Oma talous

Yhä useampi opiskelija saa opintolainan korkoavustusta

Opintolainan korkoavustuksen tulorajat ovat nousseet. Korkoavustuksen saajien määrä on kasvanut viime vuosina.

Opintolainan korkoavustuksen tulorajat nousivat alkuvuodesta, joten yhä useammalla on mahdollisuus saada Kelasta avustusta opintolainan korkojen maksuun.

Opintolainan korkoavustuksen tuloraja nousi helmikuussa 1 589 euroon kuukaudessa.

Tuloraja on korkeampi, jos avustuksen hakija on alaikäisen lapsen huoltaja tai hänen luonaan asuu puolison alaikäinen lapsi. Jos lapsia on yksi, tuloraja on 1 835 euroa kuukaudessa. Jos lapsia on kaksi, tuloraja on 1 902 euroa. Jos lapsia on kolme tai useampi, tuloraja on 2 015 euroa.

Korkoavustus tarkoittaa sitä, että Kela maksaa valtion takaaman opintolainasi korot kokonaisuudessaan. Opiskelija ei joudu maksamaan niitä takaisin Kelalle.

Opintovelallinen voi saada korkoavustusta opintolainan korkojen maksuun, jos hänen tulonsa eivät ylitä tulorajaa. Korkoavustuksen voi saada siinä vaiheessa, kun pankki on alkanut laskuttaa korkoja, eli noin vuoden kuluttua siitä, kun opintotuki on päättynyt.

Jos opiskelijalle myönnetään korkoavustus, Kela maksaa valtion takaaman opintolainan korot ja pankin perimät ilmoituskulut kokonaisuudessaan. Opiskelija ei joudu maksamaan niitä takaisin Kelalle.

Korkoavustuksen saajien määrä moninkertaistunut

Vuonna 2023 Kelan maksamaa opintolainan korkoavustusta sai lähes 8 000 henkilöä. Saajia oli noin kahdeksan kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin noin 1 000 henkilöä sai korkoavustusta.

Saajien määrän kasvun taustalla on se, että opiskelijoiden ottaman lainan määrä on kasvanut samalla kun korot ovat nousseet.

”Nollakorkojen aikaan korkoavustukselle ei ollut käyttöä. Yleinen korkojen nousu on muuttanut tilannetta nopeasti, ja korkoavustus on osoittanut tarpeellisuutensa”, arvioi Kelan opintotukiryhmän erikoissuunnittelija Ilpo Lahtinen.

Esimerkiksi maisteritutkinnon suorittaneiden tyypillinen opintovelka on jo yli 20 000 euroa. Opintolainan korot ovat tällä hetkellä 4–4,5 %. Näin ollen maisteritutkinnon suorittanut maksaa opintolainastaan korkoa tyypillisesti 800–1 000 euroa vuosittain.

Korkoavustus tukee myös valtiontaloutta

Lahtisen mukaan korkoavustus on tärkeä tukimuoto sekä pienituloisille opintovelallisille että valtion taloudelle.

”Korkoavustuksen avulla vähennetään tilanteita, joissa Kela joutuu maksamaan hoitamattoman opintolainan pankille.”

Kela myöntää opintotuen tai aikuiskoulutustuen saajille opintolainatakauksen, jota vastaan pankki myöntää lainan. Jos velallinen ei maksa lainaa tai korkoja, Kela on velvollinen maksamaan lainan korkoineen pankille. Tällöin Kela perii maksamansa määrän lainansaajalta.

Vuonna 2023 Kela maksoi hoitamattomia opintolainoja pankeille 85 miljoonan euron arvosta. Kaiken kaikkiaan Kelan perittävänä on 26 600 henkilön opintolainoja. Pankeilla on opintolainaa ottaneita asiakkaita yli puoli miljoonaa ja opintolainakanta on 6 miljardia euroa.

Esimerkki korkoavustuksesta ja sen tulorajoista

Opiskelija hakee korkoavustusta loppuvuoden (heinä-joulukuu) korkoihin. Hänellä ei ole lapsia. Tuen saamiseen vaikuttavat elo-, syys-, loka- ja marraskuun tulot.

Opiskelijan tulot olivat elokuussa 800 euroa, syyskuussa 2 000 euroa, lokakuussa 1 500 euroa ja marraskuussa 1 000 euroa.

Tulojen keskiarvo on 1 325 euroa kuukaudessa. Keskiarvo ei ylitä tulorajaa, joka on 1 589 euroa kuukaudessa. Opiskelija saa korkoavustuksen.

Kommentoi
Ylös
>