Käänneyhtiöt

Onko Oriolan osakkeen pohjat jo nähty?

Lääketukkuri Oriola ei ole tarjoillut omistajilleen pahemmin ilonaiheita viime aikoina. Yhtiön osakkeen arvosta on sulanut vuodessa kolmannes.

Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson.

Yksi syy osakkeen luisuun on merkittävä takapakki, jonka yhtiö koki suunnitelmissaan myydä tappiollinen Ruotsin annosjakelutoiminta.

Huhtikuun lopussa Oriola kertoi tiedotteessaan, että Ruotsin kilpailuviranomainen on julkistanut päätöksensä kieltää Oriolan Svensk dos AB:n myynnin Apotekstjänst Sverige AB:lle. Kilpailuviranomaisen mukaan kauppa olisi toteutuessaan vaikuttanut negatiivisesti kilpailuun markkinoilla.

Oriola ei tunnistanut mahdollisuuksia liiketoiminnan palautumiselle lähitulevaisuudessa ”vallitsevan tarjousmarkkinarakenteen ja -dynamiikan takia”. Tästä syystä Oriola päätti luopua annosjakeluliiketoiminnasta Ruotsissa.

”Ruotsin tarjousmarkkinarakenne ja -dynamiikka ei ole muuttunut, minkä takia arvioimme myös muita vaihtoehtoja luopua Ruotsin annosjakeluliiketoiminnasta. Oriolalla on selkeä suunta eteenpäin viime vuoden lopussa julkaistun jalostetun strategian mukaisesti. Tavoitteenamme on tarjota erittäin tehokasta jakelupalvelua, kasvattaa osuuttamme korkean katteen tukkukaupassa ja asiantuntijapalveluissa sekä kehittää edelleen asiakasarvolupaustamme paremmasta asiakaskokemuksesta”, totesi Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson huhtikuun lopussa.

Mikä on siis Oriolan vaihtoehto? Todennäköisintä on, että yhtiö ajaa tappiollisen liiketoimintansa alas melko pian. Yhtiön ja sen toimitusjohtajan kommentit viittaavat siihen, ettei Oriola näe jostain syystä mahdollisuuksia Ruotsin liiketoiminnan voitolliseksi kääntämisessä.

Tuloskunto kohentumassa

Ruotsin liiketoiminnan myyntisuunnitelmien takapakista huolimatta Oriolan suunta kokonaisuudessaan osoittaa oikeaan suuntaan.

Yhtiön alkuvuosi alkoi hyvin, kun sekä liikevaihto että kannattavuus parani edellisvuodesta tammi-maaliskuussa.

Oriolan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä neljä prosenttia 375 miljoonaan euroon sekä Distribution- että Wholesale-segmentin hyvän kehityksen ansiosta. Lääkkeiden jakelumarkkinat jatkoivat vakaata kasvuaan, ja yleinen liiketoimintaympäristö on jokseenkin vakaantunut viime vuodesta, vaikka kuluttajien luottamus oli edelleen heikolla tasolla.

Liikevaihdoltaan tärkeämpi Distribution-segmentti sisältää lääkkeiden jakelun ja annosjakelupalvelut. Sen liikevaihto kasvoi neljä prosenttia 294 miljoonaan euroon pääasiassa markkinoiden vakaan kasvun ansiosta. Kannattavuus parani 29 prosenttia 4,1 miljoonaan euroon pääasiassa edellisvuotta alhaisempien kustannusten ansiosta.

Wholesale-segmentti sisältää reseptivapaat kuluttajatuotteet, rinnakkaistuonnin ja erityislupavalmisteet sekä asiantuntijapalvelut. Wholesale-segmentin liikevaihto kasvoi viisi prosenttia 81 miljoonaan euroon Ruotsin tukkukauppaliiketoiminnan vakaan kasvun ja asiantuntijapalvelujen hyvän kehityksen ansiosta. Kannattavuus laski hieman viime vuoden 3,0 miljoonasta eurosta 2,8 miljoonaan euroon. Kannattavuuden lasku johtui alhaisemmista volyymeista Suomen tukkukauppaliiketoiminnassa.

