Yritysuutiset

Oma Säästöpankkia epäillään pörssirikoksesta

Oma Säästöpankki on jälleen kohun keskellä.

Finanssivalvonta on tehnyt poliisille esitutkintapyynnön epäillyistä Oma Säästöpankkiin liittyvistä arvopaperimarkkinarikoksista. Keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut rikosepäilystä esitutkinnan.

Finanssivalvonta kertoo tiedotteessaan, että samaan aikaan se selvittää tarvetta määrätä pankille hallinnollisia seuraamuksia.

Finanssivalvonta valvoo tiiviisti pankin toimintaa yhtiön luotettavan hallinnon varmistamiseksi. Oma Säästöpankin taloudellinen tilanne on vakaa, ja sillä on hyvä maksuvalmius ja vakavaraisuus.

Pankki toimii luottolaitostoimiluvalla, on velvollinen noudattamaan pankkisääntelyä ja toimii Finanssivalvonnan valvonnassa. Pankki on lisäksi listattu Nasdaq Helsingin kauppapaikkaan ja siten velvoitettu noudattamaan arvopaperimarkkinoita koskevaa sääntelyä.

Esitutkinnan vaarantumattomuuden varmistamiseksi Finanssivalvonta ei tiedota esitutkintapyynnöistä, vaan poliisi vastaa mahdollisesta tiedottamisesta esitutkintaan liittyen.

Puutteet ilmenivät rutiinivalvonnassa

Puutteet tulivat esiin normaalissa päivittäisessä valvonnassa, ja Finanssivalvonta puuttuu aina havaitsemiinsa puutteisiin sääntelyn noudattamisessa.

”Finanssivalvonnan tehtävä on huolehtia vakaudesta ja luottamuksesta finanssimarkkinoilla. Tämän vuoksi edellytämme ja valvomme, että toimijat noudattavat sekä omaa toimintaansa koskevaa sääntelyä ja pörssilistattuina myös listayhtiösääntelyä. Tämä on edellytys luottamukselle, ja siksi puutumme puutteisiin välittömästi. Tässäkin tapauksessa omat valvojamme valvovat pankin toimintaa tiiviisti”, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa sanoo.

Finanssivalvonnalla on oikeus määrätä hallinnollisia seuraamuksia, kuten seuraamusmaksuja ja varoituksia finanssisektorin sääntelyä koskevista rikkeistä. Mikäli rikkeisiin liittyy epäily rikoksesta, Finanssivalvonta tekee poliisille esitutkintapyynnön.

Oma Säästöpankki kertoo tiedotteessaan, että se tulee toimimaan täydessä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja edesauttaa asian selvittämistä.

Oma Säästöpankki havainnut väärinkäytöksiä, kirjasi lisävarauksen

Oma Säästöpankin toiminnassa on havaittu epäselvyyksiä jo aiemmin tänä vuonna.

Pankki kertoi 16. huhtikuuta tiedotteessaan havainneensa ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa omien valvontaprosessiensa tuloksena ohjeidensa vastaisen toiminnan, jonka seurauksena pankin luottoriskiasema heikkeni olennaisesti tiettyjen asiakaskokonaisuuksien osalta.

Tapahtuman taustalla on Oma Säästöpankin luotonantoon liittyvän ohjeistuksen rikkominen, jonka seurauksena yksittäisiä asiakaskokonaisuuksia muodostettiin tietoisesti virheellisesti.

Tapahtuneen havaittuaan yhtiö käynnisti välittömästi laajan selvitystyön.

Ohjeiden vastaisesta toiminnasta johtuva vakuusaseman heikentyminen yhdistettynä vallitsevaan yleiseen heikkoon taloustilanteeseen lisäävät pankin luottoriskiä aiemmin raportoidusta.

Riskiaseman muutoksen takia pankki kirjasi ensimmäiselle neljännekselle 19,5 miljoonan euron johdon harkinnanvaraisen lisävarauksen. Yhtiön arvion mukaan lisävaraus kattaa luottoriskiaseman muutoksen johdosta tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvat luottotappiot.

”Otamme tapahtuneen erittäin vakavasti. Tapahtuma kuitenkin osoittaa pankin sisäisten prosessien ja riskienvalvonnan toimivuuden”, toteaa toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi.

Toinen rikosepäily paikalliskonttorissa

Oma Säästöpankissa on tapahtunut toinenkin väärinkäytös. Kauppalehti kertoo, että Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta on pankin entistä työntekijää vastaan on nostettu syyte törkeästä kavalluksesta ja väärennyksestä.

Epäiltyjen rikosten tekoajankohta ajoittuu helmikuun 2019 ja lokakuun 2023 välille, ja rikoksesta epäilty on Oma Säästöpankin Etelä-Pohjanmaan paikalliskonttorissa työskennellyt entinen päällikkö.

Vakavat väärinkäytökset havaittiin pankin omien valvontaprosessien tuloksena viime lokakuussa, jolloin myös rikoksesta epäillyn työntekijän työsuhde päättyi, Sydänlampi kertoo Kauppalehdelle. Taustalla on henkilön uhkapeliongelmat.

Toimitusjohtaja kuitenkin kiistää, että paljastuneella rikostapauksella olisi yhteyttä pankin antamaan tulosvaroitukseen.

Oma Säästöpankin epäselvyydet ovat luonnollisesti rapauttaneet sijoittajien luottamusta yhtiöön. Pankkiliiketoiminta on mitä suurimmassa määrin luottamusliiketoimintaa, joten markkinat rankaisevat alan yhtiöitä epäselvyyksistä.

Oma Säästöpankin osakkeen arvosta on sulanut yli viidesosa viimeisen kuukauden aikana.

Kommentoi
Ylös
>