan Larsson kertoo, että NYABin liiketoiminnan kausiluonteiset vaihtelut ovat suuria, ja perinteisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on aina ollut negatiivinen, kun suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy vuoden myöhemmissä vaiheissa.

NYAB saa uusia kasvumahdollisuuksia merellä ja rannikolla tapahtuvassa rakentamisessa

Larssonin mukaan keskeinen tekijä osana vuosineljänneksen vahvaa suoriutumista on yhtiön tilauskannan rakenne.

”Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja jonkin verran tasoittamaan liiketoimintamme kausivaihteluita. Olemme jatkaneet tätä kehitystä jo vuosia tekemällä monivuotisia sekä ympäri vuoden tuloja tuottavia sopimuksia. Paransimme myös rajat ylittävää sekä projektien välistä yhteistyötä hyödyntäen siten liiketoimintamme vahvuuksia käyttämällä organisaatiomme laajaa osaamista ja potentiaalia entistä suuremmassa laajuudessa”, toimitusjohtaja kertoo.

NYAB on tehnyt aiesopimuksen vedenalaiseen rakentamiseen erikoistuneen Dyk & Anläggning Stockholm AB:n hankinnasta. Larssonin mukaan yritys on NYABille tyypillinen yritysjärjestelykohde, joka tarjoaa lisäosaamista. Sen avulla yhtiö voi vahvistaa osaamistaan ja avata uusia mahdollisuuksia sektoreilla, joilla se näkee kasvupotentiaalia.

”Näemme merellä ja rannikolla tapahtuvan rakentamisen kasvavilla markkinoilla huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia, ja meillä on jo tällä hetkellä hankeputki, jossa uutta yritysostokohdetta käytetään luomaan lisäarvoa.”

NYAB näkee Ruotsin markkinoilla runsaasti positiivista kehitystä, kuten edistystä suurissa teollisissa hankkeissa, jotka tuovat mukanaan NYABille merkittävää potentiaalia.

”Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana valmistauduimme uuteen kasvuun muun muassa avainhenkilöiden rekrytoinneilla Ruotsin liiketoiminnassamme. Lisäksi olemme suunnitelleet useita sijoittajatapahtumia valmistautuaksemme kaupankäyntiin First North Premier -markkinapaikalla Tukholmassa”, Larsson kertoo.

Yhtiö ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä. NYAB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton tilikaudella 2024 kasvavan vuodesta 2023.

Lue myös tämä: Pörssiyhtiö NYAB rakentaa Suomen suurimman aurinkopuiston pikkupaikkakunnalle

Kommentoi
Ylös
>