Yhteisyritys Kronans Apotekissa Oriolalla on haasteita. Yhteisyrityksen verkkokauppa kyllä jatkoi vakaata kasvuaan, mutta pienemmät asiakasmäärät kivijalka-apteekeissa johtivat volyymien, markkinaosuuden ja oikaistun liikevoiton laskuun vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Gabrielson luottaa siihen, että vuonna 2024 lääkkeiden korvattavuutta koskeva uusi lainsäädäntö vaikuttaa myönteisesti Kronans Apotekin kannattavuuteen.

Koko yhtiön oikaistu liikevoitto nousi viime vuoden 3,5 miljoonasta eurosta 4,0 miljoonaan euroon.

Gabrielsonin mukaan yhtiön kannattavuuden paranemista edistivät edellisvuotta pienemmät operatiiviset kulut ja alhaisemmat kuljetuskustannukset. Kuljetuskustannusten laskun taustalla olivat toiminnan kehittäminen ja alhaisemmat polttoainehinnat.

Kuluvana vuonna Oriola odottaa lääkejakelumarkkinan kasvun odotetaan jatkuvan. Mikäli kuluttajien luottamus pysyy heikkona, se voi kuitenkin vaikuttaa terveystuotteiden tukkukauppamarkkinan kehitykseen.

Toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Oriola odottaa vuoden 2024 oikaistun liikevoiton, ilman Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan osuutta, kasvavan vuoden 2023 oikaistuun liikevoittoon verrattuna. Viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 19,5 miljoonaa euroa.

Oriolan osakkeen arvostustaso painunut alas

Kurssilaskun myötä Oriolan arvostuskertoimet ovat alhaiset. Kolmen analyytikon tämän vuoden konsensusennusteella yhtiön EV/Ebitda-kerroin on 5,2x. Tasepohjainen P/B-kerroin on vain 1,06x.

Toisaalta yhtiön kannattavuus on edelleen vaatimaton ennustetun oman pääoman tuoton ollessa vain 0,3 prosenttia.

Analyysitalo Inderesin analyytikko Rauli Juva kertoo, että Oriolan osien summa –arvo laski 1,2 euroon, kun Ruotsin annosjakelun arvo kääntyi siinä kaupan peruuntumisen myötä negatiiviseksi. Inderesin diskontattujen kassavirtojen kautta laskettu arvo on 1,9 euroa. Inderesin tavoitehinta Oriolalle on 1,0 euroa.

Nämä luvut ylittävät siis selvästi tämän hetken 0,93 euron kurssinoteerauksen.

Juva muistuttaa kuitenkin, että yhtiön arvostus nojaa kuitenkin sekä yhtiön omien toimintojen että etenkin yhteisyrityksen tuloksen parantumiseen nykytasolta. Sen vuoksi Inderesin antama tavoitehinta on hieman arvostuslaskelmia matalampi.

”Myös mahdollisen alaskirjauksen tuoma taseriski nostaa osakkeen riskitasoa. Toisaalta Oriolassa voidaan nähdä rakennejärjestelyjä lähivuosina, jotka voivat myös toimia arvon kirkastajina ja vapauttajina”, Juva toteaa.

1 kommentti
  • Rami Routa sanoo:

    Mikä järki on tuskailla tollasten ikuiten murheiden kryynien kanssa, kun voi nykyään ostaa vaikka QUALCOmii tai Nvidiaa?

    ei tartte prosenttien kymmenesosii kalkyloida, ei siittä kukaan hyödy, paitti se kallispalkkainen kalkyloija, joka alisuoriutuu jo omien tilastojensakin valossa, turhaa porukkaa

  • Ylös
    